Hoe rijk zijn de Belgen?

Na alle serieuze onderwerpen van de laatste dagen wordt het weer tijd voor een luchtiger bericht in de categorie ‘opmerkelijk’. Volgens een artikel in de Belgische krant Het Laatste Nieuws van 28 Juli worden onze zuiderburen collectief armer. De volgende dag weet deze zelfde krant met de kop ‘Belgische gezinnen rijker dan ooit’ te melden dat deze vervelende situatie is opgelost. Het kan verkeren, daar in België.

belgen_armer.GIF
belgen_rijker.GIF

Voormalig Engelse Minister in verzet tegen gentech gewassen

Genetisch gemanipuleerd voedsel is gevaarlijk voor uw gezondheid. Voor wie zich in de materie verdiept heeft is dat glashelder. Binnenkort zal ik de verbazingwekkende details voor u in een artikel bij elkaar zetten en plaatsen op deze website, maar voor nu wil ik u slechts attent maken op de mening die voormalig milieu- en voedselminister Michael Meacher heeft over de situatie die in Engeland is ontstaan. Voor ons dat belangrijk, omdat de Engelse situatie waarschijnlijk een voorbode is van wat ons in Nederland te wachten staat. Tenzij U er tegen in het geweer komt!
Michael Meacher weet waar hij het over heeft. Nadat hij 6 jaar lang minister van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken is geweest heeft hij het voorwoord mogen schrijven bij de UK-editie van hét standaardwerk over de bedrieglijke wereld van de genetisch gemanipuleerde gewassen. Dit boek heet “Seeds of Deception”, het is geschreven door Jeffrey M. Smith, en een 10-pagina’s tellende samenvatting kunt u vinden op deze pagina.

Wat Michael Meacher volgens de Telegraph van 23 july betoogt is dat het toelaten van GM-gewassen op het Britse platteland het einde zal inluiden van de biologische landbouw. Uit eigen ervaring weet Meacher hoe het de Canadese provincie Saskatchewan vergaan is, waar akkers waarop biologische landbouw bedreven werd vervuild raakten met GM-gewassen van nabijgelegen velden.
Het gevolg van deze ongewenste contaminatie is dat de biologische produkten niet meer als zodanig op de markt gebracht kunnen worden, wat het einde voor de industrietak zal betekenen.

Meacher beschuldigt Tony Blair ervan lak te hebben aan de publieke opinie, die volgens recent onderzoek voor 80 procent gekant is tegen gentech voedsel.

Om te voorkomen dat het publiek de velden waar genetisch gemodificeerd voedsel verbouwd wordt kan vernietigen, heeft de regering onlangs besloten om geheim te houden om welke velden het gaat. Pas als een gentech veld dichter dan 35 meter van een naburige akker verwijderd ligt moet de buurman geïnformeerd worden. Meacher stelt het vertrappen van gentech akkers niet goed te keuren, maar vindt dat de regering moet begrijpen dat mensen in opstand komen wanneer hen voedsel wordt opgedrongen dat niet op veiligheidsaspecten getest is. Mensen hebben het recht te weten wat ze eten, aldus Meacher.
De uitspraken van Meacher worden gesteund door Patrick Holden, de directeur van de belangrijkste Britse certificeringsinstante voor biologisch voedsel.

Peak Oil, hoax of echt?

U zult de laatste jaren ongetwijfeld gemerkt hebben dat de olieprijzen steeds verder aan het stijgen zijn, waardoor u steeds meer moet betalen voor verwarming van uw huis en het aan de gang houden van uw auto. Volgens de media is de voornaamste oorzaak voor de hoge prijzen gelegen in het opraken van de olie, en is het een kwestie van hooguit nog enkele jaren voordat de olieproduktie zijn piek zal bereiken. In de jaren daarna zullen we een gestage daling van het produktieniveau zien, aangezien steeds meer olievelden uitgeput raken en er slechts mondjesmaat nieuwe velden gevonden worden. Met de verdergaande industrialisatie van landen als China is dat uiteraard een zeer zorgelijke ontwikkeling, en wordt het de hoogste tijd een goed alternatief te vinden.

Toch is niet iedereen het eens met deze “Peak Oil” visie. Op 12 januari van dit jaar was er op de populaire Amerikaanse radio talkshow Coast To Coast AM een debat te horen tussen Michael Ruppert en Jerome Corsi over het al dan niet opraken van olie. U kunt het debat in MP3 formaat downloaden door hier te klikken.

Michael Ruppert is een ex narcotica-rechercheur van de Los Angeles politie die faam heeft verworven door de intieme connecties tussen de CIA en de drugshandel in de jaren 70 bloot te leggen. Hij schreef een 700 pagina’s tellend boek over de aanslagen van 11 September, waarin hij betoogt dat het om een inside-job ging, opgezet vanwege oliebelangen. V.w.b. Peak Oil heeft Michael Ruppert geconcludeerd dat de piek in olie-produktie niet nabij is maar al in het verleden ligt. Via lezingen, nieuwsbrieven en zijn website www.fromthewilderness.com probeert hij de mensheid te waarschuwen voor een naderende crisis.
Een van zijn sterkste argumenten voor de werkelijkheid van Peak Oil is dat vrijwel de gehele wereldpolitiek (misschien met Venezuela als uitzondering) zich gedraagt alsof de voorraden aan het opraken zijn.

Jerome R. Corsi is een politiek wetenschapper en auteur van diverse boeken en artikelen. Hij schrijft onder andere voor WorldNetDaily waar hij o.a. zijn standpunten verwoord over hoe gevaarlijk Iran is voor de wereld.
Corsi heeft uigebreid onderzoek gedaan naar de olieindustrie en het al dan niet reëel zijn van Peak Oil. Het boek dat hij hierover geschreven heeft heet “Black Gold Stranglehold: The Myth of Scarcity and the Politics of Oil”. Uit Corsi’s onderzoek komt naar voren dat het grootste deel van de olie die wij oppompen niet ontstaan is uit prehistorisch dierlijk of plantaardig materiaal (fossiele olie), maar dat olie in het binnenste van de aarde spontaan gevormd wordt en daardoor constant wordt aangevuld. Deze zogenaamde abiotische olie is in nagenoeg oneindige hoeveelheden beschikbaar, maar om zoeel mogelijk geld te kunnen verdienen wordt kunstmatig schaarste gecreëerd. De oliepiek heeft volgens Jerome Corsi meer te maken met het feit dat men al vele jaren geen nieuwe raffinaderijen meer gebouwd heeft dan met het opraken van de reserves.

Tijdens het laatste deel van dit 4 uur durende debat, waarnaar door miljoenen Amerikanen geluisterd is, was het mogelijk om via de Coast To Coast website aan te geven welk van de beide heren men het overtuigends vond. Maar liefst 62% van de respondenten bleek het eens te zijn met Jerome Corsi en gelooft dat Peak Oil een hoax is.

Persoonlijk weet ik niet zo goed wat ik ervan denken moet, het is complexe materie en het is vaak lastig te weten wiens “feiten” echt zijn. Gezien het feit dat media, politiek en schoolboekjes over vrijwel niets dat van belang is de waarheid vertellen, zou het me niets verbazen als ook Peak Oil in het plaatje van “The Big Lie” thuis hoort en we nog voor duizenden jaren goed winbare olie in de grond hebben zitten.

Hoe het ook zij, ik denk dat het voor mensen belangrijk is om beide kanten van het verhaal aan te horen en er dan zelf over na te denken. Daarom kan ik u van harte aanbevelen het debat hier te downloaden.

Beatrix op Bilderberg conferentie – SP stelt (eindelijk) vragen

Enige tijd terug heb ik geschreven over de deelname van onze vorstin aan de zeer geheime Bilderberg conferentie in Ottawa. Zie deze pagina.
De weinige journalisten die de Bilderberg-groep serieus bestudeerd hebben zijn het er vrijwel zonder uitzondering over eens dat het significant uitdunnen van de mensheid, tot een wereldpopulatie van bijvoorbeeld 1 miljard zielen, een van de voornaamste doelstellingen van deze geheime eliteclub is. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat die journalisten ondanks hun inspanningen onjuiste conclusies getrokken hebben, maar toch, als Beatrix de Bilderberg conferentie bezoekt dan zou dat redelijkerwijs aanleiding moeten zijn voor enkele kritische vragen in de pers en in de politiek.

Maar blijkbaar hebben de deelnemers aan deze conferentie zoveel macht over de Nederlandse media dat geen van onze kranten of reguliere internetsites iets over de geheime bijeenkomst in Ottawa heeft geschreven, zoals u zelf kunt controleren via www.news.google.nl. Met onze volksvertegenwoordiging is het helaas niet veel beter gesteld: die hebben aan deze zaak geen enkel woord vuil gemaakt. Tot nu toe:

Tweede Kamerlid Harry van Bommel (SP) heeft uiteindelijk, 6 weken na de conferentie, wèl vragen over het bezoek van Beatrix aan Ottawa durven te stellen. Het volgende artikel komt van http://www.royalblog.nl/

SP wil weten wat Beatrix deed in Ottawa

Tweede-Kamerlid Harry van Bommel (SP) is er nu pas achtergekomen dat koningin Beatrix tussen 8 en 11 juni een paar dagen in Canada was voor het bijwonen van de Bilderberg-conferentie in Ottawa. Deze bijeenkomsten zijn ooit opgezet door haar vader prins Bernhard.

Topmensen uit het bedrijfsleven en politci kunnen er met de benen op tafel en zonder last van de publiciteit brainstormen over de problemen van de wereld. Koningin Beatrix is een vaste bezoeker. Van Bommel wil van minister-president Jan Peter Balkenende en minister Ben Bot (buitenlandse zaken) weten wat de vorstin in Canada uitspookte. Hij heeft daarom vragen gesteld.

Van Bommel wil het volgende weten:

  • Is het waar dat de koningin bij de Bilderbergconferentie in Ottawa, Canada, is geweest begin juni?
  • Onder wiens verantwoordelijkheid vallen de uitspraken en daden van de koningin aldaar?
  • Bent u bereid verslag te doen aan de Tweede Kamer over wat er besproken is op de conferentie? Wilt u uw antwoord zo nodig toelichten?

De bewindslieden hebben zes weken de tijd om hun antwoorden op te schrijven.

Niets te verbergen.

Tot voor kort een “complot-theorie”, maar sinds enige tijd ook in de reguliere media en dus niet meer te ontkennen: op Schiphol wordt binnenkort de bodyscanner ingevoerd, een apparaat dat dwars door uw kleren heen kijkt of u toevallig geen explosieven-dragende terrorist bent. Of u nu puntbillen, hangborsten of een zwembandje heeft, niets valt voor deze deze slimme machine en de bijbehorende operator nog te verbergen. Voor iedereen die niets te verbergen heeft en het daarom een prettig idee vindt om privacy op te mogen offeren in ruil voor meer veiligheid lijkt me dat goed nieuws!

fullbodyscan2.jpg fullbodyscan1.jpg

Op 19 april stond in De Telegraaf te lezen dat men op Schiphol een proef begonnen was waarbij vliegtuigbemanningen voor een security-check met de bodyscanner konden kiezen in plaats van handmatig gefouilleerd te worden. Het AD van 20 juli wist te melden dat de proef goed is verlopen, en dat de gebruikers de scan over het algemeen prettiger vinden dan een fouillering. Bovendien, zo schrijft de krant, gaat de controle sneller, wat minder lange wachtrijen oplevert.
Zogauw als ‘Brussel’ de plannen heeft goedgekeurd (want in Nederland mogen we tegenwoordig niets nog zelf beslissen) wil men de machine definitief gaan invoeren.
Naast luchthavens zijn er ook plannen om metro stations van body-scan apparatuur te voorzien (zie de Times Online) en het valt te verwachten dat ook het fouilleren bij de ingang van bijvoorbeeld voetbalstadions in de toekomst vervangen zal worden door de nieuwe techniek. Gezien de hoge prijs van de apparatuur zal dat overigens nog wel enkele jaren duren.

Of dit een wenselijke ontwikkeling is moet u zelf uitmaken. Het feit dat vrijwel alle grootschalige terreuraanslagen aantoonbaar door regeringen zelf worden uitgevoerd, waarna ze onder het mom van terreur-bestrijding met allerlei privacy-inperkende maatregelen komen, geeft mij in elk geval geen warm gevoel over de intenties die men met de invoering van de bodyscanner heeft. Zelf denk ik dat we de bodyscanner vooral moeten zien als een manier om ons geleidelijk te laten wennen, te conditioneren, aan een wereld waarin privacy een vaag begrip uit het verleden is geworden.
Laten we hopen dat het mijn paranoia is die me parten speelt.

De Ringworm Kinderen

Als er één land bestaat waarvan je niet zou verwachten dat de regering zich schuldig maakt aan Dr. Mengele-achtige experimenten dan is het Israël. Toch?

Helaas, dat beeld klopt niet.

Op het Haifa International Film Festival van 2003 is de film “The Ringworm Children” bekroond tot “beste documentaire”. De film laat zien hoe in de jaren vijftig circa 100.000 kinderen opzettelijk een waanzinnige overdosis röntgenstraling toegediend kregen.

ringworm

Het verhaal gaat als volgt. In 1951 vliegt de directeur-generaal van het Israëlische ministerie van gezondheid, Dr. Chaim Sheba, naar de VS en keert terug met zeven röntgenapparaten afkomstig van het Amerikaanse leger. Deze apparaten waren bedoeld om te worden ingezet in een grootschalig stralingsonderzoek waarin Sefardi-jongeren als proefkonijn dienden.
Ieder kind kreeg maar liefst 35.000 maal de maximaal toegestane hoeveelheid röntgenstraling toegediend. In ruil hiervoor betaalde de Amerikaanse regering de Israëlische regering het bedrag van 300 miljoen Israëlische liras per jaar. Ter vergelijking: het gehele budget voor gezondheid bedroeg toendertijd 60 miljoen liras. Het door de Amerikanen betaalde bedrag zou vandaag de dag miljarden waard zijn geweest.
Om de ouders van de kinderen voor de gek te houden, werden de kinderen meegenomen op schoolreisjes. De ouders werd later verteld dat de röntgenbestralingen hadden plaatsgevonden om ringworm op de schedelhuid te bestrijden.

Kort na het uitvoeren van de “experimenten” overleden al 6.000 kinderen. De overlevenden kregen na verloop van tijd kanker, of kregen te maken met kwalen als geheugenverlies, epilepsie, Alzheimer, chronische hoofdpijnen en psychoses. Ook aan de volgende generatie werden de stralingsziektes doorgegeven.

De film maakt duidelijk dat deze operatie niet op toeval berustte. De gevaren van röntgenstraling waren destijds al 40 jaar bekend, van een fout kan derhalve geen sprake zijn.

Tekst deels ontleend aan www.devrije.nl

Het graancirkelmysterie

Ongetwijfeld heeft u weleens van graancirkels gehoord, maar waarschijnlijk heeft u zich er niet al te veel in verdiept. Het onderwerp graancirkels is immers meer iets voor zweverige types die geloven dat groene mannetjes in UFO’s naar de aarde komen om hier cirkeltjes te maken. U weet wel beter, uit de krant kent u immers het verhaal over de twee oude Engelse mannetjes die al jaren geleden hebben toegegeven s’nachts het veld in te gaan om met een paar touwen en planken de grap van de eeuw uit te halen. Waarschijnlijk stelt u zich bij graancirkels iets voor zoals dit:

simpelcirkel1.jpg
Cirkel in Hoeven, 7 juli 2006, doorsnede hoofdcirkel is 9 meter

Best grappige cirkeltjes, maar het getuigt van weinig realiteitszin om te veronderstellen dat deze cirkels door iets anders gemaakt zijn dan een stel grappenmakers met een touw en wat planken .

Of zit het ware verhaal misschien toch ingewikkelder in elkaar?

Bekijkt u het volgende plaatje eens:

milkhillsmall.jpg
Formatie in Milk Hill (Engeland), 17 Augustus 2001

Ziet u de donkere stipjes in de middelste cirkel? Als u op het plaatje klikt verschijnt er een grotere foto van deze figuur, waarop duidelijk te zien is dat deze stipjes in werkelijkheid mensen zijn. De figuur bestaat uit ruim 400 cirkels, sommigen met een diameter van 20 meter, en heeft een totale doorsnede van ruim 300 meter. Om zo’n formatie in een korte zomernacht te kunnen maken is het nodig dat ongeveer elke 30 seconden een cirkel gereed komt. Getuige de strakheid en perfectie die u op het volgende plaatje kunt zien kan van snel afraffelen geen sprake zijn:

detail1.jpg

Het is inderdaad zo dat veel van de honderden graancirkels die elk jaar ontdekt worden door mensen gemaakt zijn. De cirkelartiesten zelf, bijvoorbeeld de groep die schuil gaat achter de website http://www.circlemakers.org, zijn er echter doorgaans stellig van overtuigd dat ook andere fenomenen een rol spelen.
Want behalve dat de formaties soms adembenemd zijn, is er meer vreemds aan de hand. Diverse wetenschappers hebben het graan van binnen de cirkels vergeleken met het graan van net buiten de cirkels, en vonden daarbij genetische afwijkingen, gebogen halmen, geëxplodeerde knoppen, afwijkend groeipatronen en vreemde poederdeeltjes. Dit soort constateringen wordt uitsluitend gedaan bij graancirkels die gezien hun perfectie verondersteld worden ‘echt’ te zijn.
Een sluitende verklaringen voor het fenomeen is tot op heden niet gevonden, de cirkels zouden gemaakt zijn door UFO’s, door elektromagnetische velden opgewekt door de aarde, als gevolg van geheime militaire experimenten, door vreemde windpatronen of als rechtstreeks resultaat van menselijk bewustzijn.
Hoewel dit voor u misschien stuk voor stuk onrealistische verklaringen zijn, zult u zien dat als u zich werkelijk in het fenomeen verdiept het idee dat alle graancirkels door mensen met planken en touwen gemaakt worden de meest bespottelijke verklaring van allemaal is.

Een goede pagina met uitgebreidere Nederlandstalige informatie is: http://www.ufowijzer.nl/Graancirkels.html

Hoe en waarom de media Iran zwart maakt

Dat Osama Bin Laden vanuit zijn Afghaanse grot de aanslagen van 11 September 2001 heeft gecoördineerd is inmiddels een grote leugen gebleken, en zelfs de FBI geeft toe dat er geen bewijs bestaat voor betrokkenheid van Bin Laden bij die aanslagen.
Toch heeft de voltallige media ons verteld hoe goed het was om Afghanistan binnen te vallen.

Dat het Irak van Saddam Hussein vanwege haar massavernietigingswapens een ernstige bedreiging voor de Westerse Wereld zou vormen is een grote leugen gebleken.
Toch heeft de voltallige media ons verteld hoe goed het was om Irak binnen te vallen.

En nu worden we door de media klaargestoomd voor het accepteren en steunen van een oorlog tegen Iran en/of Syrië. Op één dag (21 juli) verschenen op de hoofdpagina van NRC’s online editie maar liefst drie artikelen om Iran zwart te maken en uw realiteit te creëeren:

Iran laat preventieve aanval uitvoeren

In plaats van sancties passief af te wachten, hebben de Iraanse leiders ervoor gekozen een crisis in het Midden-Oosten te ontketenen door aanvallen op Israël te organiseren, stelt Edward N. Luttwak vast.

