11 september 2001: Het bizarre verhaal over WTC 7

Behalve de gebouwen WTC1 en WTC2 waarvan het instorten talloze malen op TV te zien is geweest, is 7 uur later nog een derde grote wolkenkrabber op het WTC terrein ingestort. Met 47 verdiepingen en 174 meter hoogte zou dit gebouw als het in Nederland gestaan had het hoogste van het land geweest zijn (het hoogste gebouw van Nederland, de Delftse Poort meet “slechts” 152 meter).
WTC7 is niet door een vliegtuig geraakt en was 130 meter verwijderd van de North Tower. Het is daarom volstrekt onlogisch dat dit gebouw, dat net als WTC1 en WTC2 een uitzonderlijk stevige stalen constructie had, is ingestort. Er bestaan weliswaar enkele foto’s waarop een kleine brand zichtbaar is, maar dit is absoluut niet het soort brand waar moderne gebouwen door in kunnen storten. Zowel voor als na 11 september 2001 is nimmer een wolkenkrabber met stalen frame ten gevolge van een brand ingestort. De voorbeelden van verschrikkelijke vlammenzeeën in dit soort gebouwen zijn talrijk, maar NOOIT heeft dit tot instorting geleid. Alleen op 11 september was alles ineens alles anders, en zijn maar liefst 3 wolkenkrabbers ingestort!

“Een stalen gebouw heeft reeds in experimenten branden overleefd met extreme temperaturen die boven de temperaturen gaan die haalbaar zijn met kerosine.”
– Cardington fire tests

Dit zou volop reden moeten zijn om naast een strijd tegen terrorisme ook de strijd aan te gaan met ondeugdelijk gebouwde en zeer gevaaarlijke wolkenkrabbers, maar blijkbaar was dit aspect van 11 september niet belangrijk.

wtc_overview

Net als bij de “grote” torens is van WTC7 op filmopnamen duidelijk te zien dat het gebouw volledig symetrisch in elkaar stortte, waarbij het middenstuk als eerste inzakte, exact zoals dat gaat wanneer een gebouw met explosieven naar beneden wordt gehaald. Uit filmbeelden kan bovendien keihard bewezen worden dat de snelheid waarmee het gebouw instortte gelijk is aan de snelheid van een “vrije val”. Zonder explosieven is dit simpelweg onmogelijk, want dan zou elke verdieping de valbeweging iets vertraagd hebben, en zou het meetbaar langer hebben geduurd voordat de instorting compleet was.

WTC7-small

Erg veelzeggend is dat de man die sinds enkele maanden eigenaar van het WTC-compex was, Larry Silverstein, in de PBS documentaire ’America Rebuilds’ vertelde:

“I remember getting a call from the, er, fire department commander, telling me that they were not sure they were gonna be able to contain the fire, and I said, ‘We’ve had such terrible loss of life, maybe the smartest thing to do is pull it.’ And they made that decision to pull and we watched the building collapse.”

“To pull the building” is vakterminologie voor het laten instorten van een gebouw met explosieven. Dezelfde term werd door de technici (op film!) gebruikt toen weken later de nog overeind staande gebouwen gesloopt werden.

Kortom: het heeft er alle schijn van dat WTC gebouw 7 niet in ingestort ten gevolge van brand, maar door het afgaan van explosieven. Een eenvoudig onderzoek aan de stalen restanten had kunnen uitwijzen of er inderdaad explosieven gebruikt waren, maar helaas zal dit onderzoek er nooit komen. In tegenstelling tot wat er nomaal gesproken gebeurt in een dergelijke sitiuatie is het staal namelijk massaal weggevoerd en gerecycleerd alvorens enig onderzoek kon worden uitgevoerd.

