GSM masten, schadelijk of niet?

Vandaag meldde de belgische krant Het Laatste Nieuws: “GSM-masten niet zo schadelijk als wordt beweerd”. In het bericht wordt verteld dat zowel de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten als de verbruikersorganisatie OIVO waarschuwen voor de onnodige paniek rond de zogenaamde gevaren van GSM-masten voor de volksgezondheid. Beide organisaties zeggen dat studies aantonen dat nadelige gezondheidseffecten van GSM-masten en draadloze netwerken niet kunnen worden aangetoond. Daarmee volgen deze instanties het standpunt van de Wereldgezondheidsorganisatie, die afgelopen mei nog een rapport uitbracht waarin stond dat er ‘geen overtuigend wetenschappelijk bewijs is dat de zwakke RF-velden van basisstations en draadloze netwerken nadelige gezondheidseffecten veroorzaken’ (er is dus wel bewijs, maar men vind het niet overtuigend??).

Opvallend is dat slechts een halve dag eerder deze zelfde krant verhaalde over de Belgische bio-ingenieur Jean-Luc Guilmot, die zes maanden lang 300 studies heeft uitgeplozen en vertaald over de impact van gsm-antennes op de gezondheid. Een veelzeggend citaat uit het betreffende artikel:

Negatieve gevolgen
“Een dertigtal studies over gsm-antennes wijst uit dat die negatieve gevolgen hebben op de gezondheid van dieren en mensen of op het welzijn”, aldus Guilmot. “Ook niet oninteressant is de potentiële invloed op de resultaten van wie de studie financiert”, aldus nog de bio-ingenieur.

Het is dus maar net wie u wilt geloven. De bevindingen van de belgische ingenieur staan op zijn website www.001.be.cx

Het rode potlood of de stemcomputer?

Het is nu ongeveer een jaar geleden dat ik op een Nederlands internetforum een bericht plaatste over de fraudegevoeligheid van stemcomputers. Ik schreef o.a. over het gemak waarmee de software gemanipuleerd kan worden, over medewerkers van stemcomputer-fabrikanten die onder ede hebben toegegeven te hebben gerommeld met de code, over de diverse gevallen in Amerika waarbij stemcomputer-fraude is aangetoond, en over de nauwe banden tussen de CEO’s van de belangrijkste stemmachine-fabrikanten en geheime diensten zoals de CIA.
De leden van het betreffende forum, die zichzelf roemden omdat ze zo goed geïnformeerd meenden te zijn, beschouwden dit massaal als onzinnige complottheorie.

Helaas blijken complottheorieën onrustbarend vaak op waarheid te berusten, en niet zelden ziet de reguliere media zich na verloop van tijd genoodzaakt om voormalige complot-‘theoriën’ als dagelijkse realiteit in het nieuws te brengen. En zo is het notabene de TROS die onlangs aandacht schonk aan de fraudegevoeligheid van stemcomputers. Het volgende citaat komt van de website van trosradar:

Het bedrijf Diebold, leverancier van stemcomputers, kwam zwaar onder vuur te liggen toen bleek dat er makkelijk te knoeien was met de stemcomputers. Kiezers konden meer dan één keer stemmen, konden de software veranderen, en waren in staat de machine te sluiten voordat alle stemmen waren uitgebracht.

Het werd allemaal nog erger toen bleek dat het bedrijf banden bleek te hebben met presidentskandidaat Bush en dat een oud medewerker van het bedrijf toegaf dat er gerommeld was.

Wat moet ik er nog aan toevoegen? Doe mij maar een rood potlood!

potlood.jpg

Aramco topman: slechts 18% van de olie opgebruikt

Abdallah S. Jum’ah, de hoogste baas van het Saudische staatsbedrijf Saudi Arabian Oil Co, ofwel Aramco, heeft op 13 september 2006 tijdens een OPEC conferentie in Wenen gezegd dat de wereld slechts 18% van de wereldvoorraad ruwe olie heeft opgepompt.
Volgens Jum’ah kan er nog zeker 4.5 biljoen vaten gewonnen worden, wat bij het huidige olieverbruik betekent dat de wereld nog 140 jaar vooruit kan.

De uitspraak van Jum’ah is des te opvallender doordat twee dagen eerder de directeur van Esso Australië met een soortgelijk lezing uit de kast kwam.

