HPV-vaccin eist dodelijke slachtoffers

Ter aanvulling op mijn vorige artikel over Gardasil, het vaccin dat bescherming moet bieden tegen baarmoederhalskanker, kan ik u melden dat in de Verenigde Staten reeds drie dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. Daarnaast vertoonden reeds meer dan 1600 gevaccineerde meisjes bijwerkingen, waarvan in bijna 400 gevallen ernstig.
Van de 42 meisjes die zwanger waren ten tijde van hun immunisatie kreeg bijna de helft last van bijwerkingen zoals spontane abortussen of afwijkingen aan de foetus.
De slachtoffers die hun vaccinatie niet overleefd hebben, waaronder een meisje van 12 jaar oud, overleden als gevolg van hartproblemen en/of bloedstolsels. In tenminste één geval trad de dood in binnen 3 uur na de injectie.
Deze gegevens heeft de FDA (Food and Drugs Administration) na een aanvraag in het kader van de Freedom Of Information Act moeten overhandigen aan de anti-corruptie organisatie Judicial Watch.

Zie voor verdere informatie, en verwijzingen naar de medische raporten de Judicial Watch website.