De zwaartekracht overwonnen: menselijke levitatie

In dit artikel hoop ik uw interesse te wekken voor een heel bijzonder onderwerp, namelijk menselijke levitatie. Iedereen heeft er wel eens van gedroomd te kunnen vliegen, maar in wakende toestand krijgt niemand het voor elkaar om ‘airborne’ te raken. Of beter gezegd: bijna niemand.
Door de historie heen zijn er in vele culturen getuigenverklaringen opgetekend over mensen die zich los konden rukken uit de greep van de zwaartekracht om een metertje of wat op te stijgen of al vliegend grote afstanden af te leggen. Sommige Tibetaanse monniken hebben zich de kunst van het zweven eigen gemaakt en ook Indiase yogis stonden om dergelijke vermogens bekend. Met name Yogi Pullavar geniet enige bekendheid vanwege demonstraties in 1936 waarbij hij voor 150 getuigen 4 minuten in de lucht bleef zweven.

levitate.jpg

Toen de Yogi uiteindelijk weer op de grond lag verkeerde hij nog steeds in diepe trance, en waren omstanders niet in staat zijn verstijfde gewrichten te buigen.

Zeer betrouwbaar geachte documenten laten zien dat meer dan 200 Katholieke heiligen het vermogen tot levitatie bezaten. Heel bijzonder zijn de goed gedocumenteerde verklaringen over de levitaties van St. Joseph van Cupertino in de zeventiende eeuw. Na 20 jaar spirituele oefening, waarbij hij 7 maal per jaar gedurende 40 dagen vastte, was hij tot levitatie in staat. Zo rees hij onder het toeziend oog van honderden getuigen tijdens een pauselijke audiëntie de lucht in op het moment dat hij de voeten van Paus Urban VIII wilde kussen. De paus was er stellig van overtuigd een wonder aanschouwd te hebben.

san_giuseppe_di_copertino_18th_century_engraving.jpg

St. Joseph van Cupertino heeft dit wonder volgens schriftelijke verslagen uit die tijd honderden keren uitgevoerd, en soms duurde dit maar liefst 2 uur lang. Hij zou hoogtes bereikt hebben tot aan de toppen van de St. Pieter.
In 1767, honderd jaar na zijn dood, werd hij door Paus Clement XIII heilig verklaard.

Onderzoeker en auteur Preston Dennett heeft aan de hand van een groot aantal verslagen over zwevende en vliegende mensen een uitgebreid geschiedenisboek geschreven met als titel Human Levitation: A True History & How-To Guide. Een radio interview waarbij Preston Dennet te gast is in de Jeff Rense show kunt u hier downloaden (klik met de rechter muistoets en kies dan ‘save as..’).

Wie gelooft dat de wereld louter uit materie bestaat zal het bovenstaande waarschijnlijk niet kunnen geloven, ongeacht de aantallen getuigen of de omstandigheden waaronder de levitaties plaatsvonden. De werkelijkheid is echter dat het materiële lichaam slechts een expressie is van de energie waaruit wij werkelijk bestaan, en door meditatie en wilskracht weten sommigen de energieën in en om hun lichaam zodanig te manipuleren dat de zwaartekracht buitenspel gezet wordt.

In de huidige tijd van digitale video en high-tech hulpmiddelen is moeilijk te zeggen wat echt is en wat niet. Bij de levitaties die illusionist (?) Criss Angel vertoont kunnen om die reden vraagtekens gezet worden, ook al stelt Criss Angel zelf nadrukkelijk geen video-effecten toe te passen. Toch zien zijn kunsten er ongelooflijk echt uit.
Een verbazingwekkende video waarin je Criss Angel in diverse settings ziet opstijgen, en waarin hij andere mensen (midden op straat) laat zweven is hier in goede kwaliteit te downloaden. Heel leuk om te branden op DVD en aan familie of vrienden te laten zien.
Voor wie het downloaden van 180 Mb teveel gevraagd is, er is ook een ingekorte versie op Google Video’s te zien.

En nu flink oefenen!