Overvloed? Of het einde van de beschaving? Als leek op dit gebied zeg ik u eerlijk: ik weet niet wat de waarheid is. Misschien vinden de olie-topmannen het gewoon leuk om te liegen, om mensen zoals ik in verwarring te brengen, maar erg plausibel vind ik dat niet. Ook onwetendheid lijkt me onwaarschijnlijk.
De reguliere media, waarin doorgaans slechts weinig olie-ingenieurs werkzaam zijn, hebben de wijsheid blijkbaar wel in pacht, getuige de eenzijdige berichtgeving over de al dan niet oprakende olie. En om de een of andere reden willen ze erg graag dat u van ze aanneemt dat het einde van het olietijdperk nabij is.

Waarom zou dat toch zijn?

Aan fossiele brandstoffen is nog lang geen gebrek

Aan fossiele brandstoffen is nog lang geen gebrek
Metro, 17 september 2002

De wereld bevat nog genoeg fossiele brandstoffen voor de komende twee eeuwen. De wereldvoorraad aan olie wordt door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) geschat op 5.260 miljard vaten.

De opvatting dat de wereld nog zwemt in de fossiele brandstoffen, wordt inmiddels breed gedeeld. Een groot aantal organisaties dat zich hiermee bezighoudt, laat zich in dezelfde bewoordingen uit: er is nog genoeg. Vooral onder het Midden-Oosten en Noord-Amerika wordt de komende decennia olie gewonnen. Het Midden-Oosten zal 26,6 procent van de olie leveren, terwijl Noord-Amerika goed is voor 23,3 procent van het totale aantal. Ook Zuid-Amerika (16,3 procent) en de voormalige Sovjetunie (16 procent) leveren een grote bijdrage. Europa is goed voor slechts 2,7 procent.

Bron: http://www.phys.uu.nl/~natunws/krant/krant10.doc

Directeur Esso Australië: Peak Oil is onzin

In een eerder artikel heb ik aangegeven dat we de ‘peak oil’ theorie met enige argwaan moeten bekijken, aangezien het weleens een hoax zou kunnen, bedoeld om winsten te maximaliseren en het volk in de tang te houden.

Op 11 september j.l. werd deze voor de meeste mensen nogal ongeloofwaardige (want onbekende) visie bevestigd door niemand minder dan de hoogste baas van ExxonMobil in Australië, Mark Nolan. In een toespraak voor de Asia Pacific olie en gas conferentie in Adeleide vertelde hij zijn toehoorders dat de wereld een enorme overvloed aan winbare olie bevat, en dat de hoge prijzen slechts het gevolg zijn van marktwerking.

De peak oil theorie, die stelt dat de olietoevoer over haar hoogtepunt heen is en de komende 20 jaar gestaag zal dalen, wordt volgens Nolan al verkondigd sinds 1920, waarbij de onheilsdatum steeds naar achteren geschoven wordt.
Wetenschappelijk gezien is echter overduidelijk dat de wereld-olievoorraden overvloedig zijn. Volgens de US Geological Survey is de huidige reserve meer dan drie biljoen vaten winbare olie, terwijl tot op heden slechts één biljoen vaten is opgepompt. Aangezien de voortschrijdende techniek ervoor zorgt dat olie die voorheen niet winbaar was later ineens toch opgepompt kan worden is er geen enkele reden te veronderstellen dat er binnen afzienbare tijd een gebrek aan olie zal ontstaan.
Tegen het jaar 2030 zal nog steeds 80 procent van het energieverbruik op olie, gas en steenkool gebaseerd zijn, aldus de Esso topman.

Wat heeft Prins Charles met Transsylvanië?

Als ik u vorige week verteld zou hebben dat graaf Dracula werkelijk bestaan heeft dan zou u dat waarschijnlijk niet geloofd hebben. Had ik hier geschreven dat Prins Charles een familielid van deze bloeddorstige nachtbraker is dan hadden de meesten van u dit afgedaan als onzinnige complottheorie.

Maar nu diverse kranten deze week gemeld hebben dat beide statements waar zijn, leek het me leuk om het verhaal met enkele smeuïge details uit te breiden. Maar wees gewaarschuwd: als u niet beschikt over een sterke maag dan kunt u beter niet verder lezen.

