De mobiele gluur-brigade

Wederom is een nieuw wapen beschikbaar gekomen in de strijd tegen terreur: de bestelauto met mobiele X-ray installatie. De ZBV, zoals het voertuig gedoopt is (een afkorting van Z Backscatter Van), kan door de mobiele gluur-brigade op elke gewenste lokatie worden geparkeerd om een kijkje te nemen in langsrijdende voertuigen.
De Z Backscatter technologie is met name geschikt voor het opsporen van explosieven, drugs, sigaretten, alcoholische dranken en mensen, en aangezien de plaatjes van fotografische kwaliteit zijn moge duidelijk zijn dat de ZBV een onmisbaar instrument is voor elke serieuze terreur-bestrijder.

zbv02.jpg

Ik kan me zo voorstellen dat mensen binnen afzienbare tijd het risico lopen te worden aangehouden nadat ze bijvoorbeeld een paar liter verf en een fles afbijtmiddel bij de plaatselijke bouwmarkt hebben gekocht. En ook het brave gezinnetje dat met een familieverpakking ranja op weg is naar het strand zou wel eens de dupe van een over-ijverig gluurteam kunnen zijn. Want je weet het maar nooit, en het is voor uw eigen veiligheid.

Of de ZBV door de muren van huizen heen kan kijken wordt niet vermeld, maar ik kan u verzekeren dat ook daar de technologie voor bestaat.

Op de website van AS&E kunt u een filmpje over de ZBV bekijken.