“Alle belangrijke bewijzen ivm de ramp werden illegaal vernietigd, voordat het onderzoek afgesloten was en sommige zelfs voor het begon!”
-Fire Engineering

Er is misschien iets bij voor te stellen dat Al Qaida behalve van vliegtuigen ook gebruik heeft gemaakt van explosieven, maar gezien het volledig negeren van deze zaak ik de politiek en media, het overhaast afvoeren van bewijsmateriaal en de uitspraken van Larry Silverstein is weinig plausibel dat Al Qaida hier iets mee te maken heeft. Wat er werkelijk gebeurd is op 11 september is alleen te bevatten in combinatie met de rest van het 911-verhaal, waarover op deze site nog diverse artikelen zullen verschijnen. Vanuit officiële zijde moeten we het vooralsnog doen met de uitspraak in het rapport van FEMA:

“De details ivm de branden in WTC gebouw 7 en hoe het komt dat het gebouw instortte blijven onbekend op dit ogenblik.”
– Federal Emergency Management Administration. Chapter 5, Page 31, May 2002

Er zijn zeer veel websites die uitgebreidere informatie geven over het instorten van WTC7 en de pogingen van officials om de waarheid te verbergen. Binnen het Nederlands taalgebied raad ik aan om eens een kijkje te nemen op ALT-F4.org , bijvooorbeeld de pagina http://alt-f4.org/137.html. Een andere zeer informatieve pagina is http://www.eqgen.nl/html/aanslagen911_gebouw7.html

De kwalijke effecten van zonnebrand-olie

Het is weer zomer, de tijd waarin kranten en tijdschriften u steevast waarschuwen voor de gevaren van de zon. Als u geen huidkanker wilt krijgen moet u smeren, hoe meer hoe beter! Maar de smeerseltjes die u voor de schadelijke UV-stralen moeten behoeden, hoe veilig zijn die eigenlijk?

De London Independent rapporteerde op 23 januari 2006 dat tweederde van de mannelijke tarbots en tong in de buurt van Huntington Beach, een surfersparadijs bij Los Angeles, tekenen van geslachtsverandering vertonen. De wetenschappers van de Universiteit van Riverside in California die het onderzoek hebben uitgevoerd hebben de conclusie getrokken dat dit alleen maar veroorzaakt kan worden door concentraties oxybenzone in het water, een stof die gebruikt wordt om de huid tegen UV-straling te beschermen. Een soortgelijke studie door de Southern California Coastal Water Research Project gaf aan dat hetzelfde probleem ook in andere kustwateren speelt.
Oxybenzone lijkt chemisch gezien sterk op het vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen, en komt via het douchewater en het riool onaangetast op de zeebodem terecht, vanwaar het in de voedselketen belandt.
Recent Zwitsers onderzoek laat zien dat ook octocryleen en 4-methylbenzylideen camphor, beiden geslachts-veranderende substanties, in alarmerende hoeveelheden in vis worden aangetroffen. Ook deze stoffen worden veelvuldig toegepast in anti-zonnebrandmiddelen en lipbalsem.
De industrie ontkent uiteraard elk gevaar, en waarschuwt t dat “anti-zonnebrand fobie” tot extra kankergevallen kan leiden. Maar door ons lichaam af te schermen van UV-straling produceren we minder vitamine D, en wetende dat vitamine D bescherming biedt tegen maar liefst 16 soorten kanker (waarover in een komend artikel meer informatie) is het sterk de vraag of anti-zonnebrand middelen überhaupt zorgen voor een verlaging van het aantal kankergevallen.
Er zijn overigens nog meer bedenkingen bij anti-zonnebrand middelen: sommige soorten bevatten nano-deeltjes die zo klein zijn dat ze door de huid worden opgenomen en zelfs in de hersenen terecht kunnen komen.

Misschien wordt het tijd dat u niet klakkeloos het advies van de reguliere media opvolgt, maar zelf op zoek gaat naar informatie, om bewuster de schadelijkheid van zonstraling en de remedies ertegen af te kunnen wegen. Want als uw zonnebrand-olie het geslacht van vissen kan veranderen, wat kan het dan met u doen?

Staatscontrole

Het volgende artikel verscheen in het Nederlands Dagblad van 2 juni 2006. Wat denkt u, zou Minister Remkes het beste met ons voor hebben, of probeert hij onder valse voorwendselen steeds meer van onze vrijheid af te snoepen? Heeft u er al eens over nagedacht wat de werkelijke achtergrond is van het gemak waarmee de laatste jaren onze privacy ingeperkt wordt? En heeft u enig idee waarom de media hier zo weinig aandacht aan besteedt?
Voor wie de waarheid zoekt zijn de antwoorden overal op Internet te vinden, maar de vraag is of u de waarheid wilt weten. Een andere vraag is hoe u later, als privacy en vrijheid vage termen uit het verleden geworden zijn, uw kinderen uitlegt hoe u dit alles heeft laten gebeuren.

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) heeft een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd, waardoor de AIVD meer bevoegdheden krijgt om burgers te controleren. Zozeer zelfs dat sommige privacywatchers al spreken over ‘Oostblokpraktijken’. Tot nu toe waren alleen overheidsdiensten, telefoon- en internetproviders verplicht klantgegevens te verstrekken. Maar als Remkes zijn zin krijgt, geldt die verplichting voortaan ook voor vervoerders (bus-, trein en vliegmaatschappijen, reisbureaus), financiële instellingen (banken, beleggingsfondsen) en communicatienetwerken (webfora e.d.).Werden verder tot nu toe verdachten van met name terroristische activiteiten gevolgd, het wetsvoorstel wil de AIVD toestaan in principe de gangen van elke burger na te gaan. Het doel is in databestanden bepaalde patronen in het handelen van mensen te ontdekken die hen potentieel verdacht maken.
Continue reading

Volksvertegenwoordiger in US: verkiezingen 2004 inderdaad gestolen

Weet u het nog, de verkiezingen in de Oekraïne? Er waren ernstige verdenkingen dat er fraude gepleegd was, en in de aanloop naar de herverkiezingen hebben Nederlandse kranten menig voorpagina hierover volgeschreven. Wat veel minder mensen weten is dat ook in de Verenigde Staten vrijwel direct na het bekend worden van de uitslagen van de 2004 verkiezingen meldingen van fraude gedaan werden. De beschuldigingen kwamen van zeer respectabele mensen, waaronder professoren, Pulitzer-prijs winnende journalisten en diverse onafhankelijk presidentskandidaten die aan de verkiezingen hadden meegedaan.
Zelf las ik indertijd de Volkskrant, en daarin is met geen woord gerept over deze situatie die voor de Westerse wereld een stuk belangrijker is dan de Oekraïne. Vreemd? Niet als u begrijpt hoe de media werkt en wie er bepaalt wat u weten mag. Maar daarover een andere keer….
Juist vanwege het doodzwijgen in de media, ook in de US zelf, waren er weinig mensen genegen geloof te hechten aan de alarmerende berichten over deze verkiezingsfraude. Daarom is het verfrissend als er af en toe een insider opstaat die zegt “verrek, de verhalen zijn waar, er is gefraudeerd, Bush heeft net als in 2000 de verkiezingen gestolen”.

In een speech voor de “TAKE BACK AMERICA CONFERENCE” van 14 juni j.l. verklaarde Congressvrouw Jan Schakowsky:

Ik verontschuldig me voor het niet serieus nemen van de beschuldigingen dat de verkiezingen van 2004 gestolen zijn. Na het lezen van Bobby Kennedy’s artikel in Rolling Stone, “Zijn de 2004 verkiezingen gestolen?”, ben ik ervan overtuigd dat het antwoord bevestigend luidt. Hij documenteert hoe 357.000 kiesgerechtigden in Ohio, voor het overgrote deel Democraten, verhinderd zijn hun stem uit te brengen of hoe hun stemmen niet geteld zijn. Het verschil is groot genoeg om de uitslag te veranderen.

Voor de gehele speech (in het Engels) zie http://www.bradblog.com/?p=2963

Justitie tapt zich suf

Op deze pagina vindt u een bespreking van het boek “Onder de Tap, afluisteren in Nederland” van Wim van de Pol. Voor iedereen die bezorgd is over de steeds verdergaande opoffering van onze privacy omwille van zogenaamde “bescherming tegen terroristen” lijkt me dit een uitermate interessant boek. Zelf ga ik het zeker lezen! De volgende stukjes tekst heb ik van bovengenoemde pagina gekopieerd:

Nederland tapt meer telefoons af dan de Verenigde Staten – misschien wel het meest van alle landen in de wereld. Afluisteren is een van de pijlers onder het Nederlandse rechtssysteem. In Onder de tap worden de geheimen van de mobiele telefoon ontsluiert.