De romanfiguur Dracula is gebaseerd op Vlad III ofwel Vlad The Impaler, en het was in de vijftiende eeuw dat Vlad III heerste over Transsylvanië, een gebied in Roemenië. Zijn heerschappij kenmerkte zich door een ongekende wreedheid, waarbij tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen hun eind vonden gespietst aan in de grond gestoken palen (wat de bijnaam Vlad the Impaler verklaart).
Om de lijdensweg zo lang mogelijk te laten duren, tot meerdere dagen aan toe, werd de punt van de staak met zorg op de ideale scherpte gebracht en ingesmeerd met olie, waarna de paal héél geleidelijk het lichaam ingewerkt werd. Om tijdens het naar binnen duwen van de staak de benen van het onfortuinlijke slachtoffer uit elkaar te trekken werden paarden ingezet. Het resultaat zag er ongeveer uit zoals op dit plaatje:

impaled

Vlad genoot ervan om tussen een woud van doden en bijna-doden zijn brood te eten, doordrenkt in het warme bloed van zijn slachtoffers, zoals u doodleuk in The Telegraph kunt nazien.
Hoewel het op een paal steken de favoriete martelmethode van Dracula was, gebruikte hij ook andere technieken, zoals het slaan van spijkers in het hoofd, het afsnijden van ledematen, het uitsteken van ogen, het villen van de huid, en het levend koken.

Blijkbaar vind Charles dat hij als nakomeling van deze bloeddorstige Vlad III moet zorgen voor het behoud van het erfgoed. Curieus, maar natuurlijk niet iets waar we ons zorgen over hoeven te maken. Of toch?

Wat vindt u ervan dat ook George Bush van Dracula afstamt? U kunt dit zelf controleren op ancestry.com, en dan zult u bovendien zien dat ook de stamboom van John Kerry, de voormalig presidentskandidaat voor de verkiezingen van 2004, met die van Bush, Charles, en Vlad III verbonden is. Wat een bizar toeval.

Om de cirkel rond te maken moeten we ook nog even ingaan op het ritueel vermoorden van kinderen en het drinken van hun bloed zoals dat in de huidige tijd nog steeds plaatsvindt. Op de diverse getuigenissen dat de Engelse koninklijke familie (waaronder Charles) zich met dit soort praktijken in zou laten zal ik hier niet ingaan omdat ik de bronnen niet 100% betrouwbaar acht. Maar als we even naar de andere tak van de stamboom springen, naar de familie Bush, dan krijgen we te maken met getuigenissen waar niemand omheen kan. Voormalig republikeins senator John DeCamp schreef het boek ‘The Franklin Cover-up‘ over een zaak waar hij als advocaat mee te maken kreeg in het begin van de jaren ’90. Dit betrof het ritueel misbruiken, folteren en doden van kinderen door diverse hooggeplaatste lieden binnen de Amerikaanse politiek.
De jongen Paul A. Bonacci die in het boek van DeCamp als een van de kroongetuigen wordt opgevoerd, en wiens getuigenis het meest schokkende verhaal is dat ik ooit heb gelezen (jawel, snuff-movies bestaan, en in de allerhoogste kringen zijn ze er dol op), heeft enkele jaren terug een miljoen dollar toegewezen gekregen als vergoeding voor geleden schade, wat slechts één van de vele overduidelijke aanwijzingen is betreffende het waarheidsgehalte van de bizarre getuigenissen die in het boek zijn opgenomen.
Hoewel er door de overlevende slachtoffers van de Franklin-zaak geen leden van de familie Bush rechtstreeks als daders aangewezen zijn, is wel bekend dat o.a. George Bush senior (die in die tijd vice-presient was) feesten bezocht waar sommige van de afschuwelijke excessen plaatsvonden. Bovendien is aangetoond hoe leden van de familie Bush betrokken waren bij het verborgen houden van de satanische praktijken, en bij het blokkeren van de rechtsgang. Het heeft er dus alle schijn van dat deze tak van Dracula’s bloedlijn de belangstelling voor bloedige gruweldaden nog niet verloren heeft.

We gaan nog even terug naar Charles, met een artikel dat op 19 Augustus j.l. verscheen in de Daily Express:

Op land dat eigendom is van Prins Charles zijn schapen verminkt en afgeslacht in wat ogenschijnlijk gezien moet worden als bizarre occulte rituelen. In enkele gevallen waren de ogen van de beesten verwijderd en lagen hun karkassen gerangschikt in de vorm van een satanische ster. Plaatselijke boeren hebben een met bloed bevlekt stenen altaar en een houten staak gevonden.

