Vernietigen papavervelden Afghanistan wéér niet gelukt

Hè wat vervelend nou, het is dit jaar wéér niet gelukt om de papavervelden in Uruzgan te vernietigen. Van de 2000 hectare veld die de Afghaanse overheid tijdens de oogsttijd wilde laten vernietigen, is slechts 150 hectare verdwenen. Sinds het westen de oorlog in Afghanistan begonnen is, waarbij het terugdringen van de papaverteelt een van de nevendoelen was, is de produktie elk jaar gestegen. Vorig jaar groeide de produktie van opium, de grondstof voor heroïne, met 50 procent ten opzichte van het jaar daarvoor (naar 6100 ton!) en de voorspelling voor 2007 is dat het record wederom gebroken zal worden.

poppy300.jpg

De rol van de Nederlanders hierin? Terwijl lokale politie-functionarissen meehelpen bij de oogst passen wij op de winkel. Onze jongens handelen ongetwijfeld met de beste intenties, maar toch zou je bijna denken dat het veiligstellen van de drugshandel een hogere prioriteit heeft dan het terugdringen ervan. Als het werkelijk ernst was dan zouden we het verbouwen van papaver eenvoudig kunnen stoppen door de boeren schadeloos te stellen. Met de honderden miljoenen euro’s die in de strijd tegen de Afghaanse drugs wordt uitgegeven moet zoiets mogelijk zijn, zeker als u bedenkt dat de gemiddelde papaver-boer met een schamel loontje genoegen neemt.

En wat dacht u van het private defensiebedrijf Dyncorp dat door de Amerikanen is ingehuurd om de papavervelden te vernietigen. Ondanks de zware wapens waarover de Dyncorp-huurlingen beschikken laten ze zich blijkbaar als bange konijntjes door de lokale boeren verjagen. Dyncorp was enkele jaren terug nog in het nieuws doordat haar medewerkers (in de rol van vrede-bewaarders) vanuit Bosnië bleken te handelen in minderjarige sex-slaven. Medewerkers die als klokkenluider hun verhaal hebben gedaan zijn ontslagen, en in tandem met Halliburton én het Pentagon probeert Dyncorp wetgeving tegen te houden die het eenvoudiger zou maken om tegen deze slavenhandel op te treden.

Ook opvallend is dat Dyncorp in 2002 is aangeklaagd door inwoners van Colombia wegens het toebrengen van ernstige schade aan gezondheid, natuur en landbouw als gevolg van het besproeien van grote delen van het land met een variant op het zeer giftige Agent Orange. Het terugdringen van de Colombiaanse cocaïnehandel, het officiele doelwit van de besproeiings akties, is -hoe kan het ook anders- jammerlijk mislukt.

Dit neemt alllemaal niet weg dat Dyncorp ondanks toezeggingen van de Amerikaanse regering nimmer in de ‘penalty box’ geplaatst is, en nog altijd grote militaire contracten krijgt toegeschoven. Maar hoe misdadig de gedragingen van Dyncorp ook mogen zijn, het is blijkbaar allemaal keurig in lijn met het beleid van Washington. Het heeft er alle schijn van dat ‘war on drugs’ een mooie term is om en heel andere agenda te verhullen.