Fox News: “Rabbi Weiss, wilt u echt uw familie weer in stukken zeep omgezet hebben?”

Rabbi Yisroel Dovid Weiss is woordvoerder voor Neturei Karta International – Jews Against Zionism. Hij stamt af van een Hongaars Joodse familie, en zijn grootouders zijn in Auschwitz door de Nazi’s vermoord. Zoals veel Joden veroordeelt hij het Zionisme, dat naar zijn mening slechts een agressieve politieke beweging is die het Judaïsme op godslasterlijke wijze misbruikt omwille van macht. Judaïsme en Zionisme zijn tegengestelden, aldus Weiss.

Na een recent bezoek aan Iran werd Rabbi Weiss geïnterviewd door Steward Barney van Fox News. De rabbi probeerde te betogen dat joden en arabieren vóór de oprichting van de joodse staat honderden jaren vreedzaam hebben samengeleefd, en dat het vermeende anti-semitisme van Iran en de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad berust op zionistische propaganda en media-leugens. In de volledige context bezien zijn de uitspraken van Ahmadinejad (zoals over het ‘wegvagen van Israël van de landkaart’) heel wat minder extreem dan de Westerse media doen voorkomen. Daarom dient er ingegaan te worden op de uitnodigingen van Iran om de problemen in het Midden Oosten door dialoog op te lossen.

Wat we ook mogen denken van Mahmoud Ahmadinejad, het idee van dialoog in plaats van wapengekletter klinkt niet onredelijk. Maar dat is niet wat Fox News voorstaat, de media scharen zich immers liever achter de Zionistische krachten, die niets liever lijken te willen dan kernbommen op Iran te gooien. Rabbi Weiss werd in het interview dan ook weinig gelegenheid gegeven zijn standpunten toe te lichten, en dit ging zo ver dat tegen het einde van het gesprek door de interviewer gesuggereerd werd dat de Rabbi blijkbaar wil dat zijn familieleden ‘wederom worden omgezet in stukken zeep’.

Het opmerkelijke fragment, een bestand van circa 25 Mb, kunt u hier downloaden (bij voorkeur met de rechtermuistoets, gevolgd door Save Link As…).

Vermeldenswaardig is nog dat het een nagenoeg onomstreden standpunt is dat het maken van zeep uit de lichamen van vermoordde joden op leugens berust. Maar als het om haatzaaiende propaganda gaat is Fox News blijkbaar niets te dol.

Hoe ook u kunt bijdragen aan verandering

Kennis is macht. Kennis over de ware achtergronden van wat er in de wereld gaande is was tot voor kort voorbehouden aan een kleine elite. Maar sinds de opkomst van het internet is het ook voor de ‘gewone burgerman’ mogelijk geworden om goed geïnformeerd te raken en om zelf bij te dragen aan het verspreiden van kennis. Daarmee neemt de macht van het volk toe, ten koste van de elite die haar macht vooral lijkt aan te wenden als middel om ‘haar onderdanen’ mee te kunnen manipuleren.

Een jaartje terug heb ik besloten de film Loose Change 2nd Edition te gaan voorzien van ondertitels in de Nederlandse taal. Ik ben daar 2 of 3 maanden mee bezig geweest, gedurende welke ik enkele tientallen uren heb zitten zwoegen. Toen ik tevreden was met het resultaat heb ik de ondertitelde DVD naar enkele Usenet nieuwsgroepen geupload, zodat de film voor grote aantallen Nederlanders beschikbaar kwam. Nog een poosje later verraste mijn maatje van Eqgen mij door de film op Google Videos te zetten, waardoor ineens een nóg groter aantal mensen in de gelegenheid werd gesteld kennis te nemen van de vele vraagtekens die bij het officiële verhaal over de aanslagen van 11 September gesteld kunnen worden.

Inmiddels hebben volgens de statistieken van Google ruim 300.000 mensen de door mij ondertitelde versie van de film bekeken, en dat is een resultaat waar ik trots op ben en dat me veel voldoening geeft.

loosechange.gif

Onder het mom van de ‘war on terror’ worden we door onze regering stevig bedonderd en worden zogenaamd omwille van ‘onze veiligheid’ bijna dagelijks maatregelen genomen die onze vrijheid en privacy inperken. Maar nu steeds meer mensen zich bewust worden dat ‘er iets niet klopt’ verwacht ik dat het voor onze bestuurders geleidelijk aan steeds moeilijker wordt om verder te bouwen aan de zo vurig verlangde fascistische politiestaat volgens Orwelliaans model. Ik denk daarom dat ik met mijn ondertitelings-aktie een positieve bijdrage heb geleverd aan een klimaat van verandering, waarin kennis ons allen toekomt en de macht gedeeld wordt, zoals dat hoort in een democratie.