Stel dat op uw landgoed zoiets zou voorvallen, zou u dan ziek worden bij de gedachte aan zoveel extreme wreedheid, of zou u -net als Charles- uw oog laten vallen op een Transsylvaanse boerderij om de herinnering aan uw bloeddrinkende voorvader nieuw leven in te blazen?

Ik ben me er absoluut van bewust dat door op bovenstaande manier ogenschijnlijk losstaande feiten met elkaar te combineren de meest wilde complottheoriën verzonnen kunnen worden. Echter vanuit de grotere context bezien vermoed ik dat er wel degelijk een diepere betekenis zit achter de interesse van Charles voor de boerderij in Transsylvanië.

9/11: Waarom de complotdenkers gelijk hebben

Nadat de voltallige media ruim 4 jaar lang alle kritische vragen rondom de aanslagen van 11 September genegeerd heeft, is er sinds het weergaloos populair worden van de film Loose Change 2nd Edition als bij toverslag een verandering ingetreden. Helaas is over het algemeen de kwaliteit van de discussies beneden alle peil, want hoewel de journalisten de psyche van de ‘complotdenkers’ haarfijn weten te analyseren, blijven de werkelijke discussiepunten in de meeste gevallen onbesproken.

Laten we de boel nog eens goed analyseren door ons de vraag te stellen wat het kenmerk is van een ‘inside job’. Stel dat de regering Bush (danwel een select crimineel gezelschap binnen die regering) de aanslagen zelf beraamd en uitgevoerd heeft, waaraan zouden we dat kunnen herkennen?

Wat dacht u van een cover-up?

Om de waarheid geheim te kunnen houden moeten alle feiten die strijdig zijn met de officiële versie van de gebeurtenissen onder de pet gehouden worden. Maar omgekeerd geldt ook: als we in de nasleep van een terreuraanslag een cover-up ontwaren dan mag worden aangenomen dat degenen die de macht hebben om de ‘officiële waarheid’ te bepalen betrokken zijn bij een complot.

Toen het Amerikaanse volk riep om een uitgebreid en onafhankelijk onderzoek naar de toedracht van 11 September werd in eerste instantie Henry Kissinger naar voren geschoven om zo’n onderzoek te gaan leiden. Helaas zijn er slechts weinig Amerikanen die geloven in de onafhankelijkheid van Henry Kissinger, en daarom moest dit plan afgeblazen worden. Vervolgens werden door Bush een aantal minder bekende mensen tot commissielid benoemd, waarvan de intieme connecties met de heersende macht voor de gemiddelde Amerikaan minder zichtbaar waren. Dat deze connecties wel degelijk aanwezig zijn kunt u op bijvoorbeeld Wikipedia nalezen.

De onderzoekscommissie kwam op 21 Augustus 2004 op de proppen met een vuistdik rapport waarin alle feiten die kloppen met de officiële partijlijn netjes zijn uitgewerkt, en de talrijke feiten die niet met het gewenste verhaal kloppen simpelweg worden genegeerd of op creatieve wijze zijn ‘aangepast’. Het rapport wordt in extreme mate gekenmerkt door weglatingen, verdraaide feiten en tegenstrijdigheden. Precies wat je van een cover-up zou verwachten. Blijkbaar is er veel wat verborgen moet worden.

Om zomaar een kleine selectie te noemen:

 • Larry Silverstein, de eigenaar van het WTC, heeft voor de televisiecamera verklaard ‘the decision was made to pull the building’, wat een een vakterm is voor het opblazen van een gebouw. Zeker gezien het feit dat het gebouw in elkaar is gestort op een manier die consistent is met een controlled demolition is de uitspraak van Larry Silverstein verdacht te noemen. De 9/11 commissie vond het echter niet nodig om Silverstein te vragen ‘wat bedoelde u precies toen u dat zei?’ en doet er geen melding van in haar rapport.
 • Het instorten van WTC 7 wordt in het rapport niet besproken, alsof het nooit is ingestort! We hebben het niet over een schuurtje, maar over een wolkenkrabber van 47 verdiepingen, hoger dan het hoogste gebouw van Nederland. De onderzoekscommissie negeert de instorting alsof het een onbelangrijk detail betreft!
 • Om de pancake theorie voor het instorten van WTC 1 en 2 aannemelijk te maken stelt het rapport dat het hart van elk van deze gebouwen bestond uit een holle schacht. Het bestaan van de 47 kolossale stalen kolommen wordt daarmee impliciet ontkend.
 • Burgemeester Giuliani wist van tevoren dat de torens zouden instorten. Het commissierapport maakt er geen melding van.
 • Hoe alledaags de verklaring voor de vele getuigenverklaringen over explosies en bommen ook moge zijn, het rapport had hier iets over moeten zeggen. Gasexplosies? Zou kunnen, hoewel er volgens de conciergedienst om veiligheidsredenen geen gasleidingen door het gebouw liepen. Dus hoe zit dat? Het issue wordt in het onderzoeksrapport volledig doodgezwegen.
 • De beveiliging van het WTC complex was in handen van President Bush’s broer Marvin en zijn neef Wirt Walker III. Waarom wordt hier geen melding van gemaakt?
 • Het Pentagon is het best beveiligde gebouw ter wereld. Toch hebben alle voorzieningen, inclusief het afweergeschut, niet geholpen de inslag van een vliegtuig te voorkomen. In het commissierapport zult u er niets over vinden.
 • Geen woord wordt vuil gemaakt aan de uitspraak van Donald Rumsfeld ‘the missile used to damage the Pentagon’. Blijkbaar wordt op voorhand verondersteld dat dit een onschuldige verspreking is die geen nader onderzoek behoeft. Enig idee wat u heeft uit te leggen als u in het vliegtuig naar uw vakantieadres een geintje over een bom maakt?
 • George Bush heeft in twee verschillende televisieprogramma’s gezegd de inslag van de eerste WTC toren live op TV aanschouwd te hebben. Tenzij hij naar ‘CIA-channel’ keek kan dit helemaal niet, aangezien de beelden daarvan pas de volgende dag beschikbaar waren. Niets over te vinden in het rapport.
 • Met geen woord wordt gerept over het document ‘Project for a New American Century’ waaruit overduidelijk blijkt dat de auteurs (waaronder vice-president Dick Cheney en Donald Rumsfeld) een motief hadden voor het uitvoeren van aanslagen tegen de eigen bevolking. 11 September was het door de neo-cons zo vurig verlangde ‘New Pearl Harbor’.
 • Er wordt geen woord besteed aan de discussie of de schade aan het Pentagon al dan niet consistent is met de inslag van een Boeing. Wat u of ik er van denken is niet relevant, het gaat erom dat een serieuze onderzoekscommissie geprobeerd zou hebben antwoorden te verschaffen op de vele voor de hand liggende vragen die gesteld worden door de nabestaanden.
 • De aanslagen leken sterk op wat er in het Operation Northwoods document uit 1962 beschreven was. Dit is een door het Pentagon geschreven plan voor het uitvoeren van terreuraanslagen op de eigen bevolking, met de bedoeling om Cuba de schuld te geven en zodoende het volk rijp te maken voor een invasie van Cuba.
 • Er is geen onderzoek gedaan naar het feit dat Washington DC Burgemeester Willie Brown en enkele Pentagon officials waarschuwingen hadden ontvangen om op 11 September niet te vliegen.
 • Op de ochtend van 11 September was de luchtmacht bezig met een grote hoeveelheid militaire oefeningen, waaronder oefeningen met zogenaamd gekaapte passagiersvliegtuigen die zich in gebouwen zouden boren. De terroristen, wie het ook waren, hebben handig gebruik gemaakt van de verwarring die door de mix van échte en gesimuleerde kapingen was ontstaan. Slechts één van relevante oefeningen wordt genoemd, maar uitsluitend als voetnoot.
 • Mahmoud Ahmad, het hoofd van de Pakistaanse geheime dienst, had in de week voor 9/11 in Washington een ontmoeting met de directeur van de CIA en enkele andere Amerikaanse regeringsfunctionarissen. Diezelfde Mahmout Ahmad had kort daarvoor US$100,000 naar Mohamed Atta had laten overmaken. Dit financiële spoor dat mogelijk had kunnen leiden naar de opdrachtgevers van de aanslagen is volstrekt genegeerd.

