Heroïne: voortaan ook uit Irak

Het is of de duvel ermee speelt: zogauw als een land de geneugten van westerse vrijheid en democratie leert kennen neemt de drugshandel een ongekende vlucht. Schreef ik enkele dagen terug nog over de situatie in Afghanistan, het laatste nieuws komt uit zuidelijk Irak. De Independent heeft van Iraakse bronnen vernomen dat voormalige rijstboeren op de vruchtbare gronden langs de Eufraat, ten westen van de stad Diwaniya en omstreken, massaal overschakelen op het verbouwen van papaver. Ondanks de inspanningen van Iraakse en Amerikaanse troepen om de orde te handhaven wordt de regio beheerst door goed georganiseerde, zwaar bewapende bendes. Hoewel het voor de opiumteelt eigenlijk te heet en te vochtig is weten de drugsbendes het voor de boeren interessant genoeg te maken om toch de overstap van rijst op papaver te maken.
De Independent merkt nog op dat de papaverteelt in Irak volgens eenzelfde patroon verloopt als enkele jaren eerder in Afghanistan.

Voor wie het nog niet wist: de ‘war on drugs’ is in de eerste plaats een oorlog van westerse geheime diensten tegen de concurrenten in de drugshandel. Bekijkt u maar eens wat filmpjes op Google Video’s en u zult begrijpen wat ik bedoel.