Saoedi-Arabië verhoogt olieproduktie capaciteit

Op 18 januari 2007 berichtte de Washington Post dat Saoedi-Arabië heeft aangekondigd de produktiecapaciteit voor ruwe olie met 40% op te voeren voor 2009. Daarnaast zijn de Saudies van plan om hun raffinagecapaciteit in de komende 5 jaar te verdubbelen. Dit wordt gedaan om de produktie aan te passen aan de toegenomen vraag op de wereldmarkt. Mocht dit onvoldoende zijn dan kunnen aanvullende projecten gestart worden om de produktie zelfs nog verder op te voeren, aldus olieminister Ali Naimi op een internationale energie conferentie in New Delhi.

Naimi sprak de verwachting uit dat gezien de relatief hoge kostprijs van alternatieve energie de mix aan energiebronnen over 30 jaar nog ongeveer hetzelfde zal zijn als nu.
Van en tekort zal de komende decennia geen sprake zijn.

Wat denkt u, klinkt dit naar peak-oil?

Klimaatsverandering door de mens veroorzaakt? Episode 2

We moeten allemaal aan de spaarlampen. Het water staat ons tot aan de lippen, en als we ons energiegebruik niet drastisch terugdringen staan ons grote rampen te wachten. Althans dat is wat u geloven moet.
Heeft u er wel eens bij stil gestaan dat net als het wisselen van de seizoenen er langduriger cycli bestaan die het klimaat op aarde beïnvloeden? Ijstijden en warme periodes wisselen elkaar af, en geen mens die daar iets aan kan veranderen, spaarlamp of niet.

U heeft misschien wel eens gehoord van de megalieten van Carnac. Zo’n 3300 jaar voor Christus werden duizenden menhirs opgericht en in rijen geordend. Vreemd genoeg verdwijnt een van de rijen menhirs in de diepte van de baai van Morbian!
Minder bekend dan Carnac is d’Er Lannic, waar uit 70 menhirs een steencirkel is gevormd.
Een gedeelte van die cirkel ligt maar liefst anderhalve meter onder de zeespiegel, en rekening houdend met getijdeverschillen kan geconcludeerd worden dat het zeeniveau in Bretagne minimaal 6 meter gestegen is sinds deze megalieten op hun plaats werden gezet.

erlannic1.jpg
Steencirkel op d’Er Lannic

Dit haalt in één klap het ‘conscensus’ verhaal onderuit dat de moderne autorijdende mens oorzaak zou zijn van de komende rampspoed waarmee wij dagelijks bang worden gemaakt. Maar in een wereld waarin het ontkennen van de ‘officiële versie van klimaatverandering’ zo’n beetje gelijk staat aan het ontkennen van de holocaust zijn de feiten helaas van geen enkel belang.

Een telefoontje met Danny Jowenko

Weet u het nog,het optreden van de Nederlandse explosieven-expert Danny Jowenko in de Zembla uitzending van 10 September? Men liet hem beelden zien van het instorten van gebouw 7 van het WTC (Jowenko: “Hoezo? Was er dan nog een derde toren die instortte?”) waarna hij zonder aarzeling concludeerde dat het om een demolitie met explosieven ging.

jowenko.jpg

Inmiddels heeft Jowenko wat langer over de zolang verhulde instorting na kunnen denken, en wellicht denkt hij er inmiddels anders over? Niet dus. Een van de mensen van www.pumpitout.com heeft Jowenko gisteren vanuit Canada opgebeld om te vragen of Jowenko nog steeds denkt dat er sprake was van explosieven, en dat blijkt inderdaad zo te zijn. Ik vind het jammer dat de beller niet nog even gevraagd heeft naar een eventuele herziene mening over de Twin Towers (Jowenko geloofde het officiële verhaal), maar wel weer leuk is dat Jowenko spontaan vertelt waarom volgens hem zijn Amerikaanse vakgenoten stug volhouden dat WTC 7 is ingestort als gevolg van brand: bedrijven die iets anders zouden beweren hoeven niet meer te rekenen op nieuwe opdrachten.
Die Jowenko is een complotter, wat ik u brom!

Het gesprek duurde ongeveer 2 minuten, en is hier te downloaden.

