Hoe ook u kunt bijdragen aan verandering

Kennis is macht. Kennis over de ware achtergronden van wat er in de wereld gaande is was tot voor kort voorbehouden aan een kleine elite. Maar sinds de opkomst van het internet is het ook voor de ‘gewone burgerman’ mogelijk geworden om goed geïnformeerd te raken en om zelf bij te dragen aan het verspreiden van kennis. Daarmee neemt de macht van het volk toe, ten koste van de elite die haar macht vooral lijkt aan te wenden als middel om ‘haar onderdanen’ mee te kunnen manipuleren.

Een jaartje terug heb ik besloten de film Loose Change 2nd Edition te gaan voorzien van ondertitels in de Nederlandse taal. Ik ben daar 2 of 3 maanden mee bezig geweest, gedurende welke ik enkele tientallen uren heb zitten zwoegen. Toen ik tevreden was met het resultaat heb ik de ondertitelde DVD naar enkele Usenet nieuwsgroepen geupload, zodat de film voor grote aantallen Nederlanders beschikbaar kwam. Nog een poosje later verraste mijn maatje van Eqgen mij door de film op Google Videos te zetten, waardoor ineens een nóg groter aantal mensen in de gelegenheid werd gesteld kennis te nemen van de vele vraagtekens die bij het officiële verhaal over de aanslagen van 11 September gesteld kunnen worden.

Inmiddels hebben volgens de statistieken van Google ruim 300.000 mensen de door mij ondertitelde versie van de film bekeken, en dat is een resultaat waar ik trots op ben en dat me veel voldoening geeft.

loosechange.gif

Onder het mom van de ‘war on terror’ worden we door onze regering stevig bedonderd en worden zogenaamd omwille van ‘onze veiligheid’ bijna dagelijks maatregelen genomen die onze vrijheid en privacy inperken. Maar nu steeds meer mensen zich bewust worden dat ‘er iets niet klopt’ verwacht ik dat het voor onze bestuurders geleidelijk aan steeds moeilijker wordt om verder te bouwen aan de zo vurig verlangde fascistische politiestaat volgens Orwelliaans model. Ik denk daarom dat ik met mijn ondertitelings-aktie een positieve bijdrage heb geleverd aan een klimaat van verandering, waarin kennis ons allen toekomt en de macht gedeeld wordt, zoals dat hoort in een democratie.

Zo simpel kan het dus zijn om een effect te hebben! Dus wat houdt u nog tegen om net als ik in aktie te komen en bij te dragen aan een vrijere wereld voor onszelf en de generaties die na ons komen? Vertaal en verspreid videofragmenten, schrijf brieven aan de media en politici, begin een website, praat met anderen over wat er mis is en wat eventuele oplossingen kunnen zijn. U maakt het verschil!

Het alternatief is om te doen wat de meeste Duitsers deden na de Tweede Wereldoorlog door simpelweg te verklaren “we hebben het niet geweten”. De keus is aan u.