Reddingswerkers 9/11: gebouw 7 is opgeblazen

De aanslagen van 11 September 2001 zijn niet gegaan zoals de media en politiek ons willen doen geloven. Alles wijst op een inside job, en één van de smoking guns is het mysterieuze instorten van de derde wolkenkrabber die bekend staat als WTC7 of Building 7.

wtc7.jpg
WTC7 in betere dagen

In DVD’s en websites van ‘complotdenkers’ is keer op keer gesuggereerd dat dit gebouw met explosieven naar beneden gehaald zou zijn, aangezien bij ontstentenis van naar binnen gevlogen vliegtuigen er redelijkerwijs geen andere reden voor het instorten te bedenken is. De eigenaar van het gebouw, de regering, en de autoriteiten die belast waren met het onderzoek verkondigden echter eensluidend dat dit een volslagenen onzinnige complottheorie was. Het gebouw was immers zwaar beschadigd (??) als gevolg van het puin van de Twin Towers, en bovendien was brand uitgebroken, waardoor het spontaan ingestort zou zijn.

In het officiële verhaal zaten al gigantische gaten, maar sinds enkele dagen is het zelfs volstrekt onhoudbaar geworden: diverse reddingswerkers zijn uit de school geklapt door te verklaren dat het gebouw wel degelijk is opgeblazen. Voordat de explosieven tot ontploffing gebracht werden, werd de honderden brandweerlieden en reddingswerkers opgedragen het gebouw en het omliggend gebied te ontruimen omdat het opgeblazen zou worden. De laatste 20 seconden voor de instorting werden via de megafoon afgeteld.

Een korte filmclip van CNN die het bovenstaande ondersteunt kunt u hier downloaden (filegrootte is 6 Mb).

Of de beschadigingen van het gebouw het opblazen ervan rechtvaardigden is slechts ten dele relevant. Veel belangrijker is de vraag hoe het mogelijk is dat luttele uren nadat de Twin Towers geraakt waren het gebouw van explosieven voorzien kon worden om het vervolgens kaarsrecht in zichzelf te laten instorten. Hoe organiseer je zoiets? Hoe kon men zo snel beoordelen dat het per direct laten instorten van het gebouw de meest verstandige beslissing was? Hoe konden de explosievenexperts in de hopeloze verkeerssituatie in het rampgebebied ter plekke konden komen? En hoe krijg je überhaupt zo snel zo’n team bij elkaar?

Wat de antwoorden ook mogen zijn, één ding staat als een paal boven water: regering, media en onderzoekers hebben stuk voor stuk keihard gelogen. En daarmee valt de volledige officiële versie over wat er op 11 September gebeurd is als een kaartenhuis in elkaar.