Dean Warwick vermoord tijdens lezing

Dean Warwick was een uitvinder die zich bezighield met alternatieve vormen van energie. Op zijn enigszins rommelige website kunt u een idee van krijgen van het resultaat van zijn research. Ook deed Warwick onderzoek naar een keur van duistere praktijken waar de elite van de wereld zich schuldig aan maakt.
Mensen zoals ikzelf, die breed beschikbare informatie verzamelen en verspreiden hebben weinig te vrezen (dat hoop ik tenminste), maar onderzoekers die bijvoorbeeld door veldonderzoek op écht nieuwe informatie zijn gestuit lopen een serieus risico vroegtijdig te overlijden. De voorbeelden van onrealistische zelfmoorden en verkeersongelukken zijn talrijk.
Dat zoiets gebeurt tijdens een lezing op een conferentie is bij mijn weten nog niet eerder voorgekomen, maar lijkt precies te zijn wat Dean Warwick is overkomen tijdens de PROBE International Conferentie in Blackpool, Engeland, op 7 Oktober. Volgens het programma zou Warwick o.a. gaan vertellen wie Robert Kennedy vermoord heeft en zou hij de identiteit van de Anti-Christ bekend maken. Volgens bekenden van Warwick was hij bovendien van plan om schokkende onhullingen te doen m.b.t. de toedracht van het bizarre aantal kinderen dat jaarlijks zoekraakt.
Na enkele minuten gesproken te hebben viel Warwick bewusteloos neer en bleek niet meer te reanimeren. De getuigen ter plaatse hebben het over diverse verdachte omstandigheden, en suggereren o.a. dat er een op afstand werkend energiewapen gebruikt zou zijn.
Zelfs zonder dit soort meldingen is het mijns inziens té toevallig dat iemand die zojuist nog enthousiast over de aanslagen van 11 September stond te vertellen, middenin zijn verhaal ineens het leven laat.

Weird….