Einde anonieme email in zicht

Op de 20e februari meldde de New York Times dat Europese regeringen wetgeving voorbereiden om anoniem internetten en telefoneren tegen te gaan. Gesteld dat de nieuwe richtlijnen worden goedgekeurd zullen bedrijven worden verplicht om gedetailleerde gegevens over uw bel- en internetgedrag vast te leggen. Het wordt u dan verboden om valse gegevens op webpagina’s in te voeren, en de bedrijven zullen erop moeten toezien dat u de nieuwe regels netjes naleeft. Het gebruik van bijvoorbeeld een anoniem email adres, omdat u meent recht te hebben op privacy of omdat u niet te veel door spam geplaagd wilt worden, zal niet meer mogelijk zijn.

Een Nederlandse ontwerptekst stelt voor dat bij alle telefoontjes die u pleegt in databases wordt vastgelegd vanaf welke lokatie het gespek plaatsvond. Anonieme verkoop van prepaidkaarten zal worden uitgebannen.

Ik vraag me af of de voorgestelde wetgeving het gaat halen, maar de trend lijkt niet meer te stoppen. Het is een logische uitbreiding op reeds afgetimmerde wetgeving die internetproviders verplicht al uw dataverkeer vast te leggen en jaren lang op te slaan. Dat de Nederlandse media ons elke dag informeert over de escapades van Britney Spears en Paris Hilton, maar niet de moeite neemt om ook maar één enkel woord aan deze nieuwe aanval op onze vrijheid te wijden stemt mij niet optimistisch over hoe dit gaat aflopen.