Waarom de gevaren van het HPV-vaccin verzwegen worden

In het derde en voorlopig laatste deel over het HPV-vaccin Gardasil proberen we de vraag te beantwoorden hoe het mogelijk is dat zo’n gevaarlijk goedje, waarvan de effectivitief omstreden is, nagenoeg kritiekloos op de markt wordt toegelaten.

Op 2 februari van dit jaar vaardigde gouverneur Rick Perry van de Amerikaanse staat Texas een Executive Order uit die Gardasil-vaccinatie voor alle meisjes tussen 9 en 26 jaar op een nogal dwingende manier aanbeval. De verordening had het weliswaar slechts over een aanbeveling, maar enkele regels verderop werd vermeld dat om onder de vaccinatie uit te komen een officieel formulier ingevuld moest worden met daarop een gedegen motivatie voor de weigering.

Hoewel er, ongeacht wat voor Executive Order dan ook, in Amerika geen wettelijke basis bestaat voor verplichte vaccinaties (integriteit van het lichaam is een grondrecht), was de media er als de kippen bij om ouders voor te liegen dat de Gardasil-injecties wettelijk verplicht zouden zijn. Ongevaccineerde meisjes zouden niet meer welkom zijn op school, en hun ouders zouden gearresteerd en opgesloten worden, zo was het verhaal.

Vreemd genoeg kondigde Gardasil fabrikant Merck zo’n drie weken later aan te stoppen met lobbyen voor gedwongen vaccinaties. En nog weer later, op 9 mei, ging gouverneur Perry accoord met het ongeldig verklaren van zijn Executive Order.

Maar wat zou de reden geweest zijn dat de medicijnfabrikant en de politiek zo plotseling met hun levensreddende missie stopten? Omdat ‘de tijd er nog niet rijp voor was’, zoals de officiële verklaring luidde? Of was het omdat inmiddels duidelijk was geworden dat er sprake was van belangenverstrengeling, en omdat daarover nogal wat consternatie was ontstaan? Bij veel Texanen zette het kwaad bloed toen ze hoorden dat gouverneur Perry tijdens zijn herverkiezings-campagne 6.000 dollar van Merck had aangenomen, en ook het feit dat Perry’s voormalige stafchef een van de belangrijkste lobbyisten voor Merck is viel bij het publiek niet in goede aarde. En dat is slechts een deel van de banden die men tussen Perry en Merck ontdekt heeft.

Het is zo ongeveer standaard dat beleidsmakers zich door de farmaceuten laten betalen om de weg te effenen voor hogere medicijn-winsten. Een recent artikel in USA Today stelt dat de farmaceutische industrie voor meer dan 100 miljoen dollar per jaar aan lobby-activiteiten uitgeeft, en dat een aanzienlijk deel hiervan rechtstreeks in de zakken van beleidsbepalende senatoren terecht komt.

bigbucksbigpharmam.jpg

De situatie is Nederland vertoont grote gelijkenissen. Het is bekend dat fabrikanten van geneesmiddelen in staat zijn beslissingsprocessen op alle maatschappelijke niveaus te sturen, van medici, apothekers, tot aan politici en ambtenaren. De lobby-pijlen zijn daarbij vooral gericht op het selecte groepje specialisten en huisartsen dat een bepalende rol speelt bij het opstellen van richtlijnen voor de behandeling van patiënten.
Trouw-journalist Joop Bouma heeft over de nauwe banden tussen medische beleidsmakers en de farmaceutische industrie het boek ‘Slikken. Hoe ziek is de farmaceutische industrie?‘ geschreven.

Voor wat betreft Gardasil: de overheid heeft de Gezondheidsraad gevraagd advies uit te brengen over opname van het vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma. De Gezondheidsraad, dat is diezelfde club die geen enkel gezondheidsrisico zegt te zien in de straling van UMTS-masten ondanks de zeer overvloedige aanwijzingen voor het tegendeel. En vooral ook dezelfde club die in 2004 in opspraak kwam vanwege vermeende verstrengeling van belangen en het manipuleren van cijfers. De kamervragen die Groen Links daar toen over gesteld heeft, zijn door minister Hoogervorst op weinig verhelderende wijze beantwoord.

Al met al is er weinig fantasie voor nodig om te voorspellen hoe het advies van de Gezondheidsraad inzake het HPV vaccin zal gaan luiden.

Oproep: help mee de waarheid te verspreiden

Vanaf heden is het mogelijk om de artikelen op vrijheids.net te promoten bij eKudos.nl en NUjij.nl door gebruik te maken van de linkjes onderaan elk artikel:

promotion.gif

De eerste persoon (doorgaans zal dat vrijheids.net zelf zijn) meldt het artikel aan, en iedereen die daarna op de linkjes klikt kan een stem uitbrengen om het betreffende bericht te promoten. Voor zowel eKudos als NUjij geldt: hoe hoger de waardering, hoe groter de ‘exposure’, en hoe groter het aantal lezers.
Onder het motto alle beetjes helpen lijkt dit me een effectief middel om de alternatieve kijk op het wereldgebeuren onder de aandacht van een groter aantal lezers te brengen.

Als u hieraan mee wilt werken zult u zich wel even op eKudos.nl en NUjij.nl moeten registreren. Registratie werkt snel en eenvoudig. Als u bang bent uw mailadres af te geven dan kunt u bijvoorbeeld bij www.mailinator.com of op www.spamhole.com een tijdelijk emailadres krijgen.

Onderdrukking ‘echt nieuws’ niet langer effectief

Circa 2 maanden terug heeft nieuwsportal NU.nl in navolging van het populaire ekudos.nl een service opgericht waarbij geregistreerde lezers zelf nieuwsberichten kunnen aandragen. De gebruikers van de site kunnen een stem uitbrengen op artikelen die men de moeite waard vindt, en er kunnen naar hartelust reakties geplaatst worden die soms in uitgebreide discussies resulteren. Zo is Internet bedoeld!

Wie de home-page van NUjij.nl bekijkt krijgt links een overzicht van de meest recente berichten, terwijl aan de rechterkant van het scherm de hoogst gewaardeerde artikelen (artikelen met de meeste stemmen) zichtbaar zijn.

Op websites van algemene aard waren kritische geesten tot voor kort ver in de minderheid, maar daar lijkt nu voorgoed verandering in gekomen te zijn. Een groot aantal van de artikelen op NUjij.nl stelt de leugens en misdaden van westerse overheden aan de kaak (met onderwerpen als de in scene gezette aanslagen van 11 September 2001 en de satanische rituelen in de Bohemian Grove). Sommige van deze berichten gooien zeer hoge ogen qua waardering, wat erin resulteert dat ze bij een groter publiek onder de aandacht komen. Zie bijvoorbeeld deze screendump van 25 mei:

nujijsmall.jpg

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de populariteit van de complot-‘theoriën’ op Nujij.nl mede gelegen is in het feit dat lezers van Zapruder.inc gezamenlijk hebben afgesproken om massaal artikelen te plaatsen en stemmen uit te brengen.
Oneerlijke manipulatie? Misschien, maar ik zie het liever als het geven van tegengas tegen de mainstream media die -en da’s evenzogoed manipulatie- slechts als spreekbuis voor de autoriteiten dient en zich en masse onhoudt van elk kritisch geluid. Door NUjij.nl wordt gelukkig beaamd dat wat er gebeurt legitiem is.

Hoe dan ook, het lijkt erop dat een kritische massa bereikt is, en dat ‘de waarheid’ niet langer onder de pet gehouden kan worden. Ik ben benieuwd wat daar van komen gaat.

HPV-vaccin eist dodelijke slachtoffers

Ter aanvulling op mijn vorige artikel over Gardasil, het vaccin dat bescherming moet bieden tegen baarmoederhalskanker, kan ik u melden dat in de Verenigde Staten reeds drie dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. Daarnaast vertoonden reeds meer dan 1600 gevaccineerde meisjes bijwerkingen, waarvan in bijna 400 gevallen ernstig.
Van de 42 meisjes die zwanger waren ten tijde van hun immunisatie kreeg bijna de helft last van bijwerkingen zoals spontane abortussen of afwijkingen aan de foetus.
De slachtoffers die hun vaccinatie niet overleefd hebben, waaronder een meisje van 12 jaar oud, overleden als gevolg van hartproblemen en/of bloedstolsels. In tenminste één geval trad de dood in binnen 3 uur na de injectie.
Deze gegevens heeft de FDA (Food and Drugs Administration) na een aanvraag in het kader van de Freedom Of Information Act moeten overhandigen aan de anti-corruptie organisatie Judicial Watch.

Zie voor verdere informatie, en verwijzingen naar de medische raporten de Judicial Watch website.

Wat u niet mag weten over het HPV-vaccin

Getuige de laatste berichten in de media ziet het er naar uit dat het vaccin Gardasil dat meisjes moet beschermen tegen baarmoederhalskanker vooralsnog niet in de basisverzekering wordt opgenomen. De ongeïnformeerde massa spreekt er schande van, of zoals Gerard Spong het verwoordde in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad “die medische terughoudendheid is eigenlijk crimineel” en “het is onverteerbaar dat ten gevolge van terughoudendheid en krenterigheid jonge vrouwen onnodig sterven”.

Voor wie er ook zo over denkt is het nog te vroeg om te treuren: de Nederlandse gynaecologenvereniging NVOG en het Nederlandse Huisartsen Genootschap zijn voorstander van het opnemen van het vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma. De kans is derhalve groot dat het binnenkort alsnog ‘goed geregeld wordt’.

Maar voordat u uw dochter bij de huisarts langs stuurt is het misschien verstandig om uzelf te informeren over de effectiviteit en de bijwerkingen van Gardasil.

cmgardasil_wideweb.jpg

Gardasil wordt geacht bescherming te bieden tegen twee typen humaan papillomavirus (HPV), welke verantwoordelijk zijn voor 50 à 70 procent van de gevallen van baarmoederhalskanker. Daarnaast is het middel effectief tegen twee virusvarianten die genitale wratten kunnen veroorzaken. Er bestaan nog vele andere gevaarlijke HPV virussen, maar door vrouwen van boven de 30 regelmatig te screenen op baarmoederhalskanker d.m.v. een uitstrijkje kan doorgaans tijdig aktie genomen worden. Het valt te verwachten dat de introductie van het HPV-vaccin zal resulteren in een lagere frequentie van preventief onderzoek, met een serieus risico dat de HPV virussen waar Gardasil geen bescherming tegen biedt juist tot een toename van het aantal slachtoffers zullen leiden.

Het is zelfs zeer de vraag of Gardasil überhaupt bescherming biedt. De Amerikaanse gynaecoloog Clayton Young heeft de beschikbare onderzoeken aan een kritische blik onderworpen en stelt dat de periode waarover onderzoek is gedaan veel te kort is om vast te kunnen stellen dat Gardisil een effectief middel is bij het voorkomen van baarmoederhalskanker. Het ontstaan van baarmoederhalskanker is een proces dat 10 tot 15 jaar in beslag neemt, ofwel veel langer dan de 4 jaar waarover onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Vooral voor de effectiviteit op lagere leeftijd is niet het geringste bewijs aanwezig, aldus Young.

Wat inmiddels wél overduidelijk is, en gezien het feit dat het vaccin levende kankervirussen bevat niemand zou mogen verbazen, is dat Gardasil ernstige bijwerkingen heeft. Op 3 februari schreef de Washington Times over meisjes die na gevaccineerd te zijn last kregen van zware hoofdpijn, duizelingen of tijdelijk gezichtsverlies, en sommige slachtoffers raakten zelfs buiten bewustzijn. In enkele gevallen leidt de injectie tot pijnlijke, jeukende huiduitslag, en ook de laatste berichten uit Australië zijn alarmerend: In de stad Canberra moesten zes meisjes na vaccinatie in het ziekenhuis opgenomen worden vanwege duizelingen, flauwvallen, misselijkheid en tijdelijke verlamming. Op het Sacred Heart Girls’ College in Melbourne richtte Gardasil een ware ravage aan: 20 meisjes meldden zich ziek na hun immunisatie, waarvan er 5 een nacht in het ziekenhuis moesten doorbrengen. Hoewel één van de kinderen 6 uur lang volledig verlamd was, is er wat de autoriteiten betreft weinig tot niets aan de hand: een injectie krijgen is nou eenmaal een beetje eng, en daar kunnen mensen heftig op reageren. Dat diezelfde meisjes probleemloos eerdere vaccinaties hebben doorstaan doet blijkbaar niet ter zake. Geloof ons nou maar, wij zijn de autoriteiten, en maakt u zich over eventuele schadelijke effecten op de lange termijn vooral geen zorgen!

Fabrikant Merck is de laatste tijd flink in de problemen gekomen door het debacle met Vioxx, een pijnstiller die ernstige hartklachten bleek te veroorzaken (wat Merck al jaren wist maar verzwegen heeft). Na tienduizenden dodelijke slachtoffers gemaakt te hebben moest het middel van de markt gehaald worden, en is Merck verwikkeld in rechtzaken waarmee tientallen milarden dollars gemoeid zijn.
Critici zien in het nieuwe HPV-vaccin vooral een ‘Help Pay for Vioxx’-campagne. Dat Gardasil voor enorme inkomsten gaat zorgen staat buiten kijf. Per kind kost de vaccinatie 375 euro, en met de vereiste twee herhalingen komen we uit op een bedrag van boven de 1000 euro.

Of u dat nou rechtstreeks uit eigen zak betaalt, of indirect via verzekeringen of belastingen, het blijft een hoop geld. Als u persé de gezondheid van uw dochter wilt schaden (vreemde hobby) dan denk ik dat er goedkopere manieren te bedenken zijn.

Correctie d.d. 28 Mei 2007: de in het artikel genoemde 375 euro is het bedrag inclusief de twee herhalings-injecties.

Heroïne: voortaan ook uit Irak

Het is of de duvel ermee speelt: zogauw als een land de geneugten van westerse vrijheid en democratie leert kennen neemt de drugshandel een ongekende vlucht. Schreef ik enkele dagen terug nog over de situatie in Afghanistan, het laatste nieuws komt uit zuidelijk Irak. De Independent heeft van Iraakse bronnen vernomen dat voormalige rijstboeren op de vruchtbare gronden langs de Eufraat, ten westen van de stad Diwaniya en omstreken, massaal overschakelen op het verbouwen van papaver. Ondanks de inspanningen van Iraakse en Amerikaanse troepen om de orde te handhaven wordt de regio beheerst door goed georganiseerde, zwaar bewapende bendes. Hoewel het voor de opiumteelt eigenlijk te heet en te vochtig is weten de drugsbendes het voor de boeren interessant genoeg te maken om toch de overstap van rijst op papaver te maken.
De Independent merkt nog op dat de papaverteelt in Irak volgens eenzelfde patroon verloopt als enkele jaren eerder in Afghanistan.

Voor wie het nog niet wist: de ‘war on drugs’ is in de eerste plaats een oorlog van westerse geheime diensten tegen de concurrenten in de drugshandel. Bekijkt u maar eens wat filmpjes op Google Video’s en u zult begrijpen wat ik bedoel.

Wat zien de body-scanners op Schiphol?

Schiphol heeft een nieuw body-scan apparaat in gebruik genomen, zo stond vorige week in diverse kranten te lezen. Het bijzondere is dat dit apparaat door de kleding van de terroristen heen kan kijken, zodat fouilleren overbodig wordt. Wie via de Nederlandse luchthaven vliegt loopt een grote kans dat hij er doorheen moet.
De privacy wordt volgens Schiphol niet geschonden, want de beveiligingsbeamte die de scans bekijkt, zit in een afgesloten ruimte en ziet niet wie in het apparaat staat. Het hoofd van de passagier wordt verder onzichtbaar gemaakt.

Arno Haijtema, chef van de fotoredactie van de Volkskrant, laat in zijn blog weten achterdochtig te zijn. De fotografen kregen bij de presentatie van de nieuwe veiligheidsscan alle gelegenheid het apparaat vast te leggen. Maar het resultaat van de scan, zichtbaar op het beeldscherm van de marechaussee, daar mochten de fotografen geen beeld van maken. Sterker nog: dat kregen ze niet te zien. Met privacy kan dat niets te maken hebben, want zoals Haijtema terecht opmerkt had men best een niet al te preutse vrijwilliger kunnen vinden.
Schiphol heeft de media slechts wat digitale zwartwit plaatjes toegestuurd die dermate klein waren dat ze alleen maar klein (op 1 kolom breed) in de krant konden worden afgedrukt. Vervolgens moeten we maar geloven dat die foto’s representatief zijn. Ik denk er het mijne van.

De mobiele gluur-brigade

Wederom is een nieuw wapen beschikbaar gekomen in de strijd tegen terreur: de bestelauto met mobiele X-ray installatie. De ZBV, zoals het voertuig gedoopt is (een afkorting van Z Backscatter Van), kan door de mobiele gluur-brigade op elke gewenste lokatie worden geparkeerd om een kijkje te nemen in langsrijdende voertuigen.
De Z Backscatter technologie is met name geschikt voor het opsporen van explosieven, drugs, sigaretten, alcoholische dranken en mensen, en aangezien de plaatjes van fotografische kwaliteit zijn moge duidelijk zijn dat de ZBV een onmisbaar instrument is voor elke serieuze terreur-bestrijder.

zbv02.jpg

Ik kan me zo voorstellen dat mensen binnen afzienbare tijd het risico lopen te worden aangehouden nadat ze bijvoorbeeld een paar liter verf en een fles afbijtmiddel bij de plaatselijke bouwmarkt hebben gekocht. En ook het brave gezinnetje dat met een familieverpakking ranja op weg is naar het strand zou wel eens de dupe van een over-ijverig gluurteam kunnen zijn. Want je weet het maar nooit, en het is voor uw eigen veiligheid.

Of de ZBV door de muren van huizen heen kan kijken wordt niet vermeld, maar ik kan u verzekeren dat ook daar de technologie voor bestaat.

Op de website van AS&E kunt u een filmpje over de ZBV bekijken.

De doden van Auschwitz

Voor velen lijkt Nederland een land waarin iedereen mag zeggen wat hij op zijn hart heeft. Maar het moet natuurlijk niet over de Holocaust gaan, want dat is een onderwerp waar de regering voorschrijft welke mening we moeten hebben. Wie openlijk twijfels uit over de officiële Holocaustversie loopt het risico jarenlang achter tralies te belanden.
Het in de media bestempelen van skeptische historici als ‘Holocaust-ontkenners’ en Neo-Nazi’s is een effectief middel om te voorkomen dat de gemiddelde burger zich in de materie durft te verdiepen. Niemand wil immers geassocieerd worden met haatdragende lieden die -zo beweren onze dagbladen- het graag nog een keertje over zouden willen doen.

De waarheid is echter dat de door de staat goedgekeurde lezing over de Holocaust zich kenmerkt door weglatingen, onmogelijkheden, tegenstrijdigheden en aantoonbaar valse getuigenissen. Het gaat daarbij niet om een paar losse eindjes, maar om honderden feiten die strijdig zijn met de officiële geschiedschrijving. Wellicht dat er een coherent verhaal, ondersteunend aan de officiële versie, zou ontstaan als we de argumenten van de skeptici tot op de bodem zouden uitspitten, maar daar zit nu juist het probleem: in plaats van gehoor te geven aan de roep van de Holocaust-revisionisten om historisch onderzoek te doen, worden ze op daadkrachtige wijze uit de samenleving gebannen en wordt alles uit de kast gehaald om te voorkomen dat wij met hun argumenten geconfronteerd kunnen worden.

Ik durf hier niet al te uitgebreid op de ‘andere kant’ van het verhaal in te gaan, maar ik hoop toch uw interesse voor het onderwerp te wekken door een voorbeeld te geven. Dat voorbeeld betreft het aantal joodse slachtoffers dat in Auschwitz is omgebracht.

Volgens de officiële geschiedschrijving hebben de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog 6 miljoen joden omgebracht. Dit is geen exact getal, de schattingen variëren van 5.29 miljoen tot 6 miljoen. Een substantieel deel hiervan zou vermoord zijn in de gaskamers van Auschwitz. Het officiële aantal Auschwitz slachtoffers is te zien op deze gedenksteen:

auschwitz01.jpg

Van de 1.5 miljoen slachtoffers waar de tekst op de gedenkplaat melding van maakt zouden er 1 miljoen van joodse afkomst geweest zijn. Een logische conclusie is dat de overige 4 à 5 miljoen vermoordde joden buiten Auschwitz zijn omgebracht. Het vreemde is echter dat bovenstaande gedenkplaat pas in 1990 in Auschwitz is neergelegd, ter vervanging van de volgende steen:

auschwitz02.jpg

Volgens deze oudere gedenksteen, die in 1948 geplaatst is, zijn in Auschwitz 4 miljoen mensen door de Nazi’s vermoord. Hieronder waren 3.5 miljoen joden. Terwijl het aantal joodse slachtoffers van Auschwitz tussen 1948 en 1990 gedaald is van 4 miljoen naar 1.5 miljoen, is het totale aantal joodse Holocaust-doden gelijk gebleven. Dit betekent ongeveer een verdubbeling van het aantal joden dat buiten Auschwitz vermoord is. Een verklaring hiervoor schijnt nooit gegeven te zijn, en heb ik ook zelf niet kunnen vinden.

Volgens Holocaust-revisionisten is het nieuwe plakkaat er gekomen omdat de leugen niet langer vol te houden viel toen grote hoeveelheden Duitse overlijdensaktes en crematielijsten door de Russen waren vrijgegeven. Aanhangers van de officiële versie vinden dit een verraderlijk staaltje geschiedsvervalsing en betogen dat vanaf het eerste begin slechts weinig historici het eens waren met de 4 miljoen Auschwitz-doden. Dat de gedenksteen ooit vervangen moest worden is dus helemaal niet zo gek. Ter ondersteuning wordt verwezen naar een webpagina die een flink aantal publicaties over de Holocaust opsomt, waaruit zou moeten blijken dat het aantal Auschwitz-slachtoffers al snel na de oorlog naar beneden is bijgesteld. Wat mij echter vooral opvalt is dat de aantallen slachtoffers per publicatie zo sterk variëren. Het beeld wordt zelfs ronduit belachelijk als we een tweede bloemlezing aan dit plaatje toevoegen, met getallen tussen 135 duizend en 9 miljoen Auschwitz-doden, en alles wat daar tussenin zit.

We kunnen weinig anders dan concluderen dat blijkbaar geen twee historici het met elkaar eens zijn waar het de aantallen doden van Auschwitz aangaat, en logischerwijs heeft dit ook consequenties voor het totale aantal Holocaust-slachtoffers. Maar hoe kan het dan zijn dat mensen die geen genoegen nemen met de officiële versie worden afgeschilderd als haatdragende neo-nazi’s en anti-semieten, en uit de maatschappij worden verwijderd?
Zijn onze ‘volksvertegenwoordigers’ werkelijk zo bezorgd over haat en discriminatie, of probeert men iets voor ons verborgen te houden?
‘Wie de oorlog wint schrijft de geschiedenis’, zo gaat dat al sinds het begin van de mensheid. Zou het kunnen zijn dat de waarheid heeft moeten wijken voor grotere belangen? En wat zijn dan die belangen?

Als bezoeker van vrijheids.net heeft u vast wel eens nagedacht over de implicaties van de leugens achter de aanslagen van 11 September 2001. Maar heeft u er wel eens bij stil gestaan wat het zou betekenen als de Holocaust-revisionisten het gelijk aan hun zijde zouden hebben?
Onze bovenbazen rekenen erop dat u bij zulke verontrustende gedachten maar liever niet te lang stilstaat.

Vernietigen papavervelden Afghanistan wéér niet gelukt

Hè wat vervelend nou, het is dit jaar wéér niet gelukt om de papavervelden in Uruzgan te vernietigen. Van de 2000 hectare veld die de Afghaanse overheid tijdens de oogsttijd wilde laten vernietigen, is slechts 150 hectare verdwenen. Sinds het westen de oorlog in Afghanistan begonnen is, waarbij het terugdringen van de papaverteelt een van de nevendoelen was, is de produktie elk jaar gestegen. Vorig jaar groeide de produktie van opium, de grondstof voor heroïne, met 50 procent ten opzichte van het jaar daarvoor (naar 6100 ton!) en de voorspelling voor 2007 is dat het record wederom gebroken zal worden.

poppy300.jpg

De rol van de Nederlanders hierin? Terwijl lokale politie-functionarissen meehelpen bij de oogst passen wij op de winkel. Onze jongens handelen ongetwijfeld met de beste intenties, maar toch zou je bijna denken dat het veiligstellen van de drugshandel een hogere prioriteit heeft dan het terugdringen ervan. Als het werkelijk ernst was dan zouden we het verbouwen van papaver eenvoudig kunnen stoppen door de boeren schadeloos te stellen. Met de honderden miljoenen euro’s die in de strijd tegen de Afghaanse drugs wordt uitgegeven moet zoiets mogelijk zijn, zeker als u bedenkt dat de gemiddelde papaver-boer met een schamel loontje genoegen neemt.

En wat dacht u van het private defensiebedrijf Dyncorp dat door de Amerikanen is ingehuurd om de papavervelden te vernietigen. Ondanks de zware wapens waarover de Dyncorp-huurlingen beschikken laten ze zich blijkbaar als bange konijntjes door de lokale boeren verjagen. Dyncorp was enkele jaren terug nog in het nieuws doordat haar medewerkers (in de rol van vrede-bewaarders) vanuit Bosnië bleken te handelen in minderjarige sex-slaven. Medewerkers die als klokkenluider hun verhaal hebben gedaan zijn ontslagen, en in tandem met Halliburton én het Pentagon probeert Dyncorp wetgeving tegen te houden die het eenvoudiger zou maken om tegen deze slavenhandel op te treden.

Ook opvallend is dat Dyncorp in 2002 is aangeklaagd door inwoners van Colombia wegens het toebrengen van ernstige schade aan gezondheid, natuur en landbouw als gevolg van het besproeien van grote delen van het land met een variant op het zeer giftige Agent Orange. Het terugdringen van de Colombiaanse cocaïnehandel, het officiele doelwit van de besproeiings akties, is -hoe kan het ook anders- jammerlijk mislukt.

Dit neemt alllemaal niet weg dat Dyncorp ondanks toezeggingen van de Amerikaanse regering nimmer in de ‘penalty box’ geplaatst is, en nog altijd grote militaire contracten krijgt toegeschoven. Maar hoe misdadig de gedragingen van Dyncorp ook mogen zijn, het is blijkbaar allemaal keurig in lijn met het beleid van Washington. Het heeft er alle schijn van dat ‘war on drugs’ een mooie term is om en heel andere agenda te verhullen.