Moderne mens ouder dan gedacht.

Op 23 juni 2006 rapporteerde de London Times een ontdekking waaruit geconcludeerd moet worden dat de mens minstens 25.000 jaar eerder dan tot nu toe gedacht modern gedrag ging vertonen. In de jaren ‘30 zijn in Skhul in Israel en bij Oued Djebbana in Algerije, 200 km uit de kust, schelpen gevonden waarin gaatjes gemaakt waren om ze als kralen te kunnen dragen. Volgens een in Science gepubliceerde studie zijn deze kralen onlangs gedateerd op 100.000 jaar oud. Het gebruik van lichaamsversiering is een vorm van communicatie die volgens de wetenschappers niet past bij de primitieve mens, zodat de conclusie gerechtvaardigd is dat mensen 100.000 jaar geleden een stuk moderner waren dan tot nu toe altijd is aangenomen.

Het verbaast me elke keer hoe weinig de wetenschap weet over de historie van de mens en de aarde. Slechts met babystapjes komen wetenschappers tot nieuwe inzichten, want wie het aandurft om vondsten te onderzoeken die al te veel van het algemeen geaccepteerde plaatje afwijken kan zijn carriere verder wel vergeten. En daarom is het dat we uitsluitend in een boek met de veelzeggende titel Forbidden Archeology kunnen lezen over bijvoorbeeld de hieronder afgebeelde metalen bol met 3 parallelle groeven, die in Zuid Afrika gevonden is in 2.8 miljard jaar oude precambriaanse afzettingen.
En hoewel deze anomalie geenszins op zichzelf staat, en zou kunnen wijzen op geavanceerde technologische activiteiten in een zéér ver verleden, durft de “officiële” wetenschap zich hieraan niet te branden.
Dat de moderne mens ouder is dan voorheen gedacht is nu een geaccepteerde theorie, maar hoeveel de wetenschap er tot nu toe naast zat blijft vooralsnog onduidelijk.
gegroefde bal

Hoe geheime diensten het terrorisme aanpakken

Het kan zijn dat de titel van dit artikel u enigszins misleidt, maar tot mijn grote spijt heb ik ondanks serieuze pogingen daartoe niets op het internet kunnen vinden dat aangeeft hoe geheime diensten het terrorisme te lijf gaan. Waar ik in het nieuws wél regelmatig tegenaan loop, zijn verhalen die aantonen hoe geheime diensten opvallend nauwe banden onderhouden met degenen die als (potentieel) terrorist te boek staan. Vaak is de ‘terrorist’ een informant, en in de meeste gevallen is het zelfs zo dat de vermeende terroristen door veiligheidsdiensten aangezet worden tot het plegen van terreur, en geholpen worden met het treffen van voorbereidingen.
Ik begrijp dat u daar geen snars van gelooft, maar let er maar eens op, dan zult u zien dat echt waar is. Zoekt u maar eens na hoe het ook alweer zat met de banden tussen de Hofstad-groep en de AIVD. Met een beetje Googelen over “Madrid bombs secret agent”, of “FBI gave explosives wtc 1993” zult u snel wijzer worden.
Twee voorbeelden wil ik hier noemen, de eerste is een bericht uit het NRC van 27 juni getiteld ” Scepsis groeit over ‘terreurcomplot’ Miami”. Voor het complete bericht kunt u deze link aanklikken of aan het einde van dit artikel op “more” klikken. De meest opmerkelijke passage citeer ik hieronder:

Uit door justitie gedeponeerde documenten blijkt dat Batiste de laatste maanden contact had met een FBI-informant die zich voordeed als lid van Al-Qaeda. Volgens deze ging Batiste vorig jaar november medestanders werven om „een oorlog tegen de Amerikaanse regering” te beginnen. Toen de informant hem vervolgens hulp aanbood, vroeg Batiste niet om wapens of munitie – hij wilde eerst laarzen voor zichzelf en zijn sektegenoten. Later spraken ze over uniformen, radio’s, kogelvrije vesten en geld.

Maar dat die spullen ooit zijn geleverd is onwaarschijnlijk. Desgevraagd heeft de FBI beaamd dat de ‘terreurcel’ ondanks de hulp van de informant niet in staat was zijn aspiraties om te zetten in daadwerkelijke voorbereidingen van een aanslag.

Een tweede artikel dat op 27 juni verscheen (in het Engels) ging over de aanslagen in London op 7 July van het vorig jaar. Hierin wordt verslag gedaan over de uitspraken van Charles Shoebridge, een zeer ervaren ex-detective van de London Metropolitan Police, en tegenwoordig journalist op het gebied van terrorisme in Engeland. Shoebridge vertelde op ‘BBC Newshour’ dat er afgaande op het bewijsmateriaal weinig anders geconcludeerd kan worden dan dat Mohammed Siddique Khan, het vermeende brein achter de 7/7 aanslagen, voor de Britse secret service MI5 werkte. De enige alternatieve verklaring voor het negeren van de grote hoeveelheden inlichtingen die MI5 over Khan kreeg is, aldus Shoebridge, dat het incompetentieniveau van MI5 “zelfs voor een geheime dienst ongebruikelijk is”.

