Voedselinnovatieprogramma van start

Vandaag werd bekend gemaakt dat ons kabinet voor de periode tot 2010 63,5 miljoen euro beschikbaar stelt om bedrijven te stimuleren nieuwe en betere voeding te ontwikkelen. Dit zei staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zakenstond tijdens een bijeenkomst die in het teken stond van het programma Food & Nutrition Delta, dat wordt aangestuurd door bedrijven en kennisinstellingen. Nederland moet daarmee het leidende vernieuwingsgebied voor voeding in Europa worden.

Maar wat wordt hiermee precies beoogd? Wordt er bedoeld dat onze vleeswaren voortaan met virussen besproeid moeten worden om schadelijke bacteriën te doden? Of dat we onze groentes tegen insekten gaan beschermen door ze met giftige fluorides te bespuiten? Wordt suiker straks nóg vaker vervangen door het kankerverwekkende aspartaam? Of vindt men het tijd worden voor de invoering van genetisch gemodificeerde maïssoorten in de hoop dat het alleen ratten zijn die er aan dood aan gaan?

Vooralsnog ga ik er van uit dat het ‘voedselinnovatieprogramma’ een integer en prima initiatief is dat onze gezondheid ten goede zal komen. Maar uit voorzorg (want je weet het maar nooit) roep ik alle lezers op om zeer alert te zijn op wat er de komende jaren op voedselgebied verandert in ons land.
Bovenstaande misstanden zijn helaas harde realiteit in de Verenigde Staten, waar steeds meer mensen menen dat er een doelbewuste en georganiseerde aanval op hun gezondheid aan de gang is. Sommigen spreken zelfs van een langzame vorm van genocide. Diezelfde mensen dachten tot voor kort dat hun overheid en bedrijfsleven het beste met de hun gezondheid voor had. Fout gedacht! Door de vele waarschuwingen van onafhankelijk onderzoekers en media af te doen als ‘complottheoriëen’ en te negeren is het voor Amerika nu waarschijnlijk te laat om het tij te keren.
Dus laten we vooral oplettend zijn en zorgen dat het hier niet dezelfde kant op kan gaan.

Maar vooralsnog niets dan hulde voor dit initiatief!