Voormalig Engelse Minister in verzet tegen gentech gewassen

Genetisch gemanipuleerd voedsel is gevaarlijk voor uw gezondheid. Voor wie zich in de materie verdiept heeft is dat glashelder. Binnenkort zal ik de verbazingwekkende details voor u in een artikel bij elkaar zetten en plaatsen op deze website, maar voor nu wil ik u slechts attent maken op de mening die voormalig milieu- en voedselminister Michael Meacher heeft over de situatie die in Engeland is ontstaan. Voor ons dat belangrijk, omdat de Engelse situatie waarschijnlijk een voorbode is van wat ons in Nederland te wachten staat. Tenzij U er tegen in het geweer komt!
Michael Meacher weet waar hij het over heeft. Nadat hij 6 jaar lang minister van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken is geweest heeft hij het voorwoord mogen schrijven bij de UK-editie van hét standaardwerk over de bedrieglijke wereld van de genetisch gemanipuleerde gewassen. Dit boek heet “Seeds of Deception”, het is geschreven door Jeffrey M. Smith, en een 10-pagina’s tellende samenvatting kunt u vinden op deze pagina.

Wat Michael Meacher volgens de Telegraph van 23 july betoogt is dat het toelaten van GM-gewassen op het Britse platteland het einde zal inluiden van de biologische landbouw. Uit eigen ervaring weet Meacher hoe het de Canadese provincie Saskatchewan vergaan is, waar akkers waarop biologische landbouw bedreven werd vervuild raakten met GM-gewassen van nabijgelegen velden.
Het gevolg van deze ongewenste contaminatie is dat de biologische produkten niet meer als zodanig op de markt gebracht kunnen worden, wat het einde voor de industrietak zal betekenen.

Meacher beschuldigt Tony Blair ervan lak te hebben aan de publieke opinie, die volgens recent onderzoek voor 80 procent gekant is tegen gentech voedsel.

Om te voorkomen dat het publiek de velden waar genetisch gemodificeerd voedsel verbouwd wordt kan vernietigen, heeft de regering onlangs besloten om geheim te houden om welke velden het gaat. Pas als een gentech veld dichter dan 35 meter van een naburige akker verwijderd ligt moet de buurman geïnformeerd worden. Meacher stelt het vertrappen van gentech akkers niet goed te keuren, maar vindt dat de regering moet begrijpen dat mensen in opstand komen wanneer hen voedsel wordt opgedrongen dat niet op veiligheidsaspecten getest is. Mensen hebben het recht te weten wat ze eten, aldus Meacher.
De uitspraken van Meacher worden gesteund door Patrick Holden, de directeur van de belangrijkste Britse certificeringsinstante voor biologisch voedsel.