Weer een stapje verder: liplezende camera’s

Cameratoezicht op straat kennen we al een poosje. Een veilig idee. Misschien heeft u ook al gehoord over camera’s die conversaties op straat kunnen afluisteren om agressieve geluiden op te pikken? Die worden in Nederland al 2 jaar toegepast. Ook zijn er camera’s die gezichten kunnen herkennen. En dan heb je nog de camera’s die (in ons aller belang) door kleding heen kunnen kijken, en camera’s die ‘asociale elementen’ vermanend kunnen toespreken. Met kinderstem!

Het allernieuwste in de strijd tegen de massa’s terroristen die de westerse maatschappij teisteren zijn camera’s die kunnen liplezen. Het idee is dat de liplezende camera detecteert als ergens ‘verdachte woorden of zinnen’ worden gesproken en dan automatische een boodschap doorstuurt naar de dichtstbijzijnde surveillerende agenten. Deze kunnen vervolgens de verdachte aanhouden en ondervragen.

Jammer genoeg zal het nog zo’n 3 jaar duren alvorens we dit soort camera’s op straat zullen tegenkomen, maar ik verheug me er nu al op dat ik dan eindelijk weer veilig over straat kan. Met mondkapje wel te verstaan.

Bijensterfte: insectiden of UV-straling?

Niet alleen in Amerika sterven bijen bij bosjes, ook Europa heeft met ongekende bijensterfte te maken. Het laatste nieuws hierover komt uit België waar in de Zwalmstreek zo’n 70% van de bijen verdwenen is. Als mogelijke oorzaken voor het ‘Colony Collapse Syndrome’ zijn o.a. genetische manipulatie van gewassen (in België niet of nauwelijks toegepast) en straling door mobiele telefonie genoemd, maar de Belgische imkers vermoeden dat de insecticiden Gaucho van Bayer en Regent van BASF de boosdoeners zijn. De actieve stoffen hierin dringen door in het sap van de plant en het stuifmeel, met als gevolg dat de bijen vergiftigd worden. Om hiertegen te protesteren trokken gisteren zo’n 50 imkers, agronomen en leden van het collectief Bzzut verkleed als stervende bijen naar de vestiging van Bayer in Brussel.

imker_betoging.jpg

De actievoerders maken zich ernstig zorgen omdat bijen een centrale rol spelen bij de het in stand houden van de voedselketen. “Geen bijen meer, geen bevruchting meer, geen gras meer, geen dieren meer, geen mens meer”, aldus een van de demonstranten.Deze neurotoxische stoffen worden niet alleen door bijen opgenomen, maar komen via de voedselketen uiteindelijk ook in de voeding van de mens terecht en kunnen grote schade in het lichaam aanrichten. Daarom heeft Frankrijk het middel Gaucho op de lijst van verboden insectiden geplaatst. Nederland en België blijven daarbij vooralsnog achter en staan het gebruik van dit gevaarlijke goedje nog steeds toe.

Alhoewel er volop geluiden zijn dat de bijensterfte dit jaar veel dramatischer is dan voorgaande jaren normaal ben ik niet volledig overtuigd. De laatste dagen ben ik op allerlei websites de uitspraak van Einstein tegengekomen dat de mensheid nog 4 jaar te gaan zou hebben als er geen bijen meer zouden zijn, maar die noodkreet hoorden we drie jaar terug ook al. Wie geïnteresseerd is in de actuele stand van bijensterfte in Nederland en België kan op de website Beefriends een real-time grafiek bekijken. Op dezelfde site kunt u een uitgebreide beschouwing over de getallen van de laatste jaren lezen. ‘De eerste resultaten van het uitwinteringsonderzoek 2007 tonen een lagere wintersterfte dan in 2006’, aldus Beefriends.

Of het probleem zich in 2007 al dan niet heftiger manifesteert dan in voorgaande jaren, dat er iets volledig mis is met de bijen is duidelijk.
Wat de meest plausibele oorzaak is weet ik niet, maar ik vind vooral de verklaring van befaamd remote-viewer Ed Dames verontrustend. Ed Dames en mensen uit zijn team menen dat de veranderingen in de zon en de dunner geworden ozonlaag een verhoogde intensiteit aan UV-straling op aarde veroorzaken. Aangezien het gezichtsvermogen van bijen berust op het ultraviolette deel van het lichtspectrum kan een toename van deze straling blindheid veroorzaken. De bijen kunnen dan hun nest en de nectar in de bloemen niet meer vinden, en dat lijkt precies te zijn wat er gebeurt.

cont_emsp.jpg

Het is overigens al minstens 10 jaar geleden dat Ed Dames voorspellingen deed over problemen met bijen en de bestuiving tengevolge van toenemende UV-straling. Misschien heeft hij het fout voor wat betreft de oorzaak, maar de bijensterfte zelf heeft hij goed voorzien. Laten we hopen dat deze voorspelling een toevalstreffer is, want als remote-viewing zo nauwkeurig is als Dames doet voorkomen dan staat ons nog een dramatische vermindering van de hoeveelheid plankton in de oceanen te wachten, waarbij de verdere consequenties zich laten raden.
Een erg informatief (maar erg ‘gekleurd’) artikel over wat remote viewing is staat te lezen op de website van de stichting Skepsis.

Nieuw: contact-formulier

Vanaf heden kunt u vrijheids.net mail sturen. Aan de rechterzijde van deze pagina vindt u de link ‘Contact’ naar het emailformulier. Uw reacties worden met belangstelling tegemoet gezien.

Telekinese: paranormale gave of bedrog?

Psi is de 23e letter van het Griekse alfabet, en wordt vaak gebruikt als symbool voor het vermogen dat ten grondslag ligt aan paranormale verschijnselen zoals buitenzintuigelijke waarneming en telekinese. Als u in Google zoekt op ‘psi wiel’ of ‘psi wheel’ zal u vele artikelen vinden die handelen over de eenvoudigste vorm van telekinese. Een psi wiel is een klein stuk papier dat tot een platte piramidevormige struktuur gevouwen wordt, en vervolgens op een naald of houten prikkertje (welke in een gummetje is gestoken) te balanceren wordt gelegd. Door de handen om het psi-wiel te plaatsen, goed te concentreren, en met al uw geesteskracht te visualiseren dat het psi wiel in beweging komt, gaat het papier op de naald roteren. Telekinese!

psiwheel2.jpg

Bij mijn eigen pogingen lukte het één keertje om het psi wiel te laten draaien, maar ik ben er redelijk van overtuigd dat dit te danken was aan de luchtstroom die door de warmte van mijn handen in gang werd gezet. Geen telekinese dus, maar een simpele truc. Maar is dat alles? Voor Wikipedia is luchtstroming inderdaad een verklaring, maar daarnaast erkent Wikipedia dat het kunstje bij sommigen ook werkt als beweging van lucht als oorzaak wordt uitgesloten, of als de handen ver uit de buurt gehouden worden. Bovendien zijn er mensen, aldus Wikipedia, die beweren dat ze het molentje naar willekeur linksom of rechtsom kunnen laten draaien, en het op elk gewenst kunnen laten stoppen.
Als u via een Google-speurtocht op zoek gaat naar informatie over psi wielen, dan zal u opvallen dat de meeste webpagina’s die iets over het onderwerp te melden hebben uitermate serieus zijn over psi-krachten. In plaats van te vertellen hoe een mooie goochelshow opgetuigd kan worden om uw publiek middels trucage te verbazen wordt in de meeste gevallen doodleuk uitgelegd hoe u door psychische beïnvloeding zelf zo’n psiwiel aan het draaien kunt krijgen. Het heeft er alle schijn van dat psi voor de ingewijden een doodnormale ‘fact of life’ is.

De laatste tijd duiken er steeds overtuigender filmpjes op die de indruk wekken dat er inderdaad sprake is van telekinese. De meest overtuigende video kunt u hier bekijken (de maker van het filmpje staat helaas niet toe dat zijn werk binnen de tekst van websites wordt geïntegreerd). Ook kunt u het hier downloaden als avi-bestand (bestandsgrootte 28 Mb), bij voorkeur met de rechtermuistoets gevolgd door ’save link as..’.
Oordeelt u zelf, is de maker van dit fascinerende filmpje een bedrieger of is hij werkelijk tot telekinese in staat?

Zakcomputers voor oom agent

Diverse kranten schrijven deze morgen over de wens van minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie om alle agenten uit te rusten met een zakcomputer die hen rechtstreeks toegang geeft tot alle politiegegevens. Het toestel, waarmee in Groningen een proef is uitgevoerd, is uitgerust met GPS zodat de agent kan zien waar zijn collega’s zitten. Ook geeft het apparaat een seintje wanneer de agent langs een woning komt van iemand die bijvoorbeeld nog een boete heeft openstaan.

De Grongingse agent Jan Sikkens in een interview met het AD:

“Ik kan persoonsgegevens natrekken, stel dat er meerdere boetes open staan. Dan informeer ik of er een arrestantencel vrij is en kan ik tot arrestatie overgaan.”

Even verderop lezen we:

“Informatie over zware criminelen of veelplegers kan vanwege de hogere graad van vertrouwelijkheid nog niet worden opgevraagd. Technisch is dat geen enkel probleem, legt Sikkens uit. Het aantal handelingen om langs de beveiliging te komen, belemmert het gebruiksgemak voor de agent op straat nu nog te veel.”

U leest het goed: de brave mijnheer Pietersen die zijn boetes nog niet betaald heeft voor een geringe snelheidsovertreding en een minuutje parkeren op een invalidenparkeerplaats mag de cel in, terwijl notoire inbrekers en drugsdealers omwille van hun privacy niet aangepakt kunnen worden!

Ik zou nu kunnen afsluiten met enkele bespiegelingen over voor wie de politiestaat werkelijk bedoeld is, maar omdat ik liever niet als complotter gezien wil worden sluit ik me aan bij de meederheid, en zeg ik vol enthousiasme: meteen invoeren dit fantastische systeem!

Vrijheid of veiligheid, het volk heeft gekozen

Vandaag is het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2007 gepresenteerd. Het Reformatorisch Dagblad rapporteert:

Burgers nemen privacybeperkingen voor lief als die de veiligheid dienen. Het gaat dan bijvoorbeeld om camera’s op straat en het afluisteren van telefoonverkeer. Van de ondervraagden gaat 94 procent akkoord met camera’s in openbare ruimten. Ook heeft 84 procent geen problemen met de identificatieplicht en preventief fouilleren. Driekwart vindt het afnemen van ieders DNA aanvaardbaar. Over het afluisteren van alle telefoonverkeer in de strijd tegen terreur is verdeeldheid. Precies de helft vindt dit aanvaardbaar.
„Mensen vinden de inbreuk op de privacy groot, maar opvallend is dat ze geen van deze maatregelen onaanvaardbaar vinden. Dit wijst op een groot vertrouwen in de wijze waarop de overheid omgaat met persoonsgegevens”, aldus het rapport.

Als de bevindingen die in het rapport staan stroken met de ware mentaliteit van het Nederlandse volk dan vrees ik dat Nederland binnen 1 à 2 decennia verworden is tot een hel om in te leven. Continue worden niet-bestaande bedreigingen (terroristen, global warming, oprakende olie) verzonnen om het volk angstig te houden en accoord te laten gaan met het afstaan van de laatste restjes privacy en vrijheid, totdat er niets meer van over is. De AIVD mag een microfoon onder ons bed plaatsen als dat de terroristen tegenhoudt, maar de mensen die daar vraagtekens bij stellen, die vinden we doodeng! Misschien moet u de verfilming van Orwell’s 1984 eens gaan zien, dan zult u zien wat voor wereld ik bedoel, en hoe groot de overeenkomsten met de huidige maatschappij reeds zijn.

Benjamin Franklin, één van de wijze mannen die aan de wieg heeft gestaan van de Amerikaanse grondwet kende het spel. Van hem is de volgende uitspraak

‘Een Maatschappij die een beetje vrijheid op offert voor een beetje veiligheid, verdient geen van beiden en verliest beiden.’

De geschiedenis bewijst keer op keer dat Benjamin Franklin gelijk had. Maar dat is blijkbaar te verontrustend voor de gemiddelde Nederlander om bij stil te staan. Liever hebben we het over Britney Spears die volgens de laatste berichten een pruikenverslaving schijnt te hebben. Da’s pas belangrijk!

06trace een 1 april grap?

Enkele dagen terug gaf ik in een artikel mijn commentaar op een aankondiging van GSMPlace dat dit bedrijf binnenkort de dienst 06trace gaat aanbieden waarmee iedereen met een mobiele telefoon traceerbaar is.

