Vormen ‘complotdenkers’ een minderheid?

Sommige mensen geloven bijna alles wat de officiële media rapporteert. Het maakt daarbij niets uit dat het gemiddelde krantenartikel slechts een één-op-één weergave is van een persbericht, deze mensen stellen er zelden vraagtekens bij. Deze mensen zien zichzelf graag als ‘skeptisch’, want ze laten zich niet gauw van hun stuk brengen door informatie die afwijkt van de norm.
Er zijn ook mensen, zoals ondergetekende, die wat minder vertrouwen in de gevestigde orde hebben en veelal kritische vragen stellen bij belangrijke gebeurtenissen. Die mensen heten ‘goedgelovig’ (ze zouden zogenaamd elk complot voor zoete koek slikken) en worden op sites zoals 9/11 complotdenkers gekscherend aangeduid als ‘complottertjes’. Regelmatig wordt de suggestie gewekt dat het gaat om wereldvreemde types, idioten, paranoia-lijders, kneuzen en zonderlingen. Kritische vragen heten in de terminologie van de skepticus ‘domme vragen’.

Maar ook al probeert men nog zo hard de indruk te wekken dat ‘complotdenkers’ uitzonderlijke randfiguren zijn die hooguit interessant zijn als psychologisch verschijnsel, de statistieken in Google Videos suggereren iets anders. De Top 100 (op 1 Februari) wordt namelijk rijkelijk bevolkt door films die de talrijke leugens en geheime agenda van Westerse regeringen aan de kaak stellen.

  • Op 6: Loose Change 2nd Edition Recut (kritische vragen over 11 September)
  • Op 10: America Freedom to Fascism (over de criminele praktijken van de Federal Reserve en het plan de mensheid tot slaaf te maken)
  • Op 25: 9/11 Mysteries (kritische vragen over 11 September)
  • Op 30: Moyers: The Secret Government … The Constitution in Crisis (over de criminele schaduwregering)
  • Op 37 én op 62: Terrorstorm (toont aan dat vrijwel al het grootschalig terrorisme door Westerse regeringen gepleegd wordt)
  • Op 84: 9/11 Press For Truth (kritische vragen over 11 September)

Zou het werkelijk een marginale minderheid zijn die dit soort films in Google’s Top 100 weet te krijgen? Een kleine club geobsedeerden die waanzinnig veel video’s bekijkt en daarmee de statistieken onevenredig beïnvloed?
Of is dit simpelweg een bevestiging voor het eerder gerapporteerde feit dat 60% van de Amerikanen gelooft dat hun regering betrokken is bij een samenzwering met betrekking tot de aanslagen van 11 September 2001?

Ik vrees dat de twee kampen het daar voorlopig niet over eens zullen worden.