Moderne mens ouder dan gedacht.

Op 23 juni 2006 rapporteerde de London Times een ontdekking waaruit geconcludeerd moet worden dat de mens minstens 25.000 jaar eerder dan tot nu toe gedacht modern gedrag ging vertonen. In de jaren ‘30 zijn in Skhul in Israel en bij Oued Djebbana in Algerije, 200 km uit de kust, schelpen gevonden waarin gaatjes gemaakt waren om ze als kralen te kunnen dragen. Volgens een in Science gepubliceerde studie zijn deze kralen onlangs gedateerd op 100.000 jaar oud. Het gebruik van lichaamsversiering is een vorm van communicatie die volgens de wetenschappers niet past bij de primitieve mens, zodat de conclusie gerechtvaardigd is dat mensen 100.000 jaar geleden een stuk moderner waren dan tot nu toe altijd is aangenomen.

Het verbaast me elke keer hoe weinig de wetenschap weet over de historie van de mens en de aarde. Slechts met babystapjes komen wetenschappers tot nieuwe inzichten, want wie het aandurft om vondsten te onderzoeken die al te veel van het algemeen geaccepteerde plaatje afwijken kan zijn carriere verder wel vergeten. En daarom is het dat we uitsluitend in een boek met de veelzeggende titel Forbidden Archeology kunnen lezen over bijvoorbeeld de hieronder afgebeelde metalen bol met 3 parallelle groeven, die in Zuid Afrika gevonden is in 2.8 miljard jaar oude precambriaanse afzettingen.
En hoewel deze anomalie geenszins op zichzelf staat, en zou kunnen wijzen op geavanceerde technologische activiteiten in een zéér ver verleden, durft de “officiële” wetenschap zich hieraan niet te branden.
Dat de moderne mens ouder is dan voorheen gedacht is nu een geaccepteerde theorie, maar hoeveel de wetenschap er tot nu toe naast zat blijft vooralsnog onduidelijk.
gegroefde bal