11 September 2001: WTC ingestort als gevolg van thermate

Inmiddels zijn er duizenden websites en vele video’s beschikbaar waarop met goede en minder goede argumenten wordt verkondigd dat de torens van het World Trade Center onmogelijk ten gevolge van kerosine-branden ingestort kunnen zijn.
Een webpagina die een redelijk compleet beeld geeft van wat er met de officële lezing over het instorten van de WTC-torens allemaal mis is, is http://www.eqgen.nl/html/aanslagen911_twintorens.html

Eén van de mensen die zich diepgaand met het onderzoek naar het instorten van de torens bezig houdt is natuurkundeprofessor Steven E. Jones van de Brigham Young Universiteit in Utah. Geruime tijd terug heeft deze wetenschapper geconcludeerd dat het instorten van WTC1, WTC2 en WTC7 uitsluitend het gevolg geweest kan zijn van een “controlled demolition”. Onlangs kreeg Jones enkele samples van het staal uit de restanten van het WTC in handen, waar hij een chemische analyse op heeft laten uitvoeren. Op de brokstukken bleken sporen van thermate aanwezig te zijn! Thermate bestaat uit thermiet en zwavel, waarbij het zwavel ervoor zorgt dat het thermiet bij nóg hogere temperaturen gaat branden, waarbij de sterkste soorten staal moeiteloos doorgebrand kunnen worden. Het snijden van staal t.b.v. het laten instorten van oude gebouwen is bij uitstek een toepassing waar thermate voor ontwikkeld is, en de kans dat zo’n stof “toevallig” op het staal terecht komt is astronomisch klein.
De volgende foto laat zien hoe keurig de stalen kolommen van het WTC in stukken gesneden zijn, en hoe het gesmolten metaal erop zichtbaar is. Voor wie denkt dat op de foto de resultaten van de “snijbrander-crew” zichtbaar zijn: met snijbranders krijg je niet het “druipeffect”.

thernate

Wat denkt u, moeten we nu concluderen dat Osama Bin Laden nog uitgekookter is dan we al dachten, of zou er iets anders aan de hand zijn?