Directeur Esso Australië: Peak Oil is onzin

In een eerder artikel heb ik aangegeven dat we de ‘peak oil’ theorie met enige argwaan moeten bekijken, aangezien het weleens een hoax zou kunnen, bedoeld om winsten te maximaliseren en het volk in de tang te houden.

Op 11 september j.l. werd deze voor de meeste mensen nogal ongeloofwaardige (want onbekende) visie bevestigd door niemand minder dan de hoogste baas van ExxonMobil in Australië, Mark Nolan. In een toespraak voor de Asia Pacific olie en gas conferentie in Adeleide vertelde hij zijn toehoorders dat de wereld een enorme overvloed aan winbare olie bevat, en dat de hoge prijzen slechts het gevolg zijn van marktwerking.

De peak oil theorie, die stelt dat de olietoevoer over haar hoogtepunt heen is en de komende 20 jaar gestaag zal dalen, wordt volgens Nolan al verkondigd sinds 1920, waarbij de onheilsdatum steeds naar achteren geschoven wordt.
Wetenschappelijk gezien is echter overduidelijk dat de wereld-olievoorraden overvloedig zijn. Volgens de US Geological Survey is de huidige reserve meer dan drie biljoen vaten winbare olie, terwijl tot op heden slechts één biljoen vaten is opgepompt. Aangezien de voortschrijdende techniek ervoor zorgt dat olie die voorheen niet winbaar was later ineens toch opgepompt kan worden is er geen enkele reden te veronderstellen dat er binnen afzienbare tijd een gebrek aan olie zal ontstaan.
Tegen het jaar 2030 zal nog steeds 80 procent van het energieverbruik op olie, gas en steenkool gebaseerd zijn, aldus de Esso topman.