Klimaatsverandering door de mens veroorzaakt? Episode 2

We moeten allemaal aan de spaarlampen. Het water staat ons tot aan de lippen, en als we ons energiegebruik niet drastisch terugdringen staan ons grote rampen te wachten. Althans dat is wat u geloven moet.
Heeft u er wel eens bij stil gestaan dat net als het wisselen van de seizoenen er langduriger cycli bestaan die het klimaat op aarde beïnvloeden? Ijstijden en warme periodes wisselen elkaar af, en geen mens die daar iets aan kan veranderen, spaarlamp of niet.

U heeft misschien wel eens gehoord van de megalieten van Carnac. Zo’n 3300 jaar voor Christus werden duizenden menhirs opgericht en in rijen geordend. Vreemd genoeg verdwijnt een van de rijen menhirs in de diepte van de baai van Morbian!
Minder bekend dan Carnac is d’Er Lannic, waar uit 70 menhirs een steencirkel is gevormd.
Een gedeelte van die cirkel ligt maar liefst anderhalve meter onder de zeespiegel, en rekening houdend met getijdeverschillen kan geconcludeerd worden dat het zeeniveau in Bretagne minimaal 6 meter gestegen is sinds deze megalieten op hun plaats werden gezet.

erlannic1.jpg
Steencirkel op d’Er Lannic

Dit haalt in één klap het ‘conscensus’ verhaal onderuit dat de moderne autorijdende mens oorzaak zou zijn van de komende rampspoed waarmee wij dagelijks bang worden gemaakt. Maar in een wereld waarin het ontkennen van de ‘officiële versie van klimaatverandering’ zo’n beetje gelijk staat aan het ontkennen van de holocaust zijn de feiten helaas van geen enkel belang.