Einde anonieme email in zicht

Op de 20e februari meldde de New York Times dat Europese regeringen wetgeving voorbereiden om anoniem internetten en telefoneren tegen te gaan. Gesteld dat de nieuwe richtlijnen worden goedgekeurd zullen bedrijven worden verplicht om gedetailleerde gegevens over uw bel- en internetgedrag vast te leggen. Het wordt u dan verboden om valse gegevens op webpagina’s in te voeren, en de bedrijven zullen erop moeten toezien dat u de nieuwe regels netjes naleeft. Het gebruik van bijvoorbeeld een anoniem email adres, omdat u meent recht te hebben op privacy of omdat u niet te veel door spam geplaagd wilt worden, zal niet meer mogelijk zijn.

Een Nederlandse ontwerptekst stelt voor dat bij alle telefoontjes die u pleegt in databases wordt vastgelegd vanaf welke lokatie het gespek plaatsvond. Anonieme verkoop van prepaidkaarten zal worden uitgebannen.

Ik vraag me af of de voorgestelde wetgeving het gaat halen, maar de trend lijkt niet meer te stoppen. Het is een logische uitbreiding op reeds afgetimmerde wetgeving die internetproviders verplicht al uw dataverkeer vast te leggen en jaren lang op te slaan. Dat de Nederlandse media ons elke dag informeert over de escapades van Britney Spears en Paris Hilton, maar niet de moeite neemt om ook maar één enkel woord aan deze nieuwe aanval op onze vrijheid te wijden stemt mij niet optimistisch over hoe dit gaat aflopen.

Reddingswerkers 9/11: gebouw 7 is opgeblazen

De aanslagen van 11 September 2001 zijn niet gegaan zoals de media en politiek ons willen doen geloven. Alles wijst op een inside job, en één van de smoking guns is het mysterieuze instorten van de derde wolkenkrabber die bekend staat als WTC7 of Building 7.

wtc7.jpg
WTC7 in betere dagen

In DVD’s en websites van ‘complotdenkers’ is keer op keer gesuggereerd dat dit gebouw met explosieven naar beneden gehaald zou zijn, aangezien bij ontstentenis van naar binnen gevlogen vliegtuigen er redelijkerwijs geen andere reden voor het instorten te bedenken is. De eigenaar van het gebouw, de regering, en de autoriteiten die belast waren met het onderzoek verkondigden echter eensluidend dat dit een volslagenen onzinnige complottheorie was. Het gebouw was immers zwaar beschadigd (??) als gevolg van het puin van de Twin Towers, en bovendien was brand uitgebroken, waardoor het spontaan ingestort zou zijn.

In het officiële verhaal zaten al gigantische gaten, maar sinds enkele dagen is het zelfs volstrekt onhoudbaar geworden: diverse reddingswerkers zijn uit de school geklapt door te verklaren dat het gebouw wel degelijk is opgeblazen. Voordat de explosieven tot ontploffing gebracht werden, werd de honderden brandweerlieden en reddingswerkers opgedragen het gebouw en het omliggend gebied te ontruimen omdat het opgeblazen zou worden. De laatste 20 seconden voor de instorting werden via de megafoon afgeteld.

Een korte filmclip van CNN die het bovenstaande ondersteunt kunt u hier downloaden (filegrootte is 6 Mb).

Of de beschadigingen van het gebouw het opblazen ervan rechtvaardigden is slechts ten dele relevant. Veel belangrijker is de vraag hoe het mogelijk is dat luttele uren nadat de Twin Towers geraakt waren het gebouw van explosieven voorzien kon worden om het vervolgens kaarsrecht in zichzelf te laten instorten. Hoe organiseer je zoiets? Hoe kon men zo snel beoordelen dat het per direct laten instorten van het gebouw de meest verstandige beslissing was? Hoe konden de explosievenexperts in de hopeloze verkeerssituatie in het rampgebebied ter plekke konden komen? En hoe krijg je überhaupt zo snel zo’n team bij elkaar?

Wat de antwoorden ook mogen zijn, één ding staat als een paal boven water: regering, media en onderzoekers hebben stuk voor stuk keihard gelogen. En daarmee valt de volledige officiële versie over wat er op 11 September gebeurd is als een kaartenhuis in elkaar.