Bron: http://www.nrc.nl/opinie/article391099.ece

De vrienden van Hezbollah zitten in Iran

Tussen Iran en Hezbollah in Libanon bestaan nauwe banden. Teheran voelt zich verbonden met alle shi’ieten in de wereld, en andersom. Maar het betekent niet per definitie dat Hezbollah danst naar het pijpen van Iran.

Bron: http://www.nrc.nl/buitenland/article394203.ece

Teheran verhoogt de inzet

Iran en Syrië beseften heel goed dat de aanval van Hezbollah op Israël tot een nieuwe Libanese oorlog zou leiden, schrijft Olivier Roy in een boeiend stuk in Le Monde. ,,En dat is dus wat ze wilden”

Bron: http://weblogs.nrc.nl/weblog/wereld/2006/07/21/teheran-verhoogt-de-inzet/

Terwijl Israël vanwege de ontvoering van twee militairen met een buitensporige massaslachting van Libanese burgers bezig is, waarbij zelfs het gebruik van chemische wapens niet geschuwd wordt, wordt in de media de indruk gewekt dat het Iran is die een oorlog begonnen is. Er wordt geen mogelijkheid onbenut gelaten om te melden dat de raketten die door Hezbollah worden afgevuurd van Iraanse origine zijn. En continu wordt beweerd, zonder enige onderbouwing, dat Hezbollah de gevangen genomen soldaten aan Iran of Syrië wil uitleveren.

lebanon1.jpg
Zelfverdediging?

Wat er werkelijk aan de hand is is dat de leiders van deze wereld niets liever willen dan Amerika en Israël in een grootschalig conflict met Iran te brengen. Volgens de papieren editie van American Conservative van juli vorige jaar heeft de Amerikaanse vice-president Dick Cheney het Pentagon opdracht gegeven een plan te maken om Iran met nucleaire wapens te bestoken zogauw er weer een 11 September-achtige terreuraanslag op Amerikaans grondgebied gepleegd wordt, ongeacht of er enige aanwijzing bestaat voor Iraanse betrokkenheid. De meeste bezoekers van deze website zullen ongetwijfeld weten dat Dick Cheney als een van de hoofdschuldigen van 11 September gezien moet worden.

Of een nieuwe terreuraanslag in de Verenigde Staten het pad is waarlangs de oorlog in het Midden Oosten geëscaleerd gaat worden valt nog te bezien, maar het moge duidelijk zijn hoe graag sommige van de machthebbers een nieuwe Wereldoorlog willen starten. Zelf vermoed is dat men kiest voor een ‘false flag operation’ in Libanon, waarbij bijvoorbeeld een bus met Amerikaanse burgers zogenaamd wordt aangevallen door een Syrisch gevechtsvliegtuig. Daarmee raakt Amerika in het conflict betrokken en kan de media weer aan de bak om bergen nieuwe leugens te verpreiden, in het volste vertrouwen dat u er in trapt.

Dit is de tekst die in American Conservative te lezen viel:

The Pentagon, acting under instructions from Vice President Dick Cheney’s office, has tasked the United States Strategic Command (STRATCOM) with drawing up a contingency plan to be employed in response to another 9/11-type terrorist attack on the United States. The plan includes a large-scale air assault on Iran employing both conventional and tactical nuclear weapons. Within Iran there are more than 450 major strategic targets, including numerous suspected nuclear-weapons-program development sites. Many of the targets are hardened or are deep underground and could not be taken out by conventional weapons, hence the nuclear option. As in the case of Iraq, the response is not conditional on Iran actually being involved in the act of terrorism directed against the United States. Several senior Air Force officers involved in the planning are reportedly appalled at the implications of what they are doing–that Iran is being set up for an unprovoked nuclear attack–but no one is prepared to damage his career by posing any objections.

