9/11: Waarom de complotdenkers gelijk hebben

Nadat de voltallige media ruim 4 jaar lang alle kritische vragen rondom de aanslagen van 11 September genegeerd heeft, is er sinds het weergaloos populair worden van de film Loose Change 2nd Edition als bij toverslag een verandering ingetreden. Helaas is over het algemeen de kwaliteit van de discussies beneden alle peil, want hoewel de journalisten de psyche van de ‘complotdenkers’ haarfijn weten te analyseren, blijven de werkelijke discussiepunten in de meeste gevallen onbesproken.

Laten we de boel nog eens goed analyseren door ons de vraag te stellen wat het kenmerk is van een ‘inside job’. Stel dat de regering Bush (danwel een select crimineel gezelschap binnen die regering) de aanslagen zelf beraamd en uitgevoerd heeft, waaraan zouden we dat kunnen herkennen?

Wat dacht u van een cover-up?

Om de waarheid geheim te kunnen houden moeten alle feiten die strijdig zijn met de officiële versie van de gebeurtenissen onder de pet gehouden worden. Maar omgekeerd geldt ook: als we in de nasleep van een terreuraanslag een cover-up ontwaren dan mag worden aangenomen dat degenen die de macht hebben om de ‘officiële waarheid’ te bepalen betrokken zijn bij een complot.

Toen het Amerikaanse volk riep om een uitgebreid en onafhankelijk onderzoek naar de toedracht van 11 September werd in eerste instantie Henry Kissinger naar voren geschoven om zo’n onderzoek te gaan leiden. Helaas zijn er slechts weinig Amerikanen die geloven in de onafhankelijkheid van Henry Kissinger, en daarom moest dit plan afgeblazen worden. Vervolgens werden door Bush een aantal minder bekende mensen tot commissielid benoemd, waarvan de intieme connecties met de heersende macht voor de gemiddelde Amerikaan minder zichtbaar waren. Dat deze connecties wel degelijk aanwezig zijn kunt u op bijvoorbeeld Wikipedia nalezen.

De onderzoekscommissie kwam op 21 Augustus 2004 op de proppen met een vuistdik rapport waarin alle feiten die kloppen met de officiële partijlijn netjes zijn uitgewerkt, en de talrijke feiten die niet met het gewenste verhaal kloppen simpelweg worden genegeerd of op creatieve wijze zijn ‘aangepast’. Het rapport wordt in extreme mate gekenmerkt door weglatingen, verdraaide feiten en tegenstrijdigheden. Precies wat je van een cover-up zou verwachten. Blijkbaar is er veel wat verborgen moet worden.

Om zomaar een kleine selectie te noemen:

 • Larry Silverstein, de eigenaar van het WTC, heeft voor de televisiecamera verklaard ‘the decision was made to pull the building’, wat een een vakterm is voor het opblazen van een gebouw. Zeker gezien het feit dat het gebouw in elkaar is gestort op een manier die consistent is met een controlled demolition is de uitspraak van Larry Silverstein verdacht te noemen. De 9/11 commissie vond het echter niet nodig om Silverstein te vragen ‘wat bedoelde u precies toen u dat zei?’ en doet er geen melding van in haar rapport.
 • Het instorten van WTC 7 wordt in het rapport niet besproken, alsof het nooit is ingestort! We hebben het niet over een schuurtje, maar over een wolkenkrabber van 47 verdiepingen, hoger dan het hoogste gebouw van Nederland. De onderzoekscommissie negeert de instorting alsof het een onbelangrijk detail betreft!
 • Om de pancake theorie voor het instorten van WTC 1 en 2 aannemelijk te maken stelt het rapport dat het hart van elk van deze gebouwen bestond uit een holle schacht. Het bestaan van de 47 kolossale stalen kolommen wordt daarmee impliciet ontkend.
 • Burgemeester Giuliani wist van tevoren dat de torens zouden instorten. Het commissierapport maakt er geen melding van.
 • Hoe alledaags de verklaring voor de vele getuigenverklaringen over explosies en bommen ook moge zijn, het rapport had hier iets over moeten zeggen. Gasexplosies? Zou kunnen, hoewel er volgens de conciergedienst om veiligheidsredenen geen gasleidingen door het gebouw liepen. Dus hoe zit dat? Het issue wordt in het onderzoeksrapport volledig doodgezwegen.
 • De beveiliging van het WTC complex was in handen van President Bush’s broer Marvin en zijn neef Wirt Walker III. Waarom wordt hier geen melding van gemaakt?
 • Het Pentagon is het best beveiligde gebouw ter wereld. Toch hebben alle voorzieningen, inclusief het afweergeschut, niet geholpen de inslag van een vliegtuig te voorkomen. In het commissierapport zult u er niets over vinden.
 • Geen woord wordt vuil gemaakt aan de uitspraak van Donald Rumsfeld ‘the missile used to damage the Pentagon’. Blijkbaar wordt op voorhand verondersteld dat dit een onschuldige verspreking is die geen nader onderzoek behoeft. Enig idee wat u heeft uit te leggen als u in het vliegtuig naar uw vakantieadres een geintje over een bom maakt?
 • George Bush heeft in twee verschillende televisieprogramma’s gezegd de inslag van de eerste WTC toren live op TV aanschouwd te hebben. Tenzij hij naar ‘CIA-channel’ keek kan dit helemaal niet, aangezien de beelden daarvan pas de volgende dag beschikbaar waren. Niets over te vinden in het rapport.
 • Met geen woord wordt gerept over het document ‘Project for a New American Century’ waaruit overduidelijk blijkt dat de auteurs (waaronder vice-president Dick Cheney en Donald Rumsfeld) een motief hadden voor het uitvoeren van aanslagen tegen de eigen bevolking. 11 September was het door de neo-cons zo vurig verlangde ‘New Pearl Harbor’.
 • Er wordt geen woord besteed aan de discussie of de schade aan het Pentagon al dan niet consistent is met de inslag van een Boeing. Wat u of ik er van denken is niet relevant, het gaat erom dat een serieuze onderzoekscommissie geprobeerd zou hebben antwoorden te verschaffen op de vele voor de hand liggende vragen die gesteld worden door de nabestaanden.
 • De aanslagen leken sterk op wat er in het Operation Northwoods document uit 1962 beschreven was. Dit is een door het Pentagon geschreven plan voor het uitvoeren van terreuraanslagen op de eigen bevolking, met de bedoeling om Cuba de schuld te geven en zodoende het volk rijp te maken voor een invasie van Cuba.
 • Er is geen onderzoek gedaan naar het feit dat Washington DC Burgemeester Willie Brown en enkele Pentagon officials waarschuwingen hadden ontvangen om op 11 September niet te vliegen.
 • Op de ochtend van 11 September was de luchtmacht bezig met een grote hoeveelheid militaire oefeningen, waaronder oefeningen met zogenaamd gekaapte passagiersvliegtuigen die zich in gebouwen zouden boren. De terroristen, wie het ook waren, hebben handig gebruik gemaakt van de verwarring die door de mix van échte en gesimuleerde kapingen was ontstaan. Slechts één van relevante oefeningen wordt genoemd, maar uitsluitend als voetnoot.
 • Mahmoud Ahmad, het hoofd van de Pakistaanse geheime dienst, had in de week voor 9/11 in Washington een ontmoeting met de directeur van de CIA en enkele andere Amerikaanse regeringsfunctionarissen. Diezelfde Mahmout Ahmad had kort daarvoor US$100,000 naar Mohamed Atta had laten overmaken. Dit financiële spoor dat mogelijk had kunnen leiden naar de opdrachtgevers van de aanslagen is volstrekt genegeerd.

Een onderzoeksrapport waarin deze en nog zéér veel andere essentiele feiten onbesproken blijven kan onmogelijk serieus genomen worden. Het is overduidelijk dat de 9/11 commissie iets probeert te verhullen, en het is niet moeilijk te doorzien in welke richting we dat zoeken moeten. Waren de autoriteiten niet competent genoeg om de aanslagen te voorkomen, is dát wat er onder de pet moet blijven? Moet geheim blijven dat de Amerikaanse autoriteiten de aanslagen willens en wetens hebben laten gebeuren? Of wil men voorkomen dat bekend wordt wie in werkelijkheid de aanslagen gepland en uitgevoerd hebben? Wie niet ziet dat alleen die laatste verklaring consistent is met de bovenstaande bloemlezing (slechts een bescheiden selectie uit een gigantisch aantal fouten en weglatingen) is in mijn ogen stekeblind.

Hoewel er nog niets bewezen is, dat is namelijk onmogelijk zolang de rechtsgang door de autoriteiten wordt tegengehouden, is het volkomen krankzinnig om vol te houden dat de 9/11 onderzoekscommissie gedegen werk zou hebben afgeleverd. Degenen die ervan beschuldigd worden ‘complotdenkers’ te zijn – inmiddels ongeveer de helft van alle Nederlanders – hebben dus groot gelijk als ze stellen dat het onderzoek heropend moet worden.