De schadelijkheid van mobiele telefoons

Ondanks de vele onderzoeken waarin naar voren komt dat het gebruik van mobiele telefoons de kans op hersentumoren en andere aandoeningen doet toenemen, wordt in onze reguliere media steevast het beeld geschetst dat GSM’s volledig veilig zijn. De critici zijn zonderlingen die aan paranoia lijden, zo wil men ons doen geloven. Maar wie goed op internet zoekt kan vele artikelen van gerenommeerde bronnen vinden, waarin de schadelijkheid van mobiele telefoons wordt aangetoond. Gelukkig zijn er ook volop onderzoeken die tot geruststellender conclusies komen, en de hamvraag luidt dan ook wie u liever gelooft: de media die (onder invloed van onbetrouwbare lobbyisten?) een zeer eenzijdig beeld schetsen, of wetenschappers die los van industriĆ«le belangen simpelweg rapporteren wat hun bevindingen zijn.

ratbrain

In februari 2004 verscheen een artikel in Popular Science Magazine waarin het onderzoek van de wetenschappers van de Zweedse Lund Universiteit beschreven wordt. Dit onderzoek toonde ondubbelzinnig het verband aan tussen de magnetronstraling die door GSM’s wordt uitgestraald, en beschadigingen van de hersenen in ratten. Bij deze proeven, waarbij de onfortuinlijke proefdieren gedurende 50 dagen werden blootgesteld aan 2 uur GSM-straling, bleken de hersenen van de 32 ratten die in de studie gebruikt werden flink aangetast. Er waren letterlijk gaten ontstaan in het hersenweefsel, zoals bovenstaand plaatje laat zien. Bij de controlegroep ratten, die niet met GSM’s in aanraking kwam, was geen effect waarneembaar. De proeven waren zo opgezet dat ze representatief zijn voor waaraan de gemiddelde veelbeller wordt blootgesteld.
Wat denkt u, zijn die Zweedse wetenschappers paranoia, of zou het misschien verstandig zijn het gebruik van de GSM te matigen?