Kan deodorant borstkanker veroorzaken?

RTL Nieuws, 4 december 2006:

Een kettingbrief die per e-mail wordt verstuurd, zorgt voor veel onrust. In de brief staat dat deodorant borstkanker kan veroorzaken.

Het verhaal klopt niet, laat het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) weten.
. . . . . . . . . .
De mail is gebaseerd op een onderzoek uit 2004, dat niet deugt. Twee vooraanstaande Amerikaanse kankerinstituten hebben juist geconcludeerd dat er geen relatie is tussen het gebruik van deodorant en borstkanker. Deodorant en anti-transpirant kunnen dus veilig worden gebruikt.

Geen twijfel, geen bedenkingen, maar volledige zekerheid: niets aan de hand.

In één ding heeft RTL Nieuws gelijk: er bestaat geen ondubbelzinnig bewijs voor een verband tussen borstkanker en het gebruik van deodorant. Maar behalve het hierboven genoemde onderzoek uit 2004 (het onderzoek dat blijkbaar niet deugt) zijn er nog veel meer publicaties waarin op grond van wetenschappelijke analyses wordt gesuggereerd dat deodoranten wel degelijk in kanker kunnen resulteren.

Het september 2003 nummer van Journal of Toxicology gaat o.a. in op het onevenredig grote aantal borstkanker gevallen waarbij de tumor zich bevindt in het gebied dat zich het dichtst bij de oksel bevindt. Bovendien is het biologisch gezien mogelijk, aldus de onderzoekers, dat ingrediënten uit de deodorant zich binden aan DNA en vervolgens de groei van beschadigde cellen bevorderen.
Nader onderzoek wordt door de betrokken wetenschappers sterk aanbevolen.

Een ander onderzoek uit 2003, waarbij 437 vrouwen met borstkanker werden onderzocht, laat zien dat vrouwen die nooit deodorant gebruikten en hun oksels nooit scheerden gemiddeld 8 jaar later ziek werden dan vrouwen die hun okselhaar kort hielden en wel deodorant gebruikten. De onderzoekers geven aan dat de schaalgrootte van hun onderzoek onvoldoende is om definitieve conclusies te kunnen trekken.
Voor de geïnteresseerden: het volledige rapport is hier te downloaden.

Ook in 2006 blijken de geleerden er nog niet uit zijn. Aangetoond is dat de aluminiumzouten die in sommige deo’s toegepast worden door de huid heen kunnen dringen om vervolgens de oestrogeen huishouding -die nauw verband houdt met de vorming van borstkanker-te verstoren. Harde conclusies kunnen nog niet getrokken worden, maar de resultaten zijn dermate zorgwekkend dat ook deze wetenschappers oproepen tot het doen van uitgebreider onderzoek.

Zoals zo vaak is het dus maar net wie u geloven wilt. De uitspraak ‘deodorant en anti-transpirant kunnen dus veilig worden gebruikt’, alsof het een onomstotelijk feit betreft, geeft aan dat RTL Nieuws en het KWF blijkbaar niet de intentie hebben u eerlijke en gebalanceerde informatie te brengen.

Wie het zekere voor het onzekere wil nemen en toch fris wil ruiken kan een alternatief type deodorant gebruiken, zoals de soorten genoemd op www.fonteine.com/deodorants.html (kijk onder aan de pagina). Op diezelfde website kunt u nog veel meer informatie over borstkanker vinden.

Tot slot, dit is een voorbeeld van een brief zoals RTL Nieuws bedoelt:

modtpeenrfq50q.jpeg