Telekinese: paranormale gave of bedrog?

Psi is de 23e letter van het Griekse alfabet, en wordt vaak gebruikt als symbool voor het vermogen dat ten grondslag ligt aan paranormale verschijnselen zoals buitenzintuigelijke waarneming en telekinese. Als u in Google zoekt op ‘psi wiel’ of ‘psi wheel’ zal u vele artikelen vinden die handelen over de eenvoudigste vorm van telekinese. Een psi wiel is een klein stuk papier dat tot een platte piramidevormige struktuur gevouwen wordt, en vervolgens op een naald of houten prikkertje (welke in een gummetje is gestoken) te balanceren wordt gelegd. Door de handen om het psi-wiel te plaatsen, goed te concentreren, en met al uw geesteskracht te visualiseren dat het psi wiel in beweging komt, gaat het papier op de naald roteren. Telekinese!

psiwheel2.jpg

Bij mijn eigen pogingen lukte het één keertje om het psi wiel te laten draaien, maar ik ben er redelijk van overtuigd dat dit te danken was aan de luchtstroom die door de warmte van mijn handen in gang werd gezet. Geen telekinese dus, maar een simpele truc. Maar is dat alles? Voor Wikipedia is luchtstroming inderdaad een verklaring, maar daarnaast erkent Wikipedia dat het kunstje bij sommigen ook werkt als beweging van lucht als oorzaak wordt uitgesloten, of als de handen ver uit de buurt gehouden worden. Bovendien zijn er mensen, aldus Wikipedia, die beweren dat ze het molentje naar willekeur linksom of rechtsom kunnen laten draaien, en het op elk gewenst kunnen laten stoppen.
Als u via een Google-speurtocht op zoek gaat naar informatie over psi wielen, dan zal u opvallen dat de meeste webpagina’s die iets over het onderwerp te melden hebben uitermate serieus zijn over psi-krachten. In plaats van te vertellen hoe een mooie goochelshow opgetuigd kan worden om uw publiek middels trucage te verbazen wordt in de meeste gevallen doodleuk uitgelegd hoe u door psychische beïnvloeding zelf zo’n psiwiel aan het draaien kunt krijgen. Het heeft er alle schijn van dat psi voor de ingewijden een doodnormale ‘fact of life’ is.

De laatste tijd duiken er steeds overtuigender filmpjes op die de indruk wekken dat er inderdaad sprake is van telekinese. De meest overtuigende video kunt u hier bekijken (de maker van het filmpje staat helaas niet toe dat zijn werk binnen de tekst van websites wordt geïntegreerd). Ook kunt u het hier downloaden als avi-bestand (bestandsgrootte 28 Mb), bij voorkeur met de rechtermuistoets gevolgd door ’save link as..’.
Oordeelt u zelf, is de maker van dit fascinerende filmpje een bedrieger of is hij werkelijk tot telekinese in staat?