Bijensterfte: insectiden of UV-straling?

Niet alleen in Amerika sterven bijen bij bosjes, ook Europa heeft met ongekende bijensterfte te maken. Het laatste nieuws hierover komt uit België waar in de Zwalmstreek zo’n 70% van de bijen verdwenen is. Als mogelijke oorzaken voor het ‘Colony Collapse Syndrome’ zijn o.a. genetische manipulatie van gewassen (in België niet of nauwelijks toegepast) en straling door mobiele telefonie genoemd, maar de Belgische imkers vermoeden dat de insecticiden Gaucho van Bayer en Regent van BASF de boosdoeners zijn. De actieve stoffen hierin dringen door in het sap van de plant en het stuifmeel, met als gevolg dat de bijen vergiftigd worden. Om hiertegen te protesteren trokken gisteren zo’n 50 imkers, agronomen en leden van het collectief Bzzut verkleed als stervende bijen naar de vestiging van Bayer in Brussel.

imker_betoging.jpg

De actievoerders maken zich ernstig zorgen omdat bijen een centrale rol spelen bij de het in stand houden van de voedselketen. “Geen bijen meer, geen bevruchting meer, geen gras meer, geen dieren meer, geen mens meer”, aldus een van de demonstranten.Deze neurotoxische stoffen worden niet alleen door bijen opgenomen, maar komen via de voedselketen uiteindelijk ook in de voeding van de mens terecht en kunnen grote schade in het lichaam aanrichten. Daarom heeft Frankrijk het middel Gaucho op de lijst van verboden insectiden geplaatst. Nederland en België blijven daarbij vooralsnog achter en staan het gebruik van dit gevaarlijke goedje nog steeds toe.

Alhoewel er volop geluiden zijn dat de bijensterfte dit jaar veel dramatischer is dan voorgaande jaren normaal ben ik niet volledig overtuigd. De laatste dagen ben ik op allerlei websites de uitspraak van Einstein tegengekomen dat de mensheid nog 4 jaar te gaan zou hebben als er geen bijen meer zouden zijn, maar die noodkreet hoorden we drie jaar terug ook al. Wie geïnteresseerd is in de actuele stand van bijensterfte in Nederland en België kan op de website Beefriends een real-time grafiek bekijken. Op dezelfde site kunt u een uitgebreide beschouwing over de getallen van de laatste jaren lezen. ‘De eerste resultaten van het uitwinteringsonderzoek 2007 tonen een lagere wintersterfte dan in 2006’, aldus Beefriends.

Of het probleem zich in 2007 al dan niet heftiger manifesteert dan in voorgaande jaren, dat er iets volledig mis is met de bijen is duidelijk.
Wat de meest plausibele oorzaak is weet ik niet, maar ik vind vooral de verklaring van befaamd remote-viewer Ed Dames verontrustend. Ed Dames en mensen uit zijn team menen dat de veranderingen in de zon en de dunner geworden ozonlaag een verhoogde intensiteit aan UV-straling op aarde veroorzaken. Aangezien het gezichtsvermogen van bijen berust op het ultraviolette deel van het lichtspectrum kan een toename van deze straling blindheid veroorzaken. De bijen kunnen dan hun nest en de nectar in de bloemen niet meer vinden, en dat lijkt precies te zijn wat er gebeurt.

cont_emsp.jpg

Het is overigens al minstens 10 jaar geleden dat Ed Dames voorspellingen deed over problemen met bijen en de bestuiving tengevolge van toenemende UV-straling. Misschien heeft hij het fout voor wat betreft de oorzaak, maar de bijensterfte zelf heeft hij goed voorzien. Laten we hopen dat deze voorspelling een toevalstreffer is, want als remote-viewing zo nauwkeurig is als Dames doet voorkomen dan staat ons nog een dramatische vermindering van de hoeveelheid plankton in de oceanen te wachten, waarbij de verdere consequenties zich laten raden.
Een erg informatief (maar erg ‘gekleurd’) artikel over wat remote viewing is staat te lezen op de website van de stichting Skepsis.