Reeds 3500 scholen in Engeland gebruiken vingerscanners

Niet zo lang geleden was het gedwongen afstaan van vingerafdrukken voorbehouden aan verdachten van moord en inbraak. Zonder enig serieus debat is deze situatie de laatste jaren plotseling veranderd, en zijn wij allen verworden tot potentiële verdachten van een terreuraanslagen.
Voor wie nog twijfelt over hoe snel de ontwikkelingen gaan: de London Evening Standard rapporteerde gisteren dat inmiddels 3500 scholen vingerscanners hebben ingevoerd of de apparatuur in bestelling hebben. Zonder vingerafdruk is er geen toegang tot school mogelijk en is het voor de scholieren onmogelijk een lunch te kopen. Toestemming van de ouders? Nergens voor nodig!

fingerprint.jpg

Ouders en actiegroepen zijn bang voor het effect dat uitgaat van deze ‘sociale conditionering’. Het afstaan van persoonlijke gegevens wordt voor deze kinderen de gewoonste zaak van de wereld. Daarnaast zijn er volop zorgen over identiteits-diefstal. Het is immers maar de vraag of de databases waarin de persoonlijke informatie wordt opgeslagen gevrijwaard zijn van veiligheidslekken.

Helaas, hoe hoger een land van de toren blaast over democratie, des te minder heeft het volk in te brengen. George Orwell had het niet kunnen verzinnen.

CIA financierde Bilderberg Groep

In de gecontroleerde media wordt het bestaan van de Bilderberg Groep, waarover ik eerder een artikeltje schreef, doorgaans volledig doodgezwegen. Dat is vreemd, aangezien dit elitaire gezelschap bestaat uit de hoogst geplaatste ‘movers and shakers’ van de wereld die jaarlijks in het diepste geheim samenkomen voor de Bilderberg Conferentie.
Het handjevol journalisten dat zich wèl verdiept in de bezigheden van de Bilderbergers komt vrijwel zonder uitzondering tot de conclusie dat het decimeren van de wereldbevolking tot de meest geliefde gespreksonderwerpen behoort.

Tot mijn verbazing schreef Het Parool vandaag het volgende:

CIA financierde Bilderberg Groep
De Amerikaanse inlichtingendienst CIA financierde en organiseerde mede de eerste edities van de Bilderbergconferentie.
Dat stelt dr. Gerard Aalders van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Aalders verrichtte de afgelopen jaren een uitgebreide archiefstudie naar de geschiedenis van de Bilderberg Groep.

De Bilderberg Groep is een in 1954 mede door prins Bernhard opgericht genootschap dat bestaat uit vooraanstaande personen uit de wereld van de politiek en industrie. De groep komt jaarlijks in een luxueus hotel achter gesloten deuren bijeen om te brainstormen over de internationale politieke en economische ontwikkelingen.

De wetenschapper beroept zich onder meer op originele documenten van de Bilderberg Groep zelf die hij heeft gevonden.

Over zijn bevindingen verschijnt medio maart een boek bij Uitgeverij Van Praag. Volgens Aalders is 98 procent van de bronnen waar hij zich op baseert nog nooit eerder gepubliceerd. Een groot aantal van de door hem gevonden documenten wordt ook in het boek afgebeeld.

Communistische gevaar
”Bernhard heeft zich voor het karretje van de CIA laten spannen”, stelt Aalders. De betrokkenheid van de Amerikaanse overheid in de Bilderberg Groep is nooit eerder bewezen. ”De relatie tussen Europa en Amerika holde begin jaren ’50 achteruit. Amerika zag het als cruciaal belang om de invloedrijkste Europeanen te doordringen van het communistische gevaar.”

Overigens kan Aalders niet bewijzen dat Bernhard af wist van de steun die de CIA aan de conferenties verleende. ”Maar het lijkt me zeer waarschijnlijk”, stelt hij. ”Hij was in die jaren goed bevriend met twee opeenvolgende CIA-directeuren.” (ANP)

Ik schat in dat die dr. Aalders best goed uitgezocht heeft hoe het zat met de financiering van de Bilderberg Groep, die analyse heeft hij immers onleent aan documenten. Maar het komt mij voor dat de draai die Aalders er vervolgens aan geeft, over de argeloze Berhard die niets in de gaten had, nogal speculatief is. Denkt u daar vooral zelf eens over na.

