Vaccinatie-promoter te gast op Bilderberg conferentie

In mijn vorige artikel had ik het over de Amerikaanse gouverneur Rick Perry, die zo hard zijn best heeft gedaan om HPV-vaccinatie in zijn staat Texas te introduceren. Van keuze zou -als het aan Perry lag- geen sprake zijn, de bedoeling was om injectie voor alle jonge vrouwen, inclusief meisjes van 9 jaar oud, verplicht te stellen. De werkzaamheid is dubieus, de bijwerkingen zijn legio en ernstig, en er zijn reeds doden gevallen. Wat de genetisch gemanipuleerde kankervirussen (een unicum in de wereld van vaccins) op de lange termijn met de gezondheid doen is niet of nauwelijks onderzocht. Maar dat doet er allemaal niet toe, want Perry’s belang is overduidelijk gelinkt aan dat van vaccin-fabrikant Merck.
Maar zou er nog meer achter kunnen zitten?

Complotdenkers (meestal zijn dat mensen die grondig onderzoek doen naar zaken die door ‘skeptici’ ongezien en bij voorbaat worden afgewezen) menen dat er een duistere agenda schuilgaat achter het steeds groter wordende aantal vaccinaties waarmee kinderen worden ingeënt. Behalve dat men geld wil verdienen aan het verkopen van vaccins wil de farmaceutische industrie niets liever dan ons immuumsysteem verzwakken, zodat we gedurende ons gehele leven gedwongen zijn haar kostbare chemische brouwsels af te nemen. Alzheimer en kanker zijn vreselijke ziektes, maar een ware zegen voor de fabrikanten van geneesmiddelen. Als via aluminiumverbindingen (zogenaamd niet te vervangen) in de vaccins een zaadje geplant kan worden voor een toekomstige Alzheimer, dan is een winstgedreven onderneming toch gek als van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt wordt?

Niemand hoeft het eens te zijn met de complotdenkers, maar dat de minder fraaie feiten over vaccinatie, zoals Gardasil-doden of de gevaren van kwikhoudende conserveringsmiddelen, nimmer door politici of media genoemd worden lijkt geen toeval te zijn. Hoe is het mogelijk dat de risico’s en lange termijn effecten volledig worden genegeerd?
Boze tongen beweren dat dit komt doodat de werkelijke vaccinatie-agenda nog veel verder gaat dan hierboven al omschreven is. Die agenda is verbonden aan het illustere gezelschap dat jaarlijks de besloten Bilderberg conferenties bezoekt. Wat er tijdens die elitaire samenscholingen besproken wordt blijft grotendeels geheim, maar vrijwel alle Bilderberg-onderzoekers zijn het er over eens dat een reductie van de wereldbevolking met zo’n 90 procent bovenaan de agenda prijkt. Aan nutteloze eters heeft de wereld niets, zo is het motto. Een mens hoort te werken, liefst zoveel mogelijk (sta eens even stil bij de term loonslaaf), en na uitgerangeerd te zijn moeten we zo snel mogelijk dood. Daarbij krijgen we nog net de gelegenheid om ons in de tussentijd opgebouwde kapitaaltje over te dragen aan de ziektes-uitbuitende industrie.
Die 90% depopulatie zullen ze hiermee niet bereiken, daarvoor heeft men andere middeltjes in het vat zitten, maar het ziekmaken van het gepeupel past prima binnen hetzelfde plaatje.

In hoeverre het allemaal zo erg is als hierboven geschetst wordt moet u zelf maar uitmaken, maar wat mij betreft is de cirkel weer rond: die gouverneur Perry, die alle vrouwen wil verplichten om Gardasil ingespoten te krijgen, is een van de bezoekers van de komende Bilderberg conferentie. Toeval?