Zo simpel kan het dus zijn om een effect te hebben! Dus wat houdt u nog tegen om net als ik in aktie te komen en bij te dragen aan een vrijere wereld voor onszelf en de generaties die na ons komen? Vertaal en verspreid videofragmenten, schrijf brieven aan de media en politici, begin een website, praat met anderen over wat er mis is en wat eventuele oplossingen kunnen zijn. U maakt het verschil!

Het alternatief is om te doen wat de meeste Duitsers deden na de Tweede Wereldoorlog door simpelweg te verklaren “we hebben het niet geweten”. De keus is aan u.

Nog een Big Mac?

Een bekende uitspraak van Mahatma Ghandi luidt ‘De mate van beschaving van een land valt af te meten aan de wijze waarop het omgaat met dieren’.
Na het zien van de video ‘Meet Your Meat’ (ontmoet uw vlees) zult u zich, mits u het met Ghandi’s stelling eens bent, waarschijnlijk flink zorgen gaan maken over de vervallen staat waarin de westerse ‘beschaving’ zich blijkbaar bevindt.

Het filmpje beschrijft de erbarmelijke situatie in de Verenigde Staten, maar als u het uitgebreide artikel leest dat weekblad Intermediair onlangs besteedde aan het dierenwelzijn (of beter gezegd het gebrek daaraan) in de Nederlandse vleesproducerende industrie, dan zult u begrijpen dat de situatie hier weinig beter is.

Dieren zijn gedegradeerd tot niets meer dan produktiegoederen. Ongeacht wat je met de dieren uithaalt, het begrip mishandeling lijkt simpelweg niet te bestaan. En getuige Intermediair’s artikel grossieren de Nederlandse autoriteiten in excuses om in deze situatie vooral geen verbetering te hoeven brengen. Behoorlijk walgelijk allemaal, en het doet je de lust tot het eten van vlees uit de bio-industrie absoluut vergaan.

Een snelle internet-verbinding is aan te raden, aangezien het filmpje ongeveer 80 Mb groot is. De video is in het Engels en zonder ondertitlels, maar de beelden spreken voor zichzelf. Klik hier om het bestand te downloaden (bij voorkeur met de rechtermuistoets gevolgd door ‘save link as..’). In plaats van de film te downloaden kunt u er ook voor kiezen te kijken via Google video’s.

Regerings-expert: “Aliens kunnen elk moment aanvallen”

Begin november kwam ene Nick Pope in het nieuws met de waarschuwing dat Engeland elk moment aangevallen kan worden door aliens. Waarschijnlijk heeft u al tientallen mensen dat soort dwaze uitspraken horen doen, dus waarom zou u in hemelsnaam naar die onzin luisteren?

Misschien omdat Nick Pope enige expertise heeft op dit terrein?

Nick Pope heeft vele jaren in uiteenlopende functies voor het Britse Ministerie van Defensie gewerkt, en stond tussen 1991 en 1994 aan het hoofd van een project waarin onderzoek werd gedaan naar UFO’s. Toen Pope aan het UFO-project begon was hij skeptisch, maar gaandeweg het onderzoek, waarbij hij stapels regerings-documenten onder ogen kreeg, raakte hij er vast van overtuigd dat er in sommige van de gevallen daadwerkelijk sprake was van een buitenaards verschijnsel. Gezien het feit dat veel van de waarnemingen door politie en militair personeel zijn gedaan en regelmatig betrekking hadden op objecten boven luchtmachtbases, is er volgens Pope een potentieel gevaar voor de nationale veiligheid.

Zijn uitspraak deed hij vlak nadat hij zijn ontslag uit het Ministerie genomen had. Hoewel er volgens Pope geen harde bewijzen zijn dat UFO’s iets kwaads in de zin hebben, is het naar zijn mening onverantwoord dat het UFO project niet is voortgezet. De nationale veiligheid kan onmogelijk gegarandeerd worden als de constante stroom aan geloofwaardige UFO-waarnemingen geen serieuze aandacht krijgt.

De grote vraag is of Nick Pope de waarheid spreekt of dat hij een verborgen agenda dient. In beide gevallen mogen zijn uitspraken als zeer opmerkelijk beschouwd worden.

Onwetendheid is zalig

Op Niburu kwam ik een episode tegen uit de avonturen van de stripfiguren Casper en Hobbes. Het stripje laat op uitmuntende wijze zien hoe de gemiddelde Nederlander zich bewust blind houdt voor wat er werkelijk in de wereld omgaat.
Omdat de tekstballonnetjes slecht leesbaar zijn, en bovendien in het Engels, heb ik hieronder een vertaling neergezet.

bliss.jpg


Plaatje 1:

Casper: “het is waar Hobbes, onwetendheid is zalig!”

Plaatje 2:
“Zogauw als je dingen weet zie je ineens overal problemen. En als je problemen ziet dan geeft dat het gevoel dat je ze op moet lossen. Het oplossen van problemen betekent meestal dat je je persoonlijkheid veranderen moet, en veranderen betekent dingen doen die niet leuk zijn. Mij niet gezien.”

Plaatje 3:
“Maar als je er bewust voor kiest om dom te zijn, dan weet je niet beter, en kan je leker doorgaan met wat je leuk vind!”

