Scholier bestraft voor bezoeken ‘ongepaste’ websites

Twee weken geleden is een 10-jarige Texaanse schooljongen genaamd Mark betrapt op het bezoeken van ‘ongepaste’ websites. Dit gebeurde tijdens een les waarin de scholieren via het internet informatie moesten opzoeken over het Witte Huis en de regering. Nadat een van Mark’s klasgenoten de lerares had gewaarschuwd ‘juf, Mark zoekt naar terroristen-gedoe over 11 September’ ging de laatste geschokt naar het schoolhoofd, die op zijn beurt de logbestanden nazocht en concludeerde dat de bewuste sites per abuis niet geblokkeerd werden. Mark kreeg een disciplinaire straf opgelegd, en een rapport hiervan werd naar zijn ouders gestuurd. Vervolgens drong de school er bij Mark’s ouders op aan om Mark een compleet psychologisch onderzoek te laten ondergaan. Op grond van het soort vragen, waarmee voor Mark’s ouders duidelijk werd dat regerings-kritisch gedrag in het onderzoek gelijkgesteld werd met crimineel gedrag, besloten ze om niet aan de psychologische evaluatie mee te werken.

Wat voor websites ging het om? Bijvoorbeeld om 9/11 Cover-Up, Alex Jones, Martial Law en NY 9/11 Truth. Stuk voor stuk websites die zich inspannen om de waarheid over 9/11 en andere belangrijke gebeurtenissen boven tafel te krijgen. Hoewel volgens gezaghebbende polls maar liefst 84% van de Amerikanen gelooft dat de regering liegt over de toedracht van 9/11 beschouwt de Steiner Ranch Elementary school het als ongepast als iemand geïnteresseerd is in het complete spectrum aan beschikbare informatie.

Het meest verontrustend van alles is dat een schoolreglement dat het bezoeken van pornografische, haatzaaiende en illegale websites verbiedt met hetzelfde gemak verruimd wordt om ook ‘ongepaste’ websites (in dit geval websites die stellen dat de regering m.b.t. 9/11 iets te verbergen heeft) te verbieden.

De volgende stap is het VERPLICHTE psychologische onderzoek, gevolgd door VERPLICHTE medicatie om het gedrag van kinderen bij te sturen. Het is uitsluitend aan actiegroepen te danken dat dit nachtmerrie-scenario in Amerika nog geen dagelijkse praktijk geworden is.

Bron: http://www.jonesreport.com/articles/091106_disciplined_911.html