In diverse blogs en forums is gesuggereerd dat het om een 1 april grap van GSMPlace zou gaan. Graag zou ik willen geloven dat ik gefopt ben, en dat de techniek zoals 06trace die aanbiedt helemaal niet bestaat. Maar helaas is dat niet het geval. Tweakers.net deed onlangs nog verslag van het Nederlandse wetsvoorstel dat de Europese Richtlijn Dataretentie implementeert. Volgens dit wetsvoorstel moeten de locatiegegevens van mobiele bellers door de providers worden vastgelegd en gedurende minimaal 6 maanden bewaard blijven. De reisroute van een mobiele beller moet, als het aan onze regering ligt, volledig gevolgd kunnen worden.

De conclusie is snel getrokken: de technologie om datgeen te doen wat GSMPlace belooft (al dan niet als grap) is bij de telecom aanbieders beschikbaar. De stap naar het commercieel uitbuiten van deze techniek is dan snel gemaakt. Wellicht is 06trace een grap, maar er is weinig fantasie voor nodig om te bedenken dat dit soort diensten, in navolging van buitenlandse aanbieders als Follow Us en Trace a Mobile op korte termijn op de Nederlandse markt worden gebracht.

Voor de immer op gevaarlijke terroristen jagende politie is het gebruik van deze techniek natuurlijk een uitstekende zaak (‘ik heb niets te verbergen’), maar laten we hopen dat andere nieuwsgierigen ons uitsluitend via onze mobiel kunnen traceren als we daar expliciet toestemming voor hebben gegeven.

Geld uit het niets, economische ineenstorting onvermijdelijk

Heeft u zich wel eens afgevraagd waar geld vandaan komt? De meeste mensen hebben er geen benul van, en zelfs bankemployees begrijpen zelden iets over de werking van het geldsysteem.

“Dit is een onthutsende gedachte. We zijn compleet afhankelijk van de commerciële banken. Elke dollar die we in circulatie hebben moet geleend worden, zowel cash als krediet. Als de banken volop kunstmatig geld creëeren leven we in voorspoed, zoniet dan is het bittere armoe. We zijn absoluut zonder permanent geldsysteem. Als men het complete plaatje doorziet, is de tragische absurditeit van onze hopeloze positie haast ongelooflijk, maar toch waar. Het is een hoogst belangrijk onderwerp waar intelligente mensen onderzoek naar zouden moeten doen en over na zouden moeten denken. Het is zelfs zo belangrijk dat onze huidige beschaving in elkaar kan storten, tenzij dit alom bekend raakt en begrepen wordt, en we er snel iets doen.”

Robert H. Hemphill, voormalig Credit Manager van de Federal Reserve Bank, Atlanta, Georgia

Het begon met ruilhandel. U krijgt van mij een kistje appels als ik van u een paar schoenen krijg, dat idee. Geen ideaal systeem, want het valt niet mee om vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten. Daarom werden koperen, zilveren en gouden munten uitgevonden. Dat was een hele verbetering, maar toch werd het soms als lastig ervaren om voor dure aankopen met een zware zak gouden dukaten rond te moeten lopen. Bovendien was het onveilig, want struikrovers lagen overal op de loer. Dus werd er iets bedacht dat handiger en veiliger was: waardepapieren. Voor een kleine vergoeding bleek de goudsmid (de voorloper van de bankier) graag bereid om ieders goud veilig in zijn kluis op te slaan.

Hoewel op de biljetten vermeld stond dat je ze bij de goudsmid kon inruilen tegen de onderliggende munten, bleek het papiergeld zo handig dat bijna niemand nog behoefte had aan het glanzende metaal. De papieren die oorspronkelijk op naam stonden werden verruild voor anonieme bankbiljetten die vrijelijk gebruikt konden worden in het betalingsverkeer. Met de groeiende economische activiteit bleek de behoefte aan geld groter dan de totale goudvoorraad. De bankiers bedachten een truc: in de praktijk kwamen de meeste klanten hun in bewaring gegeven goud zelden ophalen, en als ze al kwamen dan betrof het nimmer alle klanten tegelijk. Het leek daarom verantwoord om meer waardepapieren uit te geven dan er aan goud in de kluis lag. De hoeveelheid geld die uitgeleend kon worden werd daardoor ineens veel groter, en hetzelfde gold voor de rente die de banken voor hun diensten in rekening brachten. Het is dankzij de introductie van dit systeem dat veel bankiers schatrijk zijn geworden.

geldpakhuis.jpg

Toen dit systeem nog niet zo lang bestond werden strenge regels gehanteerd m.b.t. de hoeveelheid goud die een bank in de kluis moest hebben ten opzichte van de hoeveelheid uitgegeven bankbiljetten. Doorgaans werd een verhouding van 1 op 10 gehanteerd. Uiteindelijk is men ook hier van afgestapt, en is elk klein bedrag dat bij de bank in bewaring gegeven wordt voldoende basis voor het mogen uitlenen van een vele malen hoger bedrag. Van enige dekking door edelmetaal is geen sprake meer.

