En wie zou de wapens leveren?

Gisteren deed het ANP melding van een verijdelde aanslag op een Amerikaanse legerbasis. Een groep bestaande uit zes Joegoslavische inwoners van de staat New Jersey zou van plan geweest zijn om met automatische wapens zoveel mogelijk militairen op de basis Fort Dix dood te schieten.

Het verheugt mij dat de FBI, zoals zo vaak, ook deze keer tijdig in staat was om binnen deze terroristen-club te infiltreren en een vreselijke aanslag te voorkomen. Maar hoe kan het toch zijn dat die infiltranten nooit eens een bescheiden rol als chauffeur, wachtpost, schutter of lock-picker vervullen?
Het ANP-artikel verwoord keurig wat de bijdrage van deFBI-agent wél zou zijn:

“De arrestatie hadden plaats na een vijftien maanden durend onderzoek van de FBI op het moment dat een undercover agent van de federale recherche het zestal de automatische wapens zou leveren.”

Misschien herinnert u zich Saleh B. nog, de AIVD-informant die granaten leverde aan de Hofstadgroep? Of de infiltrant uit de Spaanse veiligheidsdienst die de explosieven voor de Madrid-bomaanslag geleverd heeft? En zo gaat het keer op keer.

Op het eerste gezicht lijken terroristen vreselijk eng. Maar als je bedenkt dat ze voor het verkrijgen van hun wapens steevast gebruik moeten maken van de diensten van geïnfiltreerde undercover-agenten dan vraag ik me af voor wie we nu eigenlijk bang moeten zijn. Wil de echte terrorist nu opstaan.