Wat u niet mag weten over het HPV-vaccin

Getuige de laatste berichten in de media ziet het er naar uit dat het vaccin Gardasil dat meisjes moet beschermen tegen baarmoederhalskanker vooralsnog niet in de basisverzekering wordt opgenomen. De ongeïnformeerde massa spreekt er schande van, of zoals Gerard Spong het verwoordde in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad “die medische terughoudendheid is eigenlijk crimineel” en “het is onverteerbaar dat ten gevolge van terughoudendheid en krenterigheid jonge vrouwen onnodig sterven”.

Voor wie er ook zo over denkt is het nog te vroeg om te treuren: de Nederlandse gynaecologenvereniging NVOG en het Nederlandse Huisartsen Genootschap zijn voorstander van het opnemen van het vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma. De kans is derhalve groot dat het binnenkort alsnog ‘goed geregeld wordt’.

Maar voordat u uw dochter bij de huisarts langs stuurt is het misschien verstandig om uzelf te informeren over de effectiviteit en de bijwerkingen van Gardasil.

cmgardasil_wideweb.jpg

Gardasil wordt geacht bescherming te bieden tegen twee typen humaan papillomavirus (HPV), welke verantwoordelijk zijn voor 50 à 70 procent van de gevallen van baarmoederhalskanker. Daarnaast is het middel effectief tegen twee virusvarianten die genitale wratten kunnen veroorzaken. Er bestaan nog vele andere gevaarlijke HPV virussen, maar door vrouwen van boven de 30 regelmatig te screenen op baarmoederhalskanker d.m.v. een uitstrijkje kan doorgaans tijdig aktie genomen worden. Het valt te verwachten dat de introductie van het HPV-vaccin zal resulteren in een lagere frequentie van preventief onderzoek, met een serieus risico dat de HPV virussen waar Gardasil geen bescherming tegen biedt juist tot een toename van het aantal slachtoffers zullen leiden.

Het is zelfs zeer de vraag of Gardasil überhaupt bescherming biedt. De Amerikaanse gynaecoloog Clayton Young heeft de beschikbare onderzoeken aan een kritische blik onderworpen en stelt dat de periode waarover onderzoek is gedaan veel te kort is om vast te kunnen stellen dat Gardisil een effectief middel is bij het voorkomen van baarmoederhalskanker. Het ontstaan van baarmoederhalskanker is een proces dat 10 tot 15 jaar in beslag neemt, ofwel veel langer dan de 4 jaar waarover onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Vooral voor de effectiviteit op lagere leeftijd is niet het geringste bewijs aanwezig, aldus Young.

Wat inmiddels wél overduidelijk is, en gezien het feit dat het vaccin levende kankervirussen bevat niemand zou mogen verbazen, is dat Gardasil ernstige bijwerkingen heeft. Op 3 februari schreef de Washington Times over meisjes die na gevaccineerd te zijn last kregen van zware hoofdpijn, duizelingen of tijdelijk gezichtsverlies, en sommige slachtoffers raakten zelfs buiten bewustzijn. In enkele gevallen leidt de injectie tot pijnlijke, jeukende huiduitslag, en ook de laatste berichten uit Australië zijn alarmerend: In de stad Canberra moesten zes meisjes na vaccinatie in het ziekenhuis opgenomen worden vanwege duizelingen, flauwvallen, misselijkheid en tijdelijke verlamming. Op het Sacred Heart Girls’ College in Melbourne richtte Gardasil een ware ravage aan: 20 meisjes meldden zich ziek na hun immunisatie, waarvan er 5 een nacht in het ziekenhuis moesten doorbrengen. Hoewel één van de kinderen 6 uur lang volledig verlamd was, is er wat de autoriteiten betreft weinig tot niets aan de hand: een injectie krijgen is nou eenmaal een beetje eng, en daar kunnen mensen heftig op reageren. Dat diezelfde meisjes probleemloos eerdere vaccinaties hebben doorstaan doet blijkbaar niet ter zake. Geloof ons nou maar, wij zijn de autoriteiten, en maakt u zich over eventuele schadelijke effecten op de lange termijn vooral geen zorgen!

Fabrikant Merck is de laatste tijd flink in de problemen gekomen door het debacle met Vioxx, een pijnstiller die ernstige hartklachten bleek te veroorzaken (wat Merck al jaren wist maar verzwegen heeft). Na tienduizenden dodelijke slachtoffers gemaakt te hebben moest het middel van de markt gehaald worden, en is Merck verwikkeld in rechtzaken waarmee tientallen milarden dollars gemoeid zijn.
Critici zien in het nieuwe HPV-vaccin vooral een ‘Help Pay for Vioxx’-campagne. Dat Gardasil voor enorme inkomsten gaat zorgen staat buiten kijf. Per kind kost de vaccinatie 375 euro, en met de vereiste twee herhalingen komen we uit op een bedrag van boven de 1000 euro.

Of u dat nou rechtstreeks uit eigen zak betaalt, of indirect via verzekeringen of belastingen, het blijft een hoop geld. Als u persé de gezondheid van uw dochter wilt schaden (vreemde hobby) dan denk ik dat er goedkopere manieren te bedenken zijn.

Correctie d.d. 28 Mei 2007: de in het artikel genoemde 375 euro is het bedrag inclusief de twee herhalings-injecties.