Verenigde Staten officieel verworden tot dictatuur

Uit het AD van gisterochtend:

WASHINGTON – President Bush heeft een wet ondertekend die harde verhoormethodes bij terreurverdachten toestaat en de weg vrijmaakt voor hun berechting door militaire commissies. De VS hopen onder anderen Khalid Sheikh Mohammed en Ramzi Binalshibh, de veronderstelde breinen achter de aanslagen van 11 september 2001, te berechten.

De wet beschermt verdachten tegen regelrechte mishandelingen bij de verhoren, maar ontzegt hun het recht op een advocaat. Ook mogen ze hun detentie niet aanvechten voor federale rechtbanken.

De lengte van het bericht (de korte tekst hierboven is de volledige tekst) doet vermoeden dat het om relatief onbelangrijk nieuws gaat, maar de werkelijkheid is anders. Waar deze wet, de Military Commission Act 2006, op neerkomt is dat iedereen die als vijand van de staat (‘enemy combattant’) beschouwd wordt in het geheim kan worden gearresteerd, gemarteld en levenslang opgesloten, zonder zelfs maar te weten waar hij of zij van beschuldigd wordt, en zonder zich te kunnen verdedigen. Bewijs is volstrekt overbodig geworden: ‘van horen zeggen’ kan al voldoende zijn om iemand voorgoed uit de maatschappij te verwijderen.

Maar het is allemaal voor de goede zaak: “Het is een zeldzaamheid dat een President een wet kan ondertekenen waarvan hij weet dat er Amerikaanse levens door gered zullen worden. Vanochtend heb ik dat voorrecht.”, aldus Bush.

George Bush zelf mag bepalen hoe de verdachte behandeld moet worden. Daarbij is door de architecten van de wet zelfs expliciet genoemd dat het vermorzelen van de testikels van kinderen in het bijzijn van hun ouders een geoorloofde martelmethode is, mocht de President zo verkiezen.

De diverse eerdere anti-terreur wetten die sinds 9/11 zijn ingevoerd zijn zonder uitzondering misbruikt om vredesdemonstranten, dragers van anti-Bush T-shirts, en verkopers van het verkeerde merk Rubik’s cubes op te pakken. De laatste maanden is er onmiskenbaar een trend te bespeuren waarbij iedereen die zich kritisch uitlaat over de regering, bijvoorbeeld door de officiĆ«le lezing over 9/11 in twijfel te trekken, als terrorist wordt gekenmerkt. Dit geeft weinig hoop dat de uitleg van het volstrekt onduidelijk gedefinieerde begrip ‘enemy combattant’ beperkt blijft tot bebaarde moslimmannen die op het punt staan een nucleaire reactor op te blazen.
Ook de vroegere historie geeft reden tot zorg: President John Adams (1797-1801) sloot na invoering van de Alien and Sedition Acts (nodig om levens te redden) voornamelijk kritische journalisten op. President Woodrow Wilson (1913-1921) vervolgde 2000 Amerikaanse burgers, meest vredesaktivisten, na invoering van de Espionage Act (nodig om levens te redden). En ook Franklin Roosevelt schijnt zijn Executive Order 9-0-6-6 (nodig om levens te redden) vooral gebruikt te hebben om de gewone burger te onderdrukken.

Het is inmiddels zo’n 10 maanden geleden dat de alternatieve nieuwsmedia aandacht besteedde aan het feit dat een boosgeworden Bush in een vergadering uitriep “hou verdomme op die grondwet steeds in mijn gezicht te gooien, het is niets meer dan een achterlijk stuk papier (‘a goddamned piece of paper’)”. Nu de daad bij het woord is gevoegd kan de grondwet, het document dat ruim 200 jaar de basis vormde van de vrijheid en waardigheid van alle Amerikaanse burgers, effectief bij het oud papier. Een dramatisch moment voor het land dat zo lang als groots voorbeeld van vrijheid en democratie heeft gediend voor de gehele wereld.
Vandaar dat ik de 2 zinnetjes die het AD eraan vuil maakte wat karig vind.

Ook in Nederland en elders in Europa worden dagelijks maatregelen uitgevaardigd en proefballonnetjes opgelaten in het fantasietheater dat ‘de strijd tegen terreur’ heet. Aangezien de bovenbazen die aan de touwtjes van Bush trekken dezelfden zijn als die de marionetten in Den Haag en Brussel commanderen, zal het een kwestie van hooguit enkele jaren zijn voordat we hier even ver zijn doorgeschoten als in de Verenigde Staten.
Alleen door NU in aktie te komen, uzelf grondig te informeren, en uw conclusies met anderen te delen, is deze nachtmerrie nog te voorkomen.