11 september 2001: Het bizarre verhaal over WTC 7

Behalve de gebouwen WTC1 en WTC2 waarvan het instorten talloze malen op TV te zien is geweest, is 7 uur later nog een derde grote wolkenkrabber op het WTC terrein ingestort. Met 47 verdiepingen en 174 meter hoogte zou dit gebouw als het in Nederland gestaan had het hoogste van het land geweest zijn (het hoogste gebouw van Nederland, de Delftse Poort meet “slechts” 152 meter).
WTC7 is niet door een vliegtuig geraakt en was 130 meter verwijderd van de North Tower. Het is daarom volstrekt onlogisch dat dit gebouw, dat net als WTC1 en WTC2 een uitzonderlijk stevige stalen constructie had, is ingestort. Er bestaan weliswaar enkele foto’s waarop een kleine brand zichtbaar is, maar dit is absoluut niet het soort brand waar moderne gebouwen door in kunnen storten. Zowel voor als na 11 september 2001 is nimmer een wolkenkrabber met stalen frame ten gevolge van een brand ingestort. De voorbeelden van verschrikkelijke vlammenzeeën in dit soort gebouwen zijn talrijk, maar NOOIT heeft dit tot instorting geleid. Alleen op 11 september was alles ineens alles anders, en zijn maar liefst 3 wolkenkrabbers ingestort!

“Een stalen gebouw heeft reeds in experimenten branden overleefd met extreme temperaturen die boven de temperaturen gaan die haalbaar zijn met kerosine.”
– Cardington fire tests

Dit zou volop reden moeten zijn om naast een strijd tegen terrorisme ook de strijd aan te gaan met ondeugdelijk gebouwde en zeer gevaaarlijke wolkenkrabbers, maar blijkbaar was dit aspect van 11 september niet belangrijk.

wtc_overview

Net als bij de “grote” torens is van WTC7 op filmopnamen duidelijk te zien dat het gebouw volledig symetrisch in elkaar stortte, waarbij het middenstuk als eerste inzakte, exact zoals dat gaat wanneer een gebouw met explosieven naar beneden wordt gehaald. Uit filmbeelden kan bovendien keihard bewezen worden dat de snelheid waarmee het gebouw instortte gelijk is aan de snelheid van een “vrije val”. Zonder explosieven is dit simpelweg onmogelijk, want dan zou elke verdieping de valbeweging iets vertraagd hebben, en zou het meetbaar langer hebben geduurd voordat de instorting compleet was.

WTC7-small

Erg veelzeggend is dat de man die sinds enkele maanden eigenaar van het WTC-compex was, Larry Silverstein, in de PBS documentaire ’America Rebuilds’ vertelde:

“I remember getting a call from the, er, fire department commander, telling me that they were not sure they were gonna be able to contain the fire, and I said, ‘We’ve had such terrible loss of life, maybe the smartest thing to do is pull it.’ And they made that decision to pull and we watched the building collapse.”

“To pull the building” is vakterminologie voor het laten instorten van een gebouw met explosieven. Dezelfde term werd door de technici (op film!) gebruikt toen weken later de nog overeind staande gebouwen gesloopt werden.

Kortom: het heeft er alle schijn van dat WTC gebouw 7 niet in ingestort ten gevolge van brand, maar door het afgaan van explosieven. Een eenvoudig onderzoek aan de stalen restanten had kunnen uitwijzen of er inderdaad explosieven gebruikt waren, maar helaas zal dit onderzoek er nooit komen. In tegenstelling tot wat er nomaal gesproken gebeurt in een dergelijke sitiuatie is het staal namelijk massaal weggevoerd en gerecycleerd alvorens enig onderzoek kon worden uitgevoerd.

“Alle belangrijke bewijzen ivm de ramp werden illegaal vernietigd, voordat het onderzoek afgesloten was en sommige zelfs voor het begon!”
-Fire Engineering

Er is misschien iets bij voor te stellen dat Al Qaida behalve van vliegtuigen ook gebruik heeft gemaakt van explosieven, maar gezien het volledig negeren van deze zaak ik de politiek en media, het overhaast afvoeren van bewijsmateriaal en de uitspraken van Larry Silverstein is weinig plausibel dat Al Qaida hier iets mee te maken heeft. Wat er werkelijk gebeurd is op 11 september is alleen te bevatten in combinatie met de rest van het 911-verhaal, waarover op deze site nog diverse artikelen zullen verschijnen. Vanuit officiële zijde moeten we het vooralsnog doen met de uitspraak in het rapport van FEMA:

“De details ivm de branden in WTC gebouw 7 en hoe het komt dat het gebouw instortte blijven onbekend op dit ogenblik.”
– Federal Emergency Management Administration. Chapter 5, Page 31, May 2002

Er zijn zeer veel websites die uitgebreidere informatie geven over het instorten van WTC7 en de pogingen van officials om de waarheid te verbergen. Binnen het Nederlands taalgebied raad ik aan om eens een kijkje te nemen op ALT-F4.org , bijvooorbeeld de pagina http://alt-f4.org/137.html. Een andere zeer informatieve pagina is http://www.eqgen.nl/html/aanslagen911_gebouw7.html