Dagblad De Pers: investeringen in CO2-reductie onverstandig

Veel is er de afgelopen dagen geschreven over de resultaten van de laatste G8, en dat met name waar het het terugdringen van de CO2 uitstoot betreft. Ondanks het uitblijven van harde afspraken schrijft de media overwegend positief over het feit dat de regeringsleiders van de acht belangrijkste industrielanden zich in Heiligendamm bereid hebben verklaard een halvering van de uitstoot serieus te overwegen. Wie op Google News kijkt zal hierover vele tientallen artikelen vinden.

Veel minder uitbundig is geschreven over het advies dat de VROM-raad onlangs presenteerde aan minister Jacqueline Cramer van Milieu. Voor zover ik heb kunnen nagaan schreef uitsluitend het kersverse dagblad De Pers hier iets over. Management Team heeft het artikel getuige de vermelding op Google News overgenomen, maar op de betreffende URL staat inmiddels een ander verhaal te lezen. Vreemd. Dit is wat De Pers schreef:

Gisteren presenteerde de VROM-raad een advies aan minister Jacqueline Cramer (Milieu). Kort door de bocht zeggen de deskundigen dat we ons maar beter alvast kunnen instellen op de gevolgen van het warmere weer, in plaats van de klimaatverandering wanhopig proberen te stoppen.

Koren op de molen van Sybe Schaap, voorzitter van de Unie van Waterschappen, die over het peil van de Nederlandse polders waakt.

“Het tegengaan van de temperatuurstijging is buitengewoon moeilijk, en CO2 is maar één van de oorzaken. We krijgen toch wel met de gevolgen te maken. Zo is er bijvoorbeeld de zeespiegel, die aan de Hollandse kust tot 2100 zelfs met 85 centimeter zou kunnen stijgen. Schaap: ‘Ook worden de stormen waarschijnlijk veel heviger dan nu. Kortom, steek liever je centen in zaken als dijkverhoging dan in CO2-reductie.”

Schaap erkent dat hij voor eigen parochie preekt. Maar zijn pleidooi vindt steun bij een ander wetenschappelijk rapport dat (toevallig of niet) ook gisteren uitkwam, van onder meer het KNMI. Hierin staan beide opties uitgerekend. De maatregelen van het kabinet om de klimaatverandering te beperken, kosten zeker 4 tot 5 miljard euro per jaar. Daarvoor is er in 2020 zo’n 30 procent minder CO2-uitstoot dan in 1990, een streven dat de Europese Unie op voorstel van Merkel aannam.

Tegelijk moeten toch de dijken worden verhoogd en moet er ruimte worden gemaakt voor rivieren om te overstromen. Dat kost ook een smak geld: zo’n 73 miljard euro over een periode van vijftig jaar. Maar per jaar is dat een stuk minder, en met een beetje samenhang kan het zelfs goedkoper.

Met nog een kleine aanpassing, namelijk het reserveren van gelden voor het ophogen van dijken in plaats van het nu al uit te geven (er is namelijk geen enkel steekhoudend bewijs dat de zeespiegelstijging daadwerkelijk gaat stijgen) wordt het zowaar een verