Fox News: “Rabbi Weiss, wilt u echt uw familie weer in stukken zeep omgezet hebben?”

Rabbi Yisroel Dovid Weiss is woordvoerder voor Neturei Karta International – Jews Against Zionism. Hij stamt af van een Hongaars Joodse familie, en zijn grootouders zijn in Auschwitz door de Nazi’s vermoord. Zoals veel Joden veroordeelt hij het Zionisme, dat naar zijn mening slechts een agressieve politieke beweging is die het Judaïsme op godslasterlijke wijze misbruikt omwille van macht. Judaïsme en Zionisme zijn tegengestelden, aldus Weiss.

Na een recent bezoek aan Iran werd Rabbi Weiss geïnterviewd door Steward Barney van Fox News. De rabbi probeerde te betogen dat joden en arabieren vóór de oprichting van de joodse staat honderden jaren vreedzaam hebben samengeleefd, en dat het vermeende anti-semitisme van Iran en de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad berust op zionistische propaganda en media-leugens. In de volledige context bezien zijn de uitspraken van Ahmadinejad (zoals over het ‘wegvagen van Israël van de landkaart’) heel wat minder extreem dan de Westerse media doen voorkomen. Daarom dient er ingegaan te worden op de uitnodigingen van Iran om de problemen in het Midden Oosten door dialoog op te lossen.

Wat we ook mogen denken van Mahmoud Ahmadinejad, het idee van dialoog in plaats van wapengekletter klinkt niet onredelijk. Maar dat is niet wat Fox News voorstaat, de media scharen zich immers liever achter de Zionistische krachten, die niets liever lijken te willen dan kernbommen op Iran te gooien. Rabbi Weiss werd in het interview dan ook weinig gelegenheid gegeven zijn standpunten toe te lichten, en dit ging zo ver dat tegen het einde van het gesprek door de interviewer gesuggereerd werd dat de Rabbi blijkbaar wil dat zijn familieleden ‘wederom worden omgezet in stukken zeep’.

Het opmerkelijke fragment, een bestand van circa 25 Mb, kunt u hier downloaden (bij voorkeur met de rechtermuistoets, gevolgd door Save Link As…).

Vermeldenswaardig is nog dat het een nagenoeg onomstreden standpunt is dat het maken van zeep uit de lichamen van vermoordde joden op leugens berust. Maar als het om haatzaaiende propaganda gaat is Fox News blijkbaar niets te dol.