Ziet u al iets van een patroon?
Continue reading

Akzo wil sprayen met volgelgriepvaccin

Vooral de Amerikaanse overheid heeft er een handje van om mensen vanuit sproeivliegtuigen te bestoken met zeer schadelijke bestrijdingsmiddelen tegen niet-bestaande gevaren zoals het West-Nijl virus. Dit gebeurt steevast in achterstandswijken met een overwegend zwarte populatie, waar het blijkbaar acceptabel is (of misschien zelfs wenselijk?) dat bewoners door vergifitiging ziek worden
Dit is zeer grondig gedocumenteerd in het boek “Death in the Air: Globalism, Terrorism & Toxic Warfare” door Leonard G. Horowitz, dat o.a. via Amazon te verkrijgen is.
Met enige zorg las ik dan ook het volgende persbericht van Intervet, een dochter van Akzo Nobel:

Samen met wetenschappers van het Duitse Friedrich Loeffler Instituut (FLI) heeft Akzo Nobeldochter Intervet een prototype ontwikkeld van een duovaccin tegen vogelgriep en pseudovogelpest (Newcastle disease). Het gaat om een nieuwe generatie vaccin, dat beschermt tegen beide infecties en dat op grote schaal toegepast kan worden door middel van verneveling in plaats van injectie.

Het nieuwe prototype vaccin bestaat uit een veilig, levend vaccin tegen pseudovogelpest (een aandoening die veel vogelsoorten treft). Het vaccin fungeert als drager voor haemagglutinine, het belangrijke genetische materiaal dat nodig is om immuniteit tegen het vogelgriepvirus op te bouwen.

Het prototype combineert de werking van de huidige vaccins met een methode voor toepassing op grote schaal en zou van onschatbare waarde kunnen zijn bij het snel helpen beschermen van grote aantallen vogels. Op dit moment moeten die één voor één worden ingeënt.

Het nieuwe vaccin, waarvoor volgend jaar veldproeven gepland staan, kan ook bij grote aantallen vogels toegepast worden als een efficiënt markervaccin, om onderscheid te kunnen maken tussen besmette en gevaccineerde vogels.

Het effect van de magnetron op water

Wie in Google zoekt op “microwaved water” plants kan diverse artikelen vinden waaruit blijkt dat de groei van planten die water krijgen dat behandeld is in de magnetron slechter groeien dan planten die normaal water te drinken krijgen. Van http://www.execonn.com/sf/ komen bijvoorbeeld de volgende foto’s, waarbij het linker plantje water uit de magnetron te drinken kreeg, en het rechterplantje water dat in een pan gekookt was. De tweede foto laat zien dat er na iets meer dan een week maar weinig over is van het plantje dat magnetronwater gekregen heeft.

mircowave1
microwave2

De resultaten van dit soort onderzoeken variëren sterk. Soms wordt een alarmerend resultaat verkregen, bij andere proeven is geen effect meetbaar, en bij de meeste experimenten zit het resultaat er tussenin, d.w.z. dat weliswaar een vertraagde groei wordt geconstateerd, maar minder heftig dan op bovenstaande foto’s.

Zolang het tegendeel in een grootschaliger wetenschappelijk opgezet onderzoek niet is bewezen, sluit ik niet uit dat het bestralen van water in de magnetron een schadelijk effect heeft op de groei van levende organismen. Toch maar af en toe een ouderwetse pan gebruiken!

Ananas produceert 5 keer zijn gewicht in CO2 bij transport

Voor wie gelooft dat het broeikasgas CO2 verantwoordelijk is voor de temperatuurstijging op aarde en het  gevaarlijk stijgen van de zeespiegel is hier een opmerkelijk bericht uit HNL.be van 21 april 2006:

Een kilo ananas die per vliegtuig uit Ghana wordt ingevoerd, veroorzaakt een CO2-uitstoot van vijf kilogram. Dat blijkt uit cijfers van het Brussels Observatorium voor Duurzame Consumptie.

Bij het vervoer van een ton voedingsmiddelen per boot wordt 15 tot 30 gram koolstofdioxide per kilometer uitgestoten. Voor vrachtwagens kan dat oplopen tot 1.430 gram per kilometer en bij vliegtuigen zelfs tot 1.580 gram. Op die manier kunnen geïmporteerde exotische vruchten tot vijf keer hun gewicht produceren in vervuilende CO2-deeltjes. Tussen 1970 en 2001 is het transport van koopwaar in de Europese Unie bovendien verdriedubbeld.