Nederland is nog steeds kampioen afluisteren. Wie het boek na lezing naast zich neerlegt, weet ook waarom er (bijna) geen ontkomen aan is. Zodra er een onderzoek door de politie wordt opgezet, start bijna onmiddellijk het tappen in Nederland. Cijfers hieromtrent worden nog steeds angstvallig geheim gehouden door justitie.

Van der Pol heeft met Onder de Tap écht alle facetten van het tappen belicht. Uiteindelijk hinkt het boek op twee gedachten. De schrijver maakt zich ernstige zorgen over de aantasting van de rechtsstaat, zeker na invoering van alle anti-terrorisme maatregelen. Tegelijkertijd waarschuwt hij voor een te groot geloof in de techniek van het tappen. Rechters nemen te weinig moeite om de juistheid van de gegevens te controleren.

LONDEN – ,,Big Brother is watching you.’’

In het AD van 22 december 2005 verscheen het volgende bericht, karakteristiek voor hoe de samenleving na 11 September 2001 aan het veranderen is. Ik kan haast niet wachten tot ze deze maatregel in Nederland wordt overgenomen, zodat ik me eindelijk beschermd kan voelen tegen terroristen.

Vanaf volgend jaar wordt in Groot-Brittannië elk autoritje door een uitgebreid netwerk van camera’s gecontroleerd, zodat elke autobeweging wordt geregistreerd.Camera’s boven de weg registreren feilloos de kentekens van passerende automobilisten.
Dat heeft The Independent donderdag bericht.Groot-Brittannië wordt hiermee het eerste land dat de bewegingen van alle voertuigen op doorgaande wegen, in steden en bij benzinestations met een camerasysteem volgt. De camera’s kunnen automatisch elk passerend nummerbord lezen.

Het is de bedoeling dat deze gegevens gedurende twee jaar worden opgeslagen in een gegevensbestand. Daardoor kunnen de politie en veiligheidsdiensten zonodig alle ritjes van een automobilist gedurende langere tijd analyseren. Het doel is om zo criminelen, belastingontduikers en terroristen op te sporen.

The Independent verwacht dat mensenrechtenorganisaties te hoop zullen lopen tegen het systeeem, dat vanaf maart operationeel moet worden. Deze organisaties haddden al veel bezwaar tegen een ’Orwelliaans’ plan om identiteitskaarten in te voeren en een camerasysteem dat gezichten herkent.

De Britse schrijver George Orwell schetste in zijn in de jaren veertig van de vorige eeuw verschenen boek 1984 een samenleving waar de overheid met camera’s als ’big brother’ de mensen constant in de gaten houdt. (ANP)

FBI zegt “geen hard bewijs van connectie tussen 9/11 en Bin Laden”

Het zal niemand verbazen dat Osama Bin Laden op de lijst van meest gezochte terroristen van de FBI staat. Osama’s poster kun je hier bekijken.
Opvallend is dat Osama Bin Laden wel gezocht wordt voor de aanslagen op Amerikaanse ambassades in Tanzania en Kenya op 7 Augustus 1998, maar niet voor de aanslagen op 11 September 2001.
Op 5 juni heeft the Muckraker Report gesproken met Rex Tomb, hoofd voorlichting van de FBI, om te vragen hoe dit mogelijk is. Het antwoord was overduidelijk:

“er bestaat geen hard bewijs voor een connectie tussen Osama Bin Laden en de aanslagen van 11 september”.

Onze regering rechtvaardigde de invasie van Afghanistan door te verklaren de bewijzen gezien te hebben dat Osama Bin Laden schuldig is aan de aanslagen van 11 September 2001. Blijkbaar weet onze regering meer dan de FBI. Of zou de waarheid anders in elkaar zitten?