De doden van Auschwitz

Voor velen lijkt Nederland een land waarin iedereen mag zeggen wat hij op zijn hart heeft. Maar het moet natuurlijk niet over de Holocaust gaan, want dat is een onderwerp waar de regering voorschrijft welke mening we moeten hebben. Wie openlijk twijfels uit over de officiële Holocaustversie loopt het risico jarenlang achter tralies te belanden.
Het in de media bestempelen van skeptische historici als ‘Holocaust-ontkenners’ en Neo-Nazi’s is een effectief middel om te voorkomen dat de gemiddelde burger zich in de materie durft te verdiepen. Niemand wil immers geassocieerd worden met haatdragende lieden die -zo beweren onze dagbladen- het graag nog een keertje over zouden willen doen.

De waarheid is echter dat de door de staat goedgekeurde lezing over de Holocaust zich kenmerkt door weglatingen, onmogelijkheden, tegenstrijdigheden en aantoonbaar valse getuigenissen. Het gaat daarbij niet om een paar losse eindjes, maar om honderden feiten die strijdig zijn met de officiële geschiedschrijving. Wellicht dat er een coherent verhaal, ondersteunend aan de officiële versie, zou ontstaan als we de argumenten van de skeptici tot op de bodem zouden uitspitten, maar daar zit nu juist het probleem: in plaats van gehoor te geven aan de roep van de Holocaust-revisionisten om historisch onderzoek te doen, worden ze op daadkrachtige wijze uit de samenleving gebannen en wordt alles uit de kast gehaald om te voorkomen dat wij met hun argumenten geconfronteerd kunnen worden.

Ik durf hier niet al te uitgebreid op de ‘andere kant’ van het verhaal in te gaan, maar ik hoop toch uw interesse voor het onderwerp te wekken door een voorbeeld te geven. Dat voorbeeld betreft het aantal joodse slachtoffers dat in Auschwitz is omgebracht.

Volgens de officiële geschiedschrijving hebben de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog 6 miljoen joden omgebracht. Dit is geen exact getal, de schattingen variëren van 5.29 miljoen tot 6 miljoen. Een substantieel deel hiervan zou vermoord zijn in de gaskamers van Auschwitz. Het officiële aantal Auschwitz slachtoffers is te zien op deze gedenksteen:

auschwitz01.jpg

Van de 1.5 miljoen slachtoffers waar de tekst op de gedenkplaat melding van maakt zouden er 1 miljoen van joodse afkomst geweest zijn. Een logische conclusie is dat de overige 4 à 5 miljoen vermoordde joden buiten Auschwitz zijn omgebracht. Het vreemde is echter dat bovenstaande gedenkplaat pas in 1990 in Auschwitz is neergelegd, ter vervanging van de volgende steen:

auschwitz02.jpg

Volgens deze oudere gedenksteen, die in 1948 geplaatst is, zijn in Auschwitz 4 miljoen mensen door de Nazi’s vermoord. Hieronder waren 3.5 miljoen joden. Terwijl het aantal joodse slachtoffers van Auschwitz tussen 1948 en 1990 gedaald is van 4 miljoen naar 1.5 miljoen, is het totale aantal joodse Holocaust-doden gelijk gebleven. Dit betekent ongeveer een verdubbeling van het aantal joden dat buiten Auschwitz vermoord is. Een verklaring hiervoor schijnt nooit gegeven te zijn, en heb ik ook zelf niet kunnen vinden.

Volgens Holocaust-revisionisten is het nieuwe plakkaat er gekomen omdat de leugen niet langer vol te houden viel toen grote hoeveelheden Duitse overlijdensaktes en crematielijsten door de Russen waren vrijgegeven. Aanhangers van de officiële versie vinden dit een verraderlijk staaltje geschiedsvervalsing en betogen dat vanaf het eerste begin slechts weinig historici het eens waren met de 4 miljoen Auschwitz-doden. Dat de gedenksteen ooit vervangen moest worden is dus helemaal niet zo gek. Ter ondersteuning wordt verwezen naar een webpagina die een flink aantal publicaties over de Holocaust opsomt, waaruit zou moeten blijken dat het aantal Auschwitz-slachtoffers al snel na de oorlog naar beneden is bijgesteld. Wat mij echter vooral opvalt is dat de aantallen slachtoffers per publicatie zo sterk variëren. Het beeld wordt zelfs ronduit belachelijk als we een tweede bloemlezing aan dit plaatje toevoegen, met getallen tussen 135 duizend en 9 miljoen Auschwitz-doden, en alles wat daar tussenin zit.

We kunnen weinig anders dan concluderen dat blijkbaar geen twee historici het met elkaar eens zijn waar het de aantallen doden van Auschwitz aangaat, en logischerwijs heeft dit ook consequenties voor het totale aantal Holocaust-slachtoffers. Maar hoe kan het dan zijn dat mensen die geen genoegen nemen met de officiële versie worden afgeschilderd als haatdragende neo-nazi’s en anti-semieten, en uit de maatschappij worden verwijderd?
Zijn onze ‘volksvertegenwoordigers’ werkelijk zo bezorgd over haat en discriminatie, of probeert men iets voor ons verborgen te houden?
‘Wie de oorlog wint schrijft de geschiedenis’, zo gaat dat al sinds het begin van de mensheid. Zou het kunnen zijn dat de waarheid heeft moeten wijken voor grotere belangen? En wat zijn dan die belangen?

Als bezoeker van vrijheids.net heeft u vast wel eens nagedacht over de implicaties van de leugens achter de aanslagen van 11 September 2001. Maar heeft u er wel eens bij stil gestaan wat het zou betekenen als de Holocaust-revisionisten het gelijk aan hun zijde zouden hebben?
Onze bovenbazen rekenen erop dat u bij zulke verontrustende gedachten maar liever niet te lang stilstaat.