Plaatje 4:
“Het geheim naar geluk is korte-termijn, dom egoïsme.”

Plaatje 5:
Hobbes: “We gaan regelrecht op die afgrond af!!!”
Casper: “Ik wil er niets over horen.”

Plaatje 6:
Hobbes: “Waaaughhhh”

Plaatje 7:
Hobbes: “Ik weet niet of ik zoveel zaligheid wel aankan.”
Casper: “Voorzichtig! We moeten zorgen dat we hier niets van leren”.

Een veilig idee

In de harde strijd tussen goed en kwaad, ofwel de War on Terror, sneuvelt regelmatig een stukje vrijheid onder het excuus dat we daar veiligheid voor terug zouden krijgen. Een voorbeeld van waar dat toe leiden kan ziet u in onderstaande foto.

Photoshop? Nee hoor, deze foto is genomen door Justin Cook, een student fotojournalistiek in Durham, North Carolina, en heeft een prijs gewonnen in de College Photographer of the Year Competition. Tot gisteren was de foto te bewonderen op de website van de fotowedstrijd, maar vreemd genoeg is de foto nadat deze in de alternatieve media bekendheid kreeg vervangen door een ‘image unavailable’.

De omschrijving bij de foto was “een lid van de Durham politie begeleid een kind naar de wc na het doorzoeken van een verdacht drugspand”.

childtotoilet.jpg

Kan deodorant borstkanker veroorzaken?

RTL Nieuws, 4 december 2006:

Een kettingbrief die per e-mail wordt verstuurd, zorgt voor veel onrust. In de brief staat dat deodorant borstkanker kan veroorzaken.

Het verhaal klopt niet, laat het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) weten.
. . . . . . . . . .
De mail is gebaseerd op een onderzoek uit 2004, dat niet deugt. Twee vooraanstaande Amerikaanse kankerinstituten hebben juist geconcludeerd dat er geen relatie is tussen het gebruik van deodorant en borstkanker. Deodorant en anti-transpirant kunnen dus veilig worden gebruikt.

Geen twijfel, geen bedenkingen, maar volledige zekerheid: niets aan de hand.

In één ding heeft RTL Nieuws gelijk: er bestaat geen ondubbelzinnig bewijs voor een verband tussen borstkanker en het gebruik van deodorant. Maar behalve het hierboven genoemde onderzoek uit 2004 (het onderzoek dat blijkbaar niet deugt) zijn er nog veel meer publicaties waarin op grond van wetenschappelijke analyses wordt gesuggereerd dat deodoranten wel degelijk in kanker kunnen resulteren.

Het september 2003 nummer van Journal of Toxicology gaat o.a. in op het onevenredig grote aantal borstkanker gevallen waarbij de tumor zich bevindt in het gebied dat zich het dichtst bij de oksel bevindt. Bovendien is het biologisch gezien mogelijk, aldus de onderzoekers, dat ingrediënten uit de deodorant zich binden aan DNA en vervolgens de groei van beschadigde cellen bevorderen.
Nader onderzoek wordt door de betrokken wetenschappers sterk aanbevolen.

Een ander onderzoek uit 2003, waarbij 437 vrouwen met borstkanker werden onderzocht, laat zien dat vrouwen die nooit deodorant gebruikten en hun oksels nooit scheerden gemiddeld 8 jaar later ziek werden dan vrouwen die hun okselhaar kort hielden en wel deodorant gebruikten. De onderzoekers geven aan dat de schaalgrootte van hun onderzoek onvoldoende is om definitieve conclusies te kunnen trekken.
Voor de geïnteresseerden: het volledige rapport is hier te downloaden.

Ook in 2006 blijken de geleerden er nog niet uit zijn. Aangetoond is dat de aluminiumzouten die in sommige deo’s toegepast worden door de huid heen kunnen dringen om vervolgens de oestrogeen huishouding -die nauw verband houdt met de vorming van borstkanker-te verstoren. Harde conclusies kunnen nog niet getrokken worden, maar de resultaten zijn dermate zorgwekkend dat ook deze wetenschappers oproepen tot het doen van uitgebreider onderzoek.

Zoals zo vaak is het dus maar net wie u geloven wilt. De uitspraak ‘deodorant en anti-transpirant kunnen dus veilig worden gebruikt’, alsof het een onomstotelijk feit betreft, geeft aan dat RTL Nieuws en het KWF blijkbaar niet de intentie hebben u eerlijke en gebalanceerde informatie te brengen.

Wie het zekere voor het onzekere wil nemen en toch fris wil ruiken kan een alternatief type deodorant gebruiken, zoals de soorten genoemd op www.fonteine.com/deodorants.html (kijk onder aan de pagina). Op diezelfde website kunt u nog veel meer informatie over borstkanker vinden.

Tot slot, dit is een voorbeeld van een brief zoals RTL Nieuws bedoelt:

modtpeenrfq50q.jpeg