De duistere agenda van Unicef

Bij Unicef denkt u waarschijnlijk aan een organisatie die het beste voor heeft met de mensheid, en speciaal met de armen en behoeftigen in Afrika. Misschien wordt het tijd dat u dat idee heroverweegt, want het lijkt er sterk op dat een Unicef-campagne om kinderen in Nigeria te vaccineren tegen polio in werkelijkheid bedoeld was voor het onvruchtbaar maken van deze kinderen. Dat is althans de conclusie die Dr. Haruna Kaita, een farmacie-wetenschapper van de Ahmadu Bello Universiteit in Zaria, heeft getrokken nadat hij monsters had laten analyseren in een laboratorium in India.
Gebruikmakend van door de Wereld Gezondheids Organisatie aanbevolen analyse-technieken werden verscheidene ernstige verontreinigingen in het vaccin aangetroffen. Sommige van de verontreinigingen zijn giftig, en anderen hebben een direct effect op het voorplantingssysteem, aldus Dr. Kaita. “Ikzelf en mijn vakgenoten konden niet geloven wat we gevonden hadden”.

U zou nu natuurlijk kunnen denken dat het Nigeriaanse vaccin per ongeluk met stoffen als oestrogeen verontreinigd was, ware het niet dat Unicef al eerder op dergelijke praktijken is betrapt. In 1995 won de katholieke vrouwenbond in de Filipijnen een rechtszaak tegen Unicef, waarna deze organisatie gedwongen werd haar anti-tetanus vaccinatieprogramma te beëindigen. De vaccins bleken namelijk vervuild te zijn met B-hCG, een stof die het voor vrouwen onmogelijk maakt een zwangerschap te volbrengen. Het Hooggerechtshof van de Filipijnen concludeerde dat reeds 3 miljoen vrouwen tussen de 12 en 45 jaar met het schadelijke vaccin waren behandeld. Mannen werden in deze campagne vreemd genoeg niet ingeënt, blijkbaar zijn die van nature al immuum voor tetanus?! Een tweede vreemd detail was dat de vaccinaties binnen dit programma vier maal herhaald moest worden, terwijl een tetanus-vaccinatie normaal gesproken slechts éénmaal nodig is om tien jaar lang bescherming te bieden. Een derde verdacht feit is dat de Wereld Gezondheids Organisatie volgens officiële bronnen gedurende 20 jaar aktief betrokken is geweest bij de ontwikkeling van een anti-vruchtbaarheidsvaccin op basis van aan verzwakte tetanus bacteriën gebonden hCG, precies het soort dat in de Filipijnen gebruikt werd.

Zo, nu weet u waar uw donaties voor gebruikt worden.

Bronnen:

http://www.lifesite.net/ldn/2004/mar/04031101.html
http://www.thinktwice.com/birthcon.htm

11 September, menselijke conditionering en de Holocaust

Als bezoeker van alternatieve websites zoals vrijheids.net hoort u waarschijnlijk bij het deel van de bevolking dat er inmiddels van overtuigd is dat er bij de aanslagen van 11 september sprake is van een “inside job”. Maar weet u nog hoeveel weerstand u bood toen iemand u van de “verdachte omstandigheden” op de hoogte wilde brengen? En anders weet u wel hoe moeilijk het is om anderen van de harde waarheid te overtuigen. Veel mensen zijn zelfs niet bereid een uurtje vrij te maken voor het bekijken van een video over 11 september, want ze “willen geen tijd stoppen in dit soort onzin”. Dat is de menselijke conditionering aan het werk.
In het eerste uur nadat vliegtuigen zich in de torens van het WTC geboord hadden maakten alle reporters die ter plekke waren melding van explosies en bommen. Vanaf ongeveer een uur later heeft geen enkele nieuwszender ooit nog aandacht besteed aan deze explosies, want men was begonnen met het aanleggen van een web van misinformatie om voor miljarden mensen “de realiteit te creëeren”. De media heeft dit dermate grondig gedaan dat eenieder die in het openbaar kritische vragen durfde te stellen of met afwijkende feiten op de proppen kwam als “complot-freak” bestempeld werd. De mensheid is v.w.b. de aanslagen van 11 september verworden tot een kudde makke schapen, met als voornaamste verschil dat er geen schaapshond nodig is om de kudde binnen de lijntjes te laten blijven, want onze eigen conditionering is hiervoor afdoende.

Een veel ernstiger voorbeeld van waar onze conditionering ons effectief weghoudt van alternatieve informatie is de Nazi Holocaust. Op dit moment voelt u waarschijnlijk al de neiging om weg te klikken en hier nooit meer terug te komen, want dit voelt helemaal niet goed. Uw conditionering wil het roer van u overnemen, ook al staan hier slechts woorden, en probeer ik slechts informatie te geven.
Via schoolboeken, kranten en TV heeft u de “realiteit” rondom de Holocaust vernomen, en serieuze alternatieve geluiden zijn er eigenlijk niet. Zo af en toe lezen we in de krant weliswaar iets over een “Holocaust-ontkenner”, maar dan weten we zeker dat het om een anti-semiet gaat, een gevaarlijke neo-Nazi die het graag nog een keer over zou doen. Dus dat is niet serieus te nemen, en logischerwijs heeft u waarschijnlijk nog nooit de moeite genomen om de argumenten van dit soort lieden te bekijken. Maar hoe kunt u nu zeker weten dat de media u niet voorliegt?
Het is in dit opzicht vermeldenswaardig dat de multi-miljardairsfamilies zoals de Rockefellers en de Rothschilds 60 jaar terug net zo’n belangrijke (maar verborgen) rol speelden in het manipuleren van het wereldgebeuren als nu. Of om bij een bekendere naam te blijven: de grootvader van de huidige president Bush was een van de belangrijkste financiers van Hitler. Is het echt zo ondenkbaar dat men ook aan het einde van de tweede wereldoorlog al wist hoe men een web van misinformatie moest spinnen om de realiteit te creëeren?

Hoewel de media consequent van “Holocaust-ontkenners” spreekt (dat klinkt lekker extreem en versterkt uw afschuw) gebruiken deze mensen zelf meestal de term “revisionisten”. Holocaust revisionisten komen voort uit alle geledingen van de bevolking, maar wat alle revisionisten gemeen hebben is dit:

  • Ze menen dat het aantal van 6 miljoen omgekomen joden sterk overdreven is.
  • Ze stellen dat er voor het vermoorden van joden geen gaskamers gebruikt zijn.
  • Ze geloven niet dat het uitmoorden van massale aantallen joden tot het officiële beleid van de Nazi-regering behoorde.

Voor al deze 3 punten hebben de revisionisten behoorlijk sterke argumenten (waarop ik in een later artikel terug zal komen) en op grond daarvan menen ze dat er nader historisch onderzoek uitgevoerd zou moeten worden. Het kan immers niet waar zijn, zo stellen ze, dat er bij de grootste massamoord in de geschiedenis zoveel vragen onbeantwoord moeten blijven.

Voor wie het aandurft zijn conditionering even opzij te zetten kan ik de 4 uur durende video, opgesplist in 30 gedeeltes, op http://zamphir.litek.ws van harte aanbevelen. Aan de hand van diverse standaardwerken binnen de Holocaust literatuur wordt behoorlijk aannemelijk gemaakt dat de getuigenissen waarop het officiële verhaal over Treblinka, Sobibor en Belzec gebaseerd is niet waarheidsgetrouw kunnen zijn. Veel scherper durf ik het hier niet te stellen, want hoewel er in ons land sprake is van een volledige vrijheid van meningsuiting bestaat er één uitzondering: wie zich schuldig maakt aan “jodenhaat” door de Holocaust goed te praten of te stellen dat het minder erg was dan volgens het “officiële” verhaal, riskeert het om voor vele jaren achter de tralies te gaan. Dus ik mag het wel over geitenneukers hebben en zeggen dat alle homo’s dood moeten, maar als ik zou beweren dat er in de tweede wereldoorlog “slechts” 1 miljoen joden zijn omgekomen dan is dat een misdrijf. Hmm, ik vraag me af waarom dat zo is…..

Voordat u de video bekijkt nog een waarschuwing: bedenk dat u uw eventuele nieuwe inzichten waarschijnlijk met niemand zal kunnen bespreken, wat voor sommige mensen een flinke geestelijke belasting betekent.