Het graancirkelmysterie

Ongetwijfeld heeft u weleens van graancirkels gehoord, maar waarschijnlijk heeft u zich er niet al te veel in verdiept. Het onderwerp graancirkels is immers meer iets voor zweverige types die geloven dat groene mannetjes in UFO’s naar de aarde komen om hier cirkeltjes te maken. U weet wel beter, uit de krant kent u immers het verhaal over de twee oude Engelse mannetjes die al jaren geleden hebben toegegeven s’nachts het veld in te gaan om met een paar touwen en planken de grap van de eeuw uit te halen. Waarschijnlijk stelt u zich bij graancirkels iets voor zoals dit:

simpelcirkel1.jpg
Cirkel in Hoeven, 7 juli 2006, doorsnede hoofdcirkel is 9 meter

Best grappige cirkeltjes, maar het getuigt van weinig realiteitszin om te veronderstellen dat deze cirkels door iets anders gemaakt zijn dan een stel grappenmakers met een touw en wat planken .

Of zit het ware verhaal misschien toch ingewikkelder in elkaar?

Bekijkt u het volgende plaatje eens:

milkhillsmall.jpg
Formatie in Milk Hill (Engeland), 17 Augustus 2001

Ziet u de donkere stipjes in de middelste cirkel? Als u op het plaatje klikt verschijnt er een grotere foto van deze figuur, waarop duidelijk te zien is dat deze stipjes in werkelijkheid mensen zijn. De figuur bestaat uit ruim 400 cirkels, sommigen met een diameter van 20 meter, en heeft een totale doorsnede van ruim 300 meter. Om zo’n formatie in een korte zomernacht te kunnen maken is het nodig dat ongeveer elke 30 seconden een cirkel gereed komt. Getuige de strakheid en perfectie die u op het volgende plaatje kunt zien kan van snel afraffelen geen sprake zijn:

detail1.jpg

Het is inderdaad zo dat veel van de honderden graancirkels die elk jaar ontdekt worden door mensen gemaakt zijn. De cirkelartiesten zelf, bijvoorbeeld de groep die schuil gaat achter de website http://www.circlemakers.org, zijn er echter doorgaans stellig van overtuigd dat ook andere fenomenen een rol spelen.
Want behalve dat de formaties soms adembenemd zijn, is er meer vreemds aan de hand. Diverse wetenschappers hebben het graan van binnen de cirkels vergeleken met het graan van net buiten de cirkels, en vonden daarbij genetische afwijkingen, gebogen halmen, geĆ«xplodeerde knoppen, afwijkend groeipatronen en vreemde poederdeeltjes. Dit soort constateringen wordt uitsluitend gedaan bij graancirkels die gezien hun perfectie verondersteld worden ‘echt’ te zijn.
Een sluitende verklaringen voor het fenomeen is tot op heden niet gevonden, de cirkels zouden gemaakt zijn door UFO’s, door elektromagnetische velden opgewekt door de aarde, als gevolg van geheime militaire experimenten, door vreemde windpatronen of als rechtstreeks resultaat van menselijk bewustzijn.
Hoewel dit voor u misschien stuk voor stuk onrealistische verklaringen zijn, zult u zien dat als u zich werkelijk in het fenomeen verdiept het idee dat alle graancirkels door mensen met planken en touwen gemaakt worden de meest bespottelijke verklaring van allemaal is.

Een goede pagina met uitgebreidere Nederlandstalige informatie is: http://www.ufowijzer.nl/Graancirkels.html