De zwaartekracht overwonnen: menselijke levitatie

In dit artikel hoop ik uw interesse te wekken voor een heel bijzonder onderwerp, namelijk menselijke levitatie. Iedereen heeft er wel eens van gedroomd te kunnen vliegen, maar in wakende toestand krijgt niemand het voor elkaar om ‘airborne’ te raken. Of beter gezegd: bijna niemand.
Door de historie heen zijn er in vele culturen getuigenverklaringen opgetekend over mensen die zich los konden rukken uit de greep van de zwaartekracht om een metertje of wat op te stijgen of al vliegend grote afstanden af te leggen. Sommige Tibetaanse monniken hebben zich de kunst van het zweven eigen gemaakt en ook Indiase yogis stonden om dergelijke vermogens bekend. Met name Yogi Pullavar geniet enige bekendheid vanwege demonstraties in 1936 waarbij hij voor 150 getuigen 4 minuten in de lucht bleef zweven.

levitate.jpg

Toen de Yogi uiteindelijk weer op de grond lag verkeerde hij nog steeds in diepe trance, en waren omstanders niet in staat zijn verstijfde gewrichten te buigen.

Zeer betrouwbaar geachte documenten laten zien dat meer dan 200 Katholieke heiligen het vermogen tot levitatie bezaten. Heel bijzonder zijn de goed gedocumenteerde verklaringen over de levitaties van St. Joseph van Cupertino in de zeventiende eeuw. Na 20 jaar spirituele oefening, waarbij hij 7 maal per jaar gedurende 40 dagen vastte, was hij tot levitatie in staat. Zo rees hij onder het toeziend oog van honderden getuigen tijdens een pauselijke audiëntie de lucht in op het moment dat hij de voeten van Paus Urban VIII wilde kussen. De paus was er stellig van overtuigd een wonder aanschouwd te hebben.

san_giuseppe_di_copertino_18th_century_engraving.jpg

St. Joseph van Cupertino heeft dit wonder volgens schriftelijke verslagen uit die tijd honderden keren uitgevoerd, en soms duurde dit maar liefst 2 uur lang. Hij zou hoogtes bereikt hebben tot aan de toppen van de St. Pieter.
In 1767, honderd jaar na zijn dood, werd hij door Paus Clement XIII heilig verklaard.

Onderzoeker en auteur Preston Dennett heeft aan de hand van een groot aantal verslagen over zwevende en vliegende mensen een uitgebreid geschiedenisboek geschreven met als titel Human Levitation: A True History & How-To Guide. Een radio interview waarbij Preston Dennet te gast is in de Jeff Rense show kunt u hier downloaden (klik met de rechter muistoets en kies dan ‘save as..’).

Wie gelooft dat de wereld louter uit materie bestaat zal het bovenstaande waarschijnlijk niet kunnen geloven, ongeacht de aantallen getuigen of de omstandigheden waaronder de levitaties plaatsvonden. De werkelijkheid is echter dat het materiële lichaam slechts een expressie is van de energie waaruit wij werkelijk bestaan, en door meditatie en wilskracht weten sommigen de energieën in en om hun lichaam zodanig te manipuleren dat de zwaartekracht buitenspel gezet wordt.

In de huidige tijd van digitale video en high-tech hulpmiddelen is moeilijk te zeggen wat echt is en wat niet. Bij de levitaties die illusionist (?) Criss Angel vertoont kunnen om die reden vraagtekens gezet worden, ook al stelt Criss Angel zelf nadrukkelijk geen video-effecten toe te passen. Toch zien zijn kunsten er ongelooflijk echt uit.
Een verbazingwekkende video waarin je Criss Angel in diverse settings ziet opstijgen, en waarin hij andere mensen (midden op straat) laat zweven is hier in goede kwaliteit te downloaden. Heel leuk om te branden op DVD en aan familie of vrienden te laten zien.
Voor wie het downloaden van 180 Mb teveel gevraagd is, er is ook een ingekorte versie op Google Video’s te zien.

En nu flink oefenen!

Vormen ‘complotdenkers’ een minderheid?

Sommige mensen geloven bijna alles wat de officiële media rapporteert. Het maakt daarbij niets uit dat het gemiddelde krantenartikel slechts een één-op-één weergave is van een persbericht, deze mensen stellen er zelden vraagtekens bij. Deze mensen zien zichzelf graag als ‘skeptisch’, want ze laten zich niet gauw van hun stuk brengen door informatie die afwijkt van de norm.
Er zijn ook mensen, zoals ondergetekende, die wat minder vertrouwen in de gevestigde orde hebben en veelal kritische vragen stellen bij belangrijke gebeurtenissen. Die mensen heten ‘goedgelovig’ (ze zouden zogenaamd elk complot voor zoete koek slikken) en worden op sites zoals 9/11 complotdenkers gekscherend aangeduid als ‘complottertjes’. Regelmatig wordt de suggestie gewekt dat het gaat om wereldvreemde types, idioten, paranoia-lijders, kneuzen en zonderlingen. Kritische vragen heten in de terminologie van de skepticus ‘domme vragen’.

Maar ook al probeert men nog zo hard de indruk te wekken dat ‘complotdenkers’ uitzonderlijke randfiguren zijn die hooguit interessant zijn als psychologisch verschijnsel, de statistieken in Google Videos suggereren iets anders. De Top 100 (op 1 Februari) wordt namelijk rijkelijk bevolkt door films die de talrijke leugens en geheime agenda van Westerse regeringen aan de kaak stellen.

  • Op 6: Loose Change 2nd Edition Recut (kritische vragen over 11 September)
  • Op 10: America Freedom to Fascism (over de criminele praktijken van de Federal Reserve en het plan de mensheid tot slaaf te maken)
  • Op 25: 9/11 Mysteries (kritische vragen over 11 September)
  • Op 30: Moyers: The Secret Government … The Constitution in Crisis (over de criminele schaduwregering)
  • Op 37 én op 62: Terrorstorm (toont aan dat vrijwel al het grootschalig terrorisme door Westerse regeringen gepleegd wordt)
  • Op 84: 9/11 Press For Truth (kritische vragen over 11 September)

Zou het werkelijk een marginale minderheid zijn die dit soort films in Google’s Top 100 weet te krijgen? Een kleine club geobsedeerden die waanzinnig veel video’s bekijkt en daarmee de statistieken onevenredig beïnvloed?
Of is dit simpelweg een bevestiging voor het eerder gerapporteerde feit dat 60% van de Amerikanen gelooft dat hun regering betrokken is bij een samenzwering met betrekking tot de aanslagen van 11 September 2001?

Ik vrees dat de twee kampen het daar voorlopig niet over eens zullen worden.

Chirac bagatelliseert (even) kernbom Iran

Volgens een bericht in het NRC heeft de Franse president Jacques Chirac zichzelf in de problemen gebracht door maandag in een interview met de New York Times, de International Herald Tribune en het Franse weekblad Le Nouvel Observateur het gevaar te relativeren van een eventueel Iraans bezit van een kernbom.

Maandag zei Chirac tegen de betrokken verslaggevers: „Een kernbom hebben, of misschien later twee, dat is niet het gevaar. Het gevaar is de proliferatie.” Hij redeneerde, zo melden de bladen, dat Iran een kernbom niet zou kunnen gebruiken, omdat dit zelfvernietiging zou betekenen. „Waar zou Iran die bom moeten laten vallen? Op Israël? Hij zou nog geen 200 meter in de atmosfeer zijn en Teheran zou met de grond gelijk gemaakt zijn.”

Wie even nadenkt over deze woorden zal moeten beamen dat Chirac blijkbaar sprak in een vlaag van eerlijkheid en redelijkheid. Want het is een simpele waarheid dat Iran, net als elk ander land, niets te winnen heeft bij bestoken van vijanden met nucleaire wapens. Maar dat is niet het beeld dat westerse burgers dienen te hebben, men ziet namelijk liever dat we staan te juichen bij een toekomstige aanval op Iran, wanneer de wereld weer eens gered moet worden (zoals we ook gered zijn van de massa-vernietingswapens van Saddam Hussein).
En dat is de reden dat Chirac zich gedwongen voelde (of gedwongen werd) om de volgende dag zijn formulering terug te trekken, en te verklaren dat hij iets ‘te losjes’ gesproken had.