CIA heeft geen enkel bewijs atoomplannen Iran

Het volgende bericht is overgenomen uit de Gazet van Antwerpen van 19 november. Het zal niet heel lang meer duren voor de oorlog tegen Iran uitbreekt. Weet dan dat u, net als indertijd met de massavernietigingswapens van Saddam, bedonderd wordt door uw regering en uw media.

“CIA heeft geen enkel bewijs atoomplannen Iran”

De Amerikaanse geheime dienst CIA heeft geen enkel sluitend bewijs gevonden voor de vaak geopperede hypothese dat Iran een kernbom aan het maken is. Dat schrijft de bekende onderzoeksjournalist Seymour Hersh in de nieuwste editie van het tijdschrift The New Yorker.

De door de CIA gemaakte “top secret”-analyse staat haaks op de “overtuiging” die binnen de regering-Bush leeft, dat Teheran aan een kernbom werkt (met de geïmpliceerde bedoeling om die te gebruiken, met name tegen Israël).

“Tot dusver heeft de CIA geen onomstootbaar bewijs gevonden dat er, parallel met het door Iran aan het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie gerapporteerde civiele programma, een geheim Iraans programma van ontwikkeling van kernwapens bestaat”, schrijft Hersh.
De analyse werd gemaakt op basis van satellietfoto’s en het testen van water en rook in “verdachte” sites. Er werd geen spoor van radioactiviteit aangetroffen.

Een hoge veiligheidsfunctionaris bevestigde aan Hersh dat zo’n geheim rapport is opgemaakt, en dat in het bijzonder vicepresident Dick Cheney de bevindingen van het rapport heeft verworpen.
Cheney stelt dat de Iraniërs hun kernwapenprogramma gewoon te goed hebben verborgen.
De VS en bondgenoten eisen al enkele jaren, in navolging van het vermeende Iraakse WMD-programma, een “negatieve bewijsvoering”: Iran moet bewijzen dat het geen kernwapens heeft.

VS onvriendelijkste land voor reizigers

Het ANP bericht op 20 november over hoe het meest vrije land ter wereld bezoekers uit het buitenland verwelkomt:

VS onvriendelijkste land voor reizigers
WASHINGTON, D.C. – De Verenigde Staten is het land ter wereld waar reizigers het meest onvriendelijk worden behandeld. Dit blijkt uit onderzoek dat bureau RT Strategies maandag (20 november) publiceerde. Meer dan de helft van de reizigers vindt Amerikaanse douaniers onbeleefd.

Tweederde van de ondervraagden vreest bij de grenscontrole te worden aangehouden voor een simpele fout in de papieren. “Het onderzoek toont aan dat er meer vrees is voor douaneambtenaren dan voor terrorisme of misdaad”, aldus de opdrachtgever van het onderzoek.

Verkiezingen 2006: leugens of waarheid?

Links, rechts, en alles wat er tussenin zit, ze beloven van alles en maken zelden iets waar, zoals bijvoorbeeld het AD afgelopen zaterdag duidelijk maakte. De hele Haagse politiek hangt van leugens aan elkaar. Elk parlementair onderzoek blijkt in de praktijk een onvervalste witwas-operatie te zijn.

Het probleem is dat onze politici niet onze echte regering vormen. Zij zijn de Jan Klaassen’s en Katrien’s van de poppenkast, met Marijnissen als de boswachter en Remkes als de sjagerijnige politieagent. Maar in de grote-mensen wereld zijn het slechts de poppenspelers die er toe doen. Bij wisseling van de poppen wordt simpelweg de verhaallijn iets aangepast, maar altijd op zodanige wijze dat hetzelfde eindresultaat bereikt wordt.

De zeggenschap van de Nederlandse burger binnen Europa wordt uitgehold, we doen braaf aan elke ‘vredesmissie’ mee en stellen vooral geen kritische vragen over het echte doel van de missie of de aanleiding van de conflicten waar we ons in begeven. De Nederlandse belastingcenten geven we uit aan onnodige spoorverbingen, de files worden elk jaar langer, privacy wordt beetje bij beetje afgeschaft, de Islam is hard op weg de belangrijkste godsdienst in Nederland te worden, en onze bouwvakkers verliezen hun banen aan Polen die het bijna voor niets willen doen.

En het maakt geen fuck uit (excusé le mot) wie u stemt. We hebben al heel wat verschillende kabinetten gehad de afgelopen decennia, maar op hoofdlijnen verandert de richting nooit, als een trein die alsmaar voortdendert.

Er is één politieke partij die, als ze een kamerzetel weet te bemachtigen, zich niet zozeer wil richten op de politieke inhoud alswel op het blootleggen van de leugens en het corrupte politieke proces.
Dat is een zeer loffelijk streven dat ik van harte steun, en ik hoop u ook. Daarom stem ik op Jan van Aken van de Partij voor de Waarheid:

Partij voor de waarheid

Zie www.ditkannietwaarzijn.nl voor aanvullende informatie.

Martelen: niet leuk, niet effectief

Dat de Amerikanen er in Abu Graib, Guantanamo Bay en diverse geheime gevangenissen in Europa en elders op de wereld er lustig op los martelen zal u niet zijn ontgaan. Getuige de recente berichten in de media maken ook Nederlandse soldaten zich aan martelpraktijken schuldig, hoewel minister Kamp het nog doet voorkomen alsof het langdurig blootstellen aan snoeiharde Metallica muziek slechts een kwestie is van ‘het genereren van achtergrondruis om communicatie met mede-gedetineerden onmogelijk te maken’.

Ik kan me best situaties voorstellen waarin het gerechtvaardigd lijkt om iemand door marteling tot het afgeven van belangrijke informatie te dwingen, maar helaas zijn onder marteling verkregen bekentenissen volstrekt onbetrouwbaar. En dat weten ze donders goed, net als dat ze weten dat het gros van de slachtoffers volstrekt onschuldig is.

De Gazet van Antwerpen schreef vandaag een stukje over hoe dat in China gaat:

Foltering is oorzaak meeste gerechtelijke fouten in China

Het merendeel van de gerechtelijke fouten in China ontstaat doordat verdachten hun bekentenissen onder marteling hebben afgelegd. Dat verklaart de adjunct-hoofdprocureur van China Wang Zhenchuan maandag in de Chinese pers.

“Bijna alle personen die in recente jaren in China slachtoffer zijn geworden van gerechtelijke dwalingen, zijn gemarteld om een bekentenis los te krijgen”, aldus Wang zondag tijdens een seminarie.
Volgens Wang worden jaarlijks in China zo’n dertig personen slachtoffer van foltering, maar hij geeft aan dat het er ook meer zouden kunnen zijn.

Zouden Amerikaanse en Nederlandse folteraars betere resultaten boeken?

Cambridge Energy Research Associates: “nog volop olie”

Al eerder heb ik op deze site geschreven over het vermeende einde van het olietijdperk. De reguliere media willen het doen voorkomen alsof er volledige conscencus over bestaat dat we ons momenteel op de piek bevinden van het haalbare olie-produktieniveau, of hier zelfs al voorbij zijn, en dat het een kwestie is van slechts enkele jaren voordat de wereld door enorme terkorten geteisterd zal worden.

Volgens een recent rapport van Cambridge Energy Research Associates (CERA), een vooraanstaande adviesgroep op het gebied van energie zijn de werkelijke oliereserves minimaal 3 keer zo groot als de peak oil voorstanders beweren, zodat we met het huidige verbruik nog minimaal 120 jaar vooruit kunnen. De piek zal niet voor het jaar 2030 plaatsvinden, waarna we met een plateau van vele jaren te maken zullen krijgen, uiteindelijk gevolgd door een gestage afname.

oilgraph.gif

De grote fout in de peak oil theorie is dat daarin geen rekening gehouden worden met voortschrijdende technologie, regelmatige ophogingen van geschatte reserves van bestaande velden, en geopolitieke veranderingen. Al vijf keer eerder is de wereld bang gemaakt met verhalen over oprakende olie, maar door nieuwe exploratie-technieken en de vondst van olie in niet eerder onderzochte gebieden bleek het elke keer loos alarm te zijn. Er is, volgens CERA voorzitter Daniel Yerging, geen enkele reden waarom dat nu niet zo zou zijn.

CERA waarschuwt voor het gevaar dat de onjuiste analyses leiden tot verkeerde politieke beslissingen en een ondoordacht investeringsbeleid.


De implanteerbare chip. Complottheorie?

Heeft u wel eens gehoord van Tommy Thompson? Tommy Thompson is jarenlang Gouverneur van de staat Wisconsin geweest, en was daarna Secretary of Health & Human Services binnen de Amerikaanse regering. Kort na zijn vertrek uit de regering nam hij zitting in het bestuur van de firma Applied Digital Solutions, het bedrijf dat onder de naam Verichip een implanteerbare chip op de markt brengt. Thompson laat geen kans onbenut om promotie te maken voor deze ‘handige uitvinding’. Er sterven onnodig veel mensen doordat hun medische gegevens niet beschikbaar zijn, en de chip is daarvoor een uitkomst, aldus Thompson. Ook zouden de chipimplantaten gebruikt kunnen worden ter vervanging van de identificatieplaatjes waar militairen mee rondlopen.

rfidimplant.jpg

Hoe meer Verichip-chips verkocht worden hoe beter het is voor Thompson, want hij heeft een optiepakket voor 150.000 Verichip-aandelen in zijn zak. Als men er in slaagt om implantatie van chips verplicht te stellen, bijvoorbeeld als identificatie-middel voor de tientallen miljoenen illegalen die de laatste jaren Amerika binnen gekomen zijn, rinkelt bij de familie Thomson de kassa.

Waarom dit van belang is? Misschien omdat Tommy Thompson van plan is om in 2008 een gooi te doen naar het Presidentschap?
Aangezien de Nederlandse politici naar dezelfde bazen luisteren als de Amerikaanse, is het slechts een kwestie van tijd eer de grootschalige introductie van chipimplantaten ook in Nederland plaats vindt. En Thompson, mocht hij President worden, zal zijn uiterste best doen om die tijd zo kort mogelijk te laten zijn.

Slechts een oefening

Met een land vol terroristen is het uiteraard noodzakelijk om op scholen af en toe een stevige oefening te organiseren. Voor het beste effect mogen de kinderen en hun ouders van tevoren natuurlijk niet geïnformeerd worden. Met veel machtsvertoon en gekleed in indrukwekkend overvalstenue dient de politie de school binnen te dringen, de kinderen in de gangen tegen de grond te drukken, en ze met geweren tegen hun hoofd te vragen wat ze in hun zakken hebben.
De oefening is geslaagd te noemen als de kinderen in hun broek plassen. De echte hoofdprijs is als ze spontaan hun ontlasting laten lopen.

Fantasie? Nee hoor, dit is de nieuwe vrijheid in Amerika. Over enkele jaren ook bij uw kind in de klas!

Lees het verhaal op MSNBC met een korreltje zout, want daar staat vermeld dat sommige kinderen het bijna in hun broek deden. Uit interviews met ouders blijkt dat de officiële media het verhaal hebben gecensureerd.

Scholier bestraft voor bezoeken ‘ongepaste’ websites

Twee weken geleden is een 10-jarige Texaanse schooljongen genaamd Mark betrapt op het bezoeken van ‘ongepaste’ websites. Dit gebeurde tijdens een les waarin de scholieren via het internet informatie moesten opzoeken over het Witte Huis en de regering. Nadat een van Mark’s klasgenoten de lerares had gewaarschuwd ‘juf, Mark zoekt naar terroristen-gedoe over 11 September’ ging de laatste geschokt naar het schoolhoofd, die op zijn beurt de logbestanden nazocht en concludeerde dat de bewuste sites per abuis niet geblokkeerd werden. Mark kreeg een disciplinaire straf opgelegd, en een rapport hiervan werd naar zijn ouders gestuurd. Vervolgens drong de school er bij Mark’s ouders op aan om Mark een compleet psychologisch onderzoek te laten ondergaan. Op grond van het soort vragen, waarmee voor Mark’s ouders duidelijk werd dat regerings-kritisch gedrag in het onderzoek gelijkgesteld werd met crimineel gedrag, besloten ze om niet aan de psychologische evaluatie mee te werken.

Wat voor websites ging het om? Bijvoorbeeld om 9/11 Cover-Up, Alex Jones, Martial Law en NY 9/11 Truth. Stuk voor stuk websites die zich inspannen om de waarheid over 9/11 en andere belangrijke gebeurtenissen boven tafel te krijgen. Hoewel volgens gezaghebbende polls maar liefst 84% van de Amerikanen gelooft dat de regering liegt over de toedracht van 9/11 beschouwt de Steiner Ranch Elementary school het als ongepast als iemand geïnteresseerd is in het complete spectrum aan beschikbare informatie.

Het meest verontrustend van alles is dat een schoolreglement dat het bezoeken van pornografische, haatzaaiende en illegale websites verbiedt met hetzelfde gemak verruimd wordt om ook ‘ongepaste’ websites (in dit geval websites die stellen dat de regering m.b.t. 9/11 iets te verbergen heeft) te verbieden.

De volgende stap is het VERPLICHTE psychologische onderzoek, gevolgd door VERPLICHTE medicatie om het gedrag van kinderen bij te sturen. Het is uitsluitend aan actiegroepen te danken dat dit nachtmerrie-scenario in Amerika nog geen dagelijkse praktijk geworden is.

Bron: http://www.jonesreport.com/articles/091106_disciplined_911.html

Amerikaanse krant roept op tot heropening 9/11 onderzoek

Eindelijk, ruim 5 jaar na de aanslagen van 11 september 2001, is het zover: een nieuwsblad dat oproept tot het onderzoeken van de ware toedracht van wat er die dag gebeurd is.

De Ashland Daily Tidings, een krant uit de kleine plaats Ashland in Oregon, roept alle Amerikaanse dagbladen op om aan te dringen op de vorming van een onafhankelijke commissie om de dood van 3000 Amerikaanse burgers op 9/11 volledig en diepgaand te onderzoeken.

Vergeet even de complottheorieën en politieke steekspellen. We zijn een land dat 5 jaar en 100 miljoen US$ heeft besteed aan het onderzoeken van Bill Clinton. We zijn tot het gaatje gegaan bij het uitzoeken hoe ver het Iran-Contra schandaal reikte – een debakel dat nooit in de openbaarheid gekomen zou zijn als er geen speciale onderzoeker aangesteld zou zijn.
Deze regering heeft meer energie en tijd gestopt in het onderzoek naar het uitlekken van Valerie Plame’s identiteit en het gebruik van steroïden door Barry Bond dan in het verklaren hoe 3 wolkenkrabbers in een oogwenk konden verkruimelen waarbij 3000 mensen omkwamen.
. . . . . . .
De regering werkt voor ons. Als die regering heeft gefaald, door kwaadwillendheid of door incompetentie, dan moeten wij dat weten. Als onze acties in de rest van de wereld voortkomen uit disinformatie, dan moeten wij dat weten.
. . . . . . .
Het is de verantwoordelijkheid van de media om te graven, te spitten, te onderzoeken en de waarheid boven tafel te krijgen over regerings-aangelegenheden en beslissingen die het volk aangaan.

Voor wie denkt dat het onafhankelijk onderzoek door de ‘Keane commission’ reeds naar behoren is uitgevoerd wil ik nog even wijzen naar een eerder artikel.