Een onderzoeksrapport waarin deze en nog zéér veel andere essentiele feiten onbesproken blijven kan onmogelijk serieus genomen worden. Het is overduidelijk dat de 9/11 commissie iets probeert te verhullen, en het is niet moeilijk te doorzien in welke richting we dat zoeken moeten. Waren de autoriteiten niet competent genoeg om de aanslagen te voorkomen, is dát wat er onder de pet moet blijven? Moet geheim blijven dat de Amerikaanse autoriteiten de aanslagen willens en wetens hebben laten gebeuren? Of wil men voorkomen dat bekend wordt wie in werkelijkheid de aanslagen gepland en uitgevoerd hebben? Wie niet ziet dat alleen die laatste verklaring consistent is met de bovenstaande bloemlezing (slechts een bescheiden selectie uit een gigantisch aantal fouten en weglatingen) is in mijn ogen stekeblind.

Hoewel er nog niets bewezen is, dat is namelijk onmogelijk zolang de rechtsgang door de autoriteiten wordt tegengehouden, is het volkomen krankzinnig om vol te houden dat de 9/11 onderzoekscommissie gedegen werk zou hebben afgeleverd. Degenen die ervan beschuldigd worden ‘complotdenkers’ te zijn – inmiddels ongeveer de helft van alle Nederlanders – hebben dus groot gelijk als ze stellen dat het onderzoek heropend moet worden.

Voedselinnovatieprogramma van start

Vandaag werd bekend gemaakt dat ons kabinet voor de periode tot 2010 63,5 miljoen euro beschikbaar stelt om bedrijven te stimuleren nieuwe en betere voeding te ontwikkelen. Dit zei staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zakenstond tijdens een bijeenkomst die in het teken stond van het programma Food & Nutrition Delta, dat wordt aangestuurd door bedrijven en kennisinstellingen. Nederland moet daarmee het leidende vernieuwingsgebied voor voeding in Europa worden.

Maar wat wordt hiermee precies beoogd? Wordt er bedoeld dat onze vleeswaren voortaan met virussen besproeid moeten worden om schadelijke bacteriën te doden? Of dat we onze groentes tegen insekten gaan beschermen door ze met giftige fluorides te bespuiten? Wordt suiker straks nóg vaker vervangen door het kankerverwekkende aspartaam? Of vindt men het tijd worden voor de invoering van genetisch gemodificeerde maïssoorten in de hoop dat het alleen ratten zijn die er aan dood aan gaan?

Vooralsnog ga ik er van uit dat het ‘voedselinnovatieprogramma’ een integer en prima initiatief is dat onze gezondheid ten goede zal komen. Maar uit voorzorg (want je weet het maar nooit) roep ik alle lezers op om zeer alert te zijn op wat er de komende jaren op voedselgebied verandert in ons land.
Bovenstaande misstanden zijn helaas harde realiteit in de Verenigde Staten, waar steeds meer mensen menen dat er een doelbewuste en georganiseerde aanval op hun gezondheid aan de gang is. Sommigen spreken zelfs van een langzame vorm van genocide. Diezelfde mensen dachten tot voor kort dat hun overheid en bedrijfsleven het beste met de hun gezondheid voor had. Fout gedacht! Door de vele waarschuwingen van onafhankelijk onderzoekers en media af te doen als ‘complottheoriëen’ en te negeren is het voor Amerika nu waarschijnlijk te laat om het tij te keren.
Dus laten we vooral oplettend zijn en zorgen dat het hier niet dezelfde kant op kan gaan.

Maar vooralsnog niets dan hulde voor dit initiatief!

60% Amerikanen gelooft in 9/11 complottheoriën

Een van de grootste nieuwszenders in Amerika, MSNBC, heeft dagelijks een online-poll op haar website staan. Op 9 september was de vraag: ‘Gelooft u in 9/11 complottheoriën die aangeven dat de Amerikaanse regering betrokken was?’. Als antwoorden kon men kiezen uit ‘ja, ik geloof dat daar bewijzen voor zijn’, ‘nee, dat is belachelijk’ en ‘ik ben er niet zeker van’. De poll vindt u hier.

Nadat ruim 28.000 bezoekers aan de poll had meegedaan bleek dat bijna 60% van de respondenten gelooft dat de regering betrokken was bij de aanslagen.

162.GIF