Derde-wereld landen wordt soms leningen onthouden als ze volgens het IMF een verkeerde politiek volgen. Gezinnen kunnen soms een gewenste lening niet krijgen omdat ze niet kredietwaardig zijn. Startende ondernemers worden geacht een goed ondernemingsplan te kunnen overleggen teneinde een lening te kunnen krijgen. Maar heeft u ooit gehoord dat een bank een lening weigerde omdat het geld op was? Uitverkocht, de kluizen leeg? Natuurlijk niet, want als u voor bijvoorbeeld een hypotheek bij de bank aanklopt dan hoeven er slechts wat getallen in een computer getoetst te worden om uw lening rond te maken. Geld uit het niets! En mocht u voor uw nieuwe keuken contanten nodig hebben, ook dat is geen probleem, de banken drukken graag wat nieuwe biljetten voor u af. Wederom geld gecreëerd uit het niets. De bank leent u geld dat voorheen niet bestond, en laat u daar rente voor betalen. En mocht u niet aan uw verplichtingen kunnen voldoen dan gaat uw materiële bezit, het enige in de leen-transactie dat wél intrinsieke waarde heeft, via de deurwaarder naar de bank. De bank wint altijd!

De totale hoeveelheid geld in omloop wordt bepaald door de leningen, ofwel de schulden, van alle landen, bedrijven en gezinnen tezamen. Er is geen relatie met de hoeveelheid bankbiljetten en munten die in omloop is, en nog minder met de hoeveelheden goud en zilver die ooit het uitgangspunt van het systeem waren. Het gaat slechts om getallen in een computer.
Op het eerste gezicht lijkt dat geen probleem. Zolang we met elkaar afspraken hebben over de waarde van de van euro’s, dollars, kronen of wat voor munt dan ook, is er geen vuiltje aan de lucht. Toch?
Helaas klopt dat niet: Ooit moeten de schulden afgelost worden. Het geld dat de bankiers aan ons hebben geleend moet een keer worden teruggestort. Maar behalve de schulden zelf moeten we ook de rente over de leningen terugbetalen. En dat is waar het systeem hopeloos de mist in gaat, want de hoeveelheid geld in omloop (datgeen wat we gezamenlijk geleend hebben) is simpelweg onvoldoende om ook de rente van te kunnen voldoen. Meer geld dan wat de banken via leningen in omloop hebben gebracht is er niet, en zal er nooit zijn.
Er is slechts één remedie die verlichting biedt: het afsluiten van nieuwe leningen! Bij de bank!

Zolang er nieuwe leningen afgesloten worden blijft de hoeveelheid geld in omloop toenemen, en omdat niet alle schulden op hetzelfde moment afgelost hoeven te worden geeft dit uitstel van de ineenstorting van dit systeem. Om die reden kunnen landen die reeds diep in de schulden (‘staatsschuld’) zitten toch weer nieuwe leningen afsluiten, wordt het kopen op krediet gestimuleerd, en kunnen gezinnen onverantwoordelijk zware hypotheekverplichtingen aangaan. Met nieuwe leningen vergroten we de in omloop zijnde hoeveelheid geld zodat de rente die vandaag betaald moet worden voldaan kan worden. Maar het probleem wordt daarbij vooruit geschoven, waarbij de gezamenlijke rentelast van de maatschappij volgens een exponentiële curve groter en groter wordt. Hoewel deze spiraal vele decennia heeft standgehouden, zijn er indicaties dat het onvermijdelijke binnen niet al te lange tijd staat te gebeuren: het systeem gaat in elkaar klappen. En dan hebben we het niet over een economisch dipje, maar over het volledig in elkaar storten van het monetaire systeem. Uw bezittingen gaan naar de bank, pensioenen zullen verdampen, en de wereld zal op haar grondvesten trillen. Er is geen ontkomen aan, het is inherent aan het systeem. Dat we gezamenlijk veel vertrouwen in het geldsysteem hebben, en menen goede afspraken te hebben over de werkelijke waarde van ons geld kan daar bitter weinig aan veranderen.

