Cambridge Energy Research Associates: “nog volop olie”

Al eerder heb ik op deze site geschreven over het vermeende einde van het olietijdperk. De reguliere media willen het doen voorkomen alsof er volledige conscencus over bestaat dat we ons momenteel op de piek bevinden van het haalbare olie-produktieniveau, of hier zelfs al voorbij zijn, en dat het een kwestie is van slechts enkele jaren voordat de wereld door enorme terkorten geteisterd zal worden.

Volgens een recent rapport van Cambridge Energy Research Associates (CERA), een vooraanstaande adviesgroep op het gebied van energie zijn de werkelijke oliereserves minimaal 3 keer zo groot als de peak oil voorstanders beweren, zodat we met het huidige verbruik nog minimaal 120 jaar vooruit kunnen. De piek zal niet voor het jaar 2030 plaatsvinden, waarna we met een plateau van vele jaren te maken zullen krijgen, uiteindelijk gevolgd door een gestage afname.

oilgraph.gif

De grote fout in de peak oil theorie is dat daarin geen rekening gehouden worden met voortschrijdende technologie, regelmatige ophogingen van geschatte reserves van bestaande velden, en geopolitieke veranderingen. Al vijf keer eerder is de wereld bang gemaakt met verhalen over oprakende olie, maar door nieuwe exploratie-technieken en de vondst van olie in niet eerder onderzochte gebieden bleek het elke keer loos alarm te zijn. Er is, volgens CERA voorzitter Daniel Yerging, geen enkele reden waarom dat nu niet zo zou zijn.

CERA waarschuwt voor het gevaar dat de onjuiste analyses leiden tot verkeerde politieke beslissingen en een ondoordacht investeringsbeleid.