Beatrix op Bilderberg conferentie – SP stelt (eindelijk) vragen

Enige tijd terug heb ik geschreven over de deelname van onze vorstin aan de zeer geheime Bilderberg conferentie in Ottawa. Zie deze pagina.
De weinige journalisten die de Bilderberg-groep serieus bestudeerd hebben zijn het er vrijwel zonder uitzondering over eens dat het significant uitdunnen van de mensheid, tot een wereldpopulatie van bijvoorbeeld 1 miljard zielen, een van de voornaamste doelstellingen van deze geheime eliteclub is. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat die journalisten ondanks hun inspanningen onjuiste conclusies getrokken hebben, maar toch, als Beatrix de Bilderberg conferentie bezoekt dan zou dat redelijkerwijs aanleiding moeten zijn voor enkele kritische vragen in de pers en in de politiek.

Maar blijkbaar hebben de deelnemers aan deze conferentie zoveel macht over de Nederlandse media dat geen van onze kranten of reguliere internetsites iets over de geheime bijeenkomst in Ottawa heeft geschreven, zoals u zelf kunt controleren via www.news.google.nl. Met onze volksvertegenwoordiging is het helaas niet veel beter gesteld: die hebben aan deze zaak geen enkel woord vuil gemaakt. Tot nu toe:

Tweede Kamerlid Harry van Bommel (SP) heeft uiteindelijk, 6 weken na de conferentie, wèl vragen over het bezoek van Beatrix aan Ottawa durven te stellen. Het volgende artikel komt van http://www.royalblog.nl/

SP wil weten wat Beatrix deed in Ottawa

Tweede-Kamerlid Harry van Bommel (SP) is er nu pas achtergekomen dat koningin Beatrix tussen 8 en 11 juni een paar dagen in Canada was voor het bijwonen van de Bilderberg-conferentie in Ottawa. Deze bijeenkomsten zijn ooit opgezet door haar vader prins Bernhard.

Topmensen uit het bedrijfsleven en politci kunnen er met de benen op tafel en zonder last van de publiciteit brainstormen over de problemen van de wereld. Koningin Beatrix is een vaste bezoeker. Van Bommel wil van minister-president Jan Peter Balkenende en minister Ben Bot (buitenlandse zaken) weten wat de vorstin in Canada uitspookte. Hij heeft daarom vragen gesteld.

Van Bommel wil het volgende weten:

  • Is het waar dat de koningin bij de Bilderbergconferentie in Ottawa, Canada, is geweest begin juni?
  • Onder wiens verantwoordelijkheid vallen de uitspraken en daden van de koningin aldaar?
  • Bent u bereid verslag te doen aan de Tweede Kamer over wat er besproken is op de conferentie? Wilt u uw antwoord zo nodig toelichten?

De bewindslieden hebben zes weken de tijd om hun antwoorden op te schrijven.