Met deze cijfers wil het Observatorium voor Duurzame Consumptie aanklagen dat we onze voeding van steeds verder laten komen. Het instituut pleit voor informatie over de afkomst op de verpakking van alle voedingsmiddelen. Vooral bij verwerkte producten ontbreekt die informatie veelal.

Het observatorium spoort consumenten ook aan meer streekproducten en seizoensgebonden groenten en fruit te eten. Etenswaren uit het buitenland worden immers meestal per vliegtuig ingevoerd en dat brengt een enorme vervuiling met zich mee.

Onbelangrijk nieuws: Beatrix bezoekt Bilderberg conferentie

Als groot fan van het koninklijk huis kijk ik natuurlijk regelmatig op http://www.koninklijkhuis.nl. Op die site staan hele leuke foto’s, en je krijgt een aardig beeld van de aktiviteiten van onze geliefde vorstin. De eerste helft van juni is Hare Majesteit weer aardig druk geweest:

2 juni: Koningin Beatrix bezoekt 50-jarige Mobarak moskee,
2 juni: Koningin onthult informatiezuil Nationale Parken
7 juni: Koningin Beatrix ontvangt President Joesjtsjenko van Oekraïne
13 juni: Koningin bij opening Reinaldahuis
14 juni: Koningin bezoekt Veteraneninstituut in Doorn

Op 12 juni had ik bovendien het geluk dat er foto van Beatrix mét kleinkinderen in het AD stond. Wat een leuk mens!

Maar waar was onze Koningin tussen 8 t/m 11 juni? Op http://www.koninklijkhuis.nl wordt niets gemeld, en ook in de Nederlandse media was het die dagen doodstil. Ze zal toch niet ziek geweest zijn?

Maar hee, wie is dat daar, in de Ottawa Citizen van 9 juni, geschoten met superzoom? Als dat mijn Koningin niet is:

bilderbergers

Koningin Beatrix was volgens diverse Canadese kranten één van de deelnemers aan de supergeheime Bilderberg conferentie in Ottawa, samen met mensen als Hillary Clinton, David Rockefeller, James Wolfenson (directeur van de Wereldbank), Henry Kissinger en ruim 100 andere “movers and shakers” van deze wereld. Volgens sommige journalisten is tijdens de conferentie vooral gesproken over het manipuleren van olieprijzen, het opheffen van de Amerikaanse grenzen en het al dan niet met nucleaire middelen aanvallen van Iran. De best geïnformeerde reporters menen dat de Bilderbergers streven naar een één-wereldregering en het uitroeien van 90% van de mensheid. Kortom, niets dat ik belangrijk vind, dus wat mij betreft is de mediastilte in Nederland volkomen terecht.
Ik kijk al uit naar de 30e juni, want dan zal Koningin Beatrix aanwezig zijn bij 10e Nationale Rundveemanifestatie in Utrecht. En daar woon ik vlak in de buurt, dus ik ga lekker zelf wat foto’s maken! Oranje boven, oranje boven, lang leve de Koningin!

AT&T versoepelt privacypolicy

Het volgende artikel verscheen op 23 juni 2006 op Tweakers.net. Wederom een indicatie van hoe de westerse wereld afglijdt naar het Orwelliaans model:

Telecomprovider AT&T heeft zijn privacy-beleid aangepast met enkele wijzigingen die vanaf vandaag in werking treden. Voorvechters van de private levenssfeer zullen weinig gecharmeerd zijn van de vernieuwingen. AT&T verwerft door het vernieuwde beleid namelijk heel wat meer rechten om klantgegevens vrij te geven aan overheidsdiensten wanneer zij daarom verzoeken. Volgens de nieuwe policy bezit AT&T – en niet zijn klanten – persoonsgegevens en kan het bedrijf deze informatie gebruiken om zijn ‘business interests’ te beschermen of om op gerechtelijke acties te reageren. Daarnaast AT&T het recht om in de gaten te houden welk soort filmpjes een klant het meest bekijkt via de nieuwe videodienst van de internetprovider.
Continue reading

11 September 2001: WTC ingestort als gevolg van thermate

Inmiddels zijn er duizenden websites en vele video’s beschikbaar waarop met goede en minder goede argumenten wordt verkondigd dat de torens van het World Trade Center onmogelijk ten gevolge van kerosine-branden ingestort kunnen zijn.
Een webpagina die een redelijk compleet beeld geeft van wat er met de officële lezing over het instorten van de WTC-torens allemaal mis is, is http://www.eqgen.nl/html/aanslagen911_twintorens.html

Eén van de mensen die zich diepgaand met het onderzoek naar het instorten van de torens bezig houdt is natuurkundeprofessor Steven E. Jones van de Brigham Young Universiteit in Utah. Geruime tijd terug heeft deze wetenschapper geconcludeerd dat het instorten van WTC1, WTC2 en WTC7 uitsluitend het gevolg geweest kan zijn van een “controlled demolition”. Onlangs kreeg Jones enkele samples van het staal uit de restanten van het WTC in handen, waar hij een chemische analyse op heeft laten uitvoeren. Op de brokstukken bleken sporen van thermate aanwezig te zijn! Thermate bestaat uit thermiet en zwavel, waarbij het zwavel ervoor zorgt dat het thermiet bij nóg hogere temperaturen gaat branden, waarbij de sterkste soorten staal moeiteloos doorgebrand kunnen worden. Het snijden van staal t.b.v. het laten instorten van oude gebouwen is bij uitstek een toepassing waar thermate voor ontwikkeld is, en de kans dat zo’n stof “toevallig” op het staal terecht komt is astronomisch klein.
De volgende foto laat zien hoe keurig de stalen kolommen van het WTC in stukken gesneden zijn, en hoe het gesmolten metaal erop zichtbaar is. Voor wie denkt dat op de foto de resultaten van de “snijbrander-crew” zichtbaar zijn: met snijbranders krijg je niet het “druipeffect”.

thernate

Wat denkt u, moeten we nu concluderen dat Osama Bin Laden nog uitgekookter is dan we al dachten, of zou er iets anders aan de hand zijn?

EU wil toch passagiersgegevens uitwisselen

Om de teloorgang van onze vrijheid en privacy weer eens te illustreren hieronder een artikel dat op 20 juni verschenen is in Webwereld :

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel ingediend dat Europese vliegmaatschappijen het recht geeft om persoonsgegevens uit te wisselen met Amerikaanse autoriteiten.
Het voorstel van de Commissie is opmerkelijk omdat het Europese Hof van Justitie twee weken geleden nog oordeelde dat de huidige overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten over het uitwisselen van passagiersgegevens illegaal is.
More…

Europese luchtvaartmaatschappijen melden bij de Amerikaanse douane en beveiligingsdiensten welke passagiers aan boord van de trans-Atlantische vluchten zijn. Dit is in strijd met de privacywetgeving, vindt het Europese Hof van Justitie.

De huidige regelgeving die door het Hof van Justitie is verboden, geldt nog tot 30 september.

De Europese Commissie heeft haast met het invoeren van de nieuwe wet omdat vliegmaatschappijen die weigeren om deze passagiersgegevens door te spelen, een boete kunnen krijgen of door luchthavens geweigerd worden.

De schadelijkheid van mobiele telefoons

Ondanks de vele onderzoeken waarin naar voren komt dat het gebruik van mobiele telefoons de kans op hersentumoren en andere aandoeningen doet toenemen, wordt in onze reguliere media steevast het beeld geschetst dat GSM’s volledig veilig zijn. De critici zijn zonderlingen die aan paranoia lijden, zo wil men ons doen geloven. Maar wie goed op internet zoekt kan vele artikelen van gerenommeerde bronnen vinden, waarin de schadelijkheid van mobiele telefoons wordt aangetoond. Gelukkig zijn er ook volop onderzoeken die tot geruststellender conclusies komen, en de hamvraag luidt dan ook wie u liever gelooft: de media die (onder invloed van onbetrouwbare lobbyisten?) een zeer eenzijdig beeld schetsen, of wetenschappers die los van industriële belangen simpelweg rapporteren wat hun bevindingen zijn.

ratbrain

In februari 2004 verscheen een artikel in Popular Science Magazine waarin het onderzoek van de wetenschappers van de Zweedse Lund Universiteit beschreven wordt. Dit onderzoek toonde ondubbelzinnig het verband aan tussen de magnetronstraling die door GSM’s wordt uitgestraald, en beschadigingen van de hersenen in ratten. Bij deze proeven, waarbij de onfortuinlijke proefdieren gedurende 50 dagen werden blootgesteld aan 2 uur GSM-straling, bleken de hersenen van de 32 ratten die in de studie gebruikt werden flink aangetast. Er waren letterlijk gaten ontstaan in het hersenweefsel, zoals bovenstaand plaatje laat zien. Bij de controlegroep ratten, die niet met GSM’s in aanraking kwam, was geen effect waarneembaar. De proeven waren zo opgezet dat ze representatief zijn voor waaraan de gemiddelde veelbeller wordt blootgesteld.
Wat denkt u, zijn die Zweedse wetenschappers paranoia, of zou het misschien verstandig zijn het gebruik van de GSM te matigen?