CIA financierde Bilderberg Groep

In de gecontroleerde media wordt het bestaan van de Bilderberg Groep, waarover ik eerder een artikeltje schreef, doorgaans volledig doodgezwegen. Dat is vreemd, aangezien dit elitaire gezelschap bestaat uit de hoogst geplaatste ‘movers and shakers’ van de wereld die jaarlijks in het diepste geheim samenkomen voor de Bilderberg Conferentie.
Het handjevol journalisten dat zich wèl verdiept in de bezigheden van de Bilderbergers komt vrijwel zonder uitzondering tot de conclusie dat het decimeren van de wereldbevolking tot de meest geliefde gespreksonderwerpen behoort.

Tot mijn verbazing schreef Het Parool vandaag het volgende:

CIA financierde Bilderberg Groep
De Amerikaanse inlichtingendienst CIA financierde en organiseerde mede de eerste edities van de Bilderbergconferentie.
Dat stelt dr. Gerard Aalders van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Aalders verrichtte de afgelopen jaren een uitgebreide archiefstudie naar de geschiedenis van de Bilderberg Groep.

De Bilderberg Groep is een in 1954 mede door prins Bernhard opgericht genootschap dat bestaat uit vooraanstaande personen uit de wereld van de politiek en industrie. De groep komt jaarlijks in een luxueus hotel achter gesloten deuren bijeen om te brainstormen over de internationale politieke en economische ontwikkelingen.

De wetenschapper beroept zich onder meer op originele documenten van de Bilderberg Groep zelf die hij heeft gevonden.

Over zijn bevindingen verschijnt medio maart een boek bij Uitgeverij Van Praag. Volgens Aalders is 98 procent van de bronnen waar hij zich op baseert nog nooit eerder gepubliceerd. Een groot aantal van de door hem gevonden documenten wordt ook in het boek afgebeeld.

Communistische gevaar
”Bernhard heeft zich voor het karretje van de CIA laten spannen”, stelt Aalders. De betrokkenheid van de Amerikaanse overheid in de Bilderberg Groep is nooit eerder bewezen. ”De relatie tussen Europa en Amerika holde begin jaren ’50 achteruit. Amerika zag het als cruciaal belang om de invloedrijkste Europeanen te doordringen van het communistische gevaar.”

Overigens kan Aalders niet bewijzen dat Bernhard af wist van de steun die de CIA aan de conferenties verleende. ”Maar het lijkt me zeer waarschijnlijk”, stelt hij. ”Hij was in die jaren goed bevriend met twee opeenvolgende CIA-directeuren.” (ANP)

Ik schat in dat die dr. Aalders best goed uitgezocht heeft hoe het zat met de financiering van de Bilderberg Groep, die analyse heeft hij immers onleent aan documenten. Maar het komt mij voor dat de draai die Aalders er vervolgens aan geeft, over de argeloze Berhard die niets in de gaten had, nogal speculatief is. Denkt u daar vooral zelf eens over na.