Regerings-expert: “Aliens kunnen elk moment aanvallen”

Begin november kwam ene Nick Pope in het nieuws met de waarschuwing dat Engeland elk moment aangevallen kan worden door aliens. Waarschijnlijk heeft u al tientallen mensen dat soort dwaze uitspraken horen doen, dus waarom zou u in hemelsnaam naar die onzin luisteren?

Misschien omdat Nick Pope enige expertise heeft op dit terrein?

Nick Pope heeft vele jaren in uiteenlopende functies voor het Britse Ministerie van Defensie gewerkt, en stond tussen 1991 en 1994 aan het hoofd van een project waarin onderzoek werd gedaan naar UFO’s. Toen Pope aan het UFO-project begon was hij skeptisch, maar gaandeweg het onderzoek, waarbij hij stapels regerings-documenten onder ogen kreeg, raakte hij er vast van overtuigd dat er in sommige van de gevallen daadwerkelijk sprake was van een buitenaards verschijnsel. Gezien het feit dat veel van de waarnemingen door politie en militair personeel zijn gedaan en regelmatig betrekking hadden op objecten boven luchtmachtbases, is er volgens Pope een potentieel gevaar voor de nationale veiligheid.

Zijn uitspraak deed hij vlak nadat hij zijn ontslag uit het Ministerie genomen had. Hoewel er volgens Pope geen harde bewijzen zijn dat UFO’s iets kwaads in de zin hebben, is het naar zijn mening onverantwoord dat het UFO project niet is voortgezet. De nationale veiligheid kan onmogelijk gegarandeerd worden als de constante stroom aan geloofwaardige UFO-waarnemingen geen serieuze aandacht krijgt.

De grote vraag is of Nick Pope de waarheid spreekt of dat hij een verborgen agenda dient. In beide gevallen mogen zijn uitspraken als zeer opmerkelijk beschouwd worden.