Wat heeft Prins Charles met Transsylvanië?

Als ik u vorige week verteld zou hebben dat graaf Dracula werkelijk bestaan heeft dan zou u dat waarschijnlijk niet geloofd hebben. Had ik hier geschreven dat Prins Charles een familielid van deze bloeddorstige nachtbraker is dan hadden de meesten van u dit afgedaan als onzinnige complottheorie.

Maar nu diverse kranten deze week gemeld hebben dat beide statements waar zijn, leek het me leuk om het verhaal met enkele smeuïge details uit te breiden. Maar wees gewaarschuwd: als u niet beschikt over een sterke maag dan kunt u beter niet verder lezen.

De romanfiguur Dracula is gebaseerd op Vlad III ofwel Vlad The Impaler, en het was in de vijftiende eeuw dat Vlad III heerste over Transsylvanië, een gebied in Roemenië. Zijn heerschappij kenmerkte zich door een ongekende wreedheid, waarbij tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen hun eind vonden gespietst aan in de grond gestoken palen (wat de bijnaam Vlad the Impaler verklaart).
Om de lijdensweg zo lang mogelijk te laten duren, tot meerdere dagen aan toe, werd de punt van de staak met zorg op de ideale scherpte gebracht en ingesmeerd met olie, waarna de paal héél geleidelijk het lichaam ingewerkt werd. Om tijdens het naar binnen duwen van de staak de benen van het onfortuinlijke slachtoffer uit elkaar te trekken werden paarden ingezet. Het resultaat zag er ongeveer uit zoals op dit plaatje:

impaled

Vlad genoot ervan om tussen een woud van doden en bijna-doden zijn brood te eten, doordrenkt in het warme bloed van zijn slachtoffers, zoals u doodleuk in The Telegraph kunt nazien.
Hoewel het op een paal steken de favoriete martelmethode van Dracula was, gebruikte hij ook andere technieken, zoals het slaan van spijkers in het hoofd, het afsnijden van ledematen, het uitsteken van ogen, het villen van de huid, en het levend koken.

Blijkbaar vind Charles dat hij als nakomeling van deze bloeddorstige Vlad III moet zorgen voor het behoud van het erfgoed. Curieus, maar natuurlijk niet iets waar we ons zorgen over hoeven te maken. Of toch?

Wat vindt u ervan dat ook George Bush van Dracula afstamt? U kunt dit zelf controleren op ancestry.com, en dan zult u bovendien zien dat ook de stamboom van John Kerry, de voormalig presidentskandidaat voor de verkiezingen van 2004, met die van Bush, Charles, en Vlad III verbonden is. Wat een bizar toeval.

Om de cirkel rond te maken moeten we ook nog even ingaan op het ritueel vermoorden van kinderen en het drinken van hun bloed zoals dat in de huidige tijd nog steeds plaatsvindt. Op de diverse getuigenissen dat de Engelse koninklijke familie (waaronder Charles) zich met dit soort praktijken in zou laten zal ik hier niet ingaan omdat ik de bronnen niet 100% betrouwbaar acht. Maar als we even naar de andere tak van de stamboom springen, naar de familie Bush, dan krijgen we te maken met getuigenissen waar niemand omheen kan. Voormalig republikeins senator John DeCamp schreef het boek ‘The Franklin Cover-up‘ over een zaak waar hij als advocaat mee te maken kreeg in het begin van de jaren ’90. Dit betrof het ritueel misbruiken, folteren en doden van kinderen door diverse hooggeplaatste lieden binnen de Amerikaanse politiek.
De jongen Paul A. Bonacci die in het boek van DeCamp als een van de kroongetuigen wordt opgevoerd, en wiens getuigenis het meest schokkende verhaal is dat ik ooit heb gelezen (jawel, snuff-movies bestaan, en in de allerhoogste kringen zijn ze er dol op), heeft enkele jaren terug een miljoen dollar toegewezen gekregen als vergoeding voor geleden schade, wat slechts één van de vele overduidelijke aanwijzingen is betreffende het waarheidsgehalte van de bizarre getuigenissen die in het boek zijn opgenomen.
Hoewel er door de overlevende slachtoffers van de Franklin-zaak geen leden van de familie Bush rechtstreeks als daders aangewezen zijn, is wel bekend dat o.a. George Bush senior (die in die tijd vice-presient was) feesten bezocht waar sommige van de afschuwelijke excessen plaatsvonden. Bovendien is aangetoond hoe leden van de familie Bush betrokken waren bij het verborgen houden van de satanische praktijken, en bij het blokkeren van de rechtsgang. Het heeft er dus alle schijn van dat deze tak van Dracula’s bloedlijn de belangstelling voor bloedige gruweldaden nog niet verloren heeft.

We gaan nog even terug naar Charles, met een artikel dat op 19 Augustus j.l. verscheen in de Daily Express:

Op land dat eigendom is van Prins Charles zijn schapen verminkt en afgeslacht in wat ogenschijnlijk gezien moet worden als bizarre occulte rituelen. In enkele gevallen waren de ogen van de beesten verwijderd en lagen hun karkassen gerangschikt in de vorm van een satanische ster. Plaatselijke boeren hebben een met bloed bevlekt stenen altaar en een houten staak gevonden.

Stel dat op uw landgoed zoiets zou voorvallen, zou u dan ziek worden bij de gedachte aan zoveel extreme wreedheid, of zou u -net als Charles- uw oog laten vallen op een Transsylvaanse boerderij om de herinnering aan uw bloeddrinkende voorvader nieuw leven in te blazen?

Ik ben me er absoluut van bewust dat door op bovenstaande manier ogenschijnlijk losstaande feiten met elkaar te combineren de meest wilde complottheoriën verzonnen kunnen worden. Echter vanuit de grotere context bezien vermoed ik dat er wel degelijk een diepere betekenis zit achter de interesse van Charles voor de boerderij in Transsylvanië.