“Wij spreken onze dank uit aan het adres van de Washington Post, de New York Times, Time Magazine en andere belangrijke media, waarvan directeuren onze bijeenkomsten hebben bijgewoond en hun beloftes tot discretie al bijna veertig jaar zijn nagekomen.
Het zou voor ons onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als in die jaren het licht van de publiciteit op ons geschenen had. Maar de wereld is nu moderner en voorbereid op de mars naar een wereldregering. Het supra-nationale bestuur van een intellectuele elite en wereldbankiers is zeker te prefereren boven het nationale zelfbestuur zoals we dat kennen uit de achter ons liggende eeuwen.”

David Rockefeller op de Bilderberg Conferentie in 1991

Britse regering bedriegt volk over ID-kaarten

De Engelse regering ligt onder vuur nu uit zogenaamde ‘Whitehall papers’ is gebleken dat het van het begin af aan de bedoeling is geweest om de omstreden identiteitskaart voor iedereen verplicht te stellen. Tijdens de verkiezingen in 2005 werd gesteld dat de ID-kaart op vrijwillige basis ingevoerd zou worden, evenals opname in de nationale database van persoonsgegevens.

Ongeveer een jaar geleden vroeg een burgerrechten-beweging via een Freedom Of Information Act om openbaarmaking van een geheim rapport over kosten, baten en risico’s van de invoering van de ID-kaart. Ondanks dat de autoriteiten ervoor gevochten hebben on de gevraagde informatie onder de pet te houden is het rapport uiteindelijk toch openbaar geworden. Daaruit blijkt dat vanaf 2014 alle Engelsen een ID-kaart moeten hebben, en verplicht worden opgenomen in een gigantisch databestand waarin behalve vingerafdrukken en gelaats-scan ook persoonlijke gegevens over (bijvoorbeeld) tweede woningen en verzekeringsnummers zijn opgenomen.

idcard.jpg

Een van de belangrijkste motivaties voor de invoering van de ID-kaart is het terugdringen van uitkeringsfraude. Het getal van 50 miljoen pond dat hierbij als jaarlijkse besparing genoemd is berust, zo blijkt nu, op puur gokwerk. De Engelse belastingbetaler heeft derhalve geen enkele zekerheid dat de enorme kosten die gemoeid zijn met de invoering ooit worden terugverdiend. De regering heeft in alle opzichten gelogen.

Uit het commentaar onder het bron-bericht in de UK Daily Mail blijkt dat blijkbaar niemand zich over de leugenachtige streken van de regering verbaast. De vraag dringt zich op wat er voor nodig is opdat de mensen massaal tegen deze criminelen in aktie komen.

EC stelt economisch belang RFID boven privacy

Security.nl schreef gisteren:

In tegenstelling tot eerdere berichten komt de Europese Commissie niet met richtlijnen voor het gebruik van RFID door fabrikanten. Pas als de privacy van de Europese burger geschonden wordt zal men mogelijk aan richtlijnen gaan werken, aldus Gérald Santucci, afdelingshoofd in het EU-Commissariaat voor de Informatiesamenleving. De EC is bang dat richtlijnen voor bedrijven en fabrikanten die RFID willen gebruiken de “waardevolle toepassing” ervan zal belemmeren.

Het ongereguleerd gebruik van RFID heeft voor flinke kritiek bij privacy activisten gezorgd, die bang zijn voor het monitoren van burgers, het verzamelen van informatie en andere vormen van misbruik die door RFID mogelijk worden. Volgens Santucci wordt de angst voor RFID veroorzaakt door een “vertrouwensprobleem” en begrijpt men niet hoe de technologie werkt. Eind 2008 wil de commissie weer gaan kijken of wetgeving nodig is.

Als u nog geen idee heeft wat de RFID chip is kunt u hier extra informatie vinden. Ook www.eqgen.nl heeft een uitvoerig artikel over deze implanteerbare chips. Privacy-activisten hebben gelukkig voor de nodige vertraging in de uitrol van de agenda weten te zorgen, maar het plan om elk artikel dat u koopt van een traceringschip te voorzien, en bij elke mens zo’n ding te implanteren is nog springlevend.

De telegraaf meldde gisteren “Britney Spears is de allerdomste“. Ik vrees dat de Europese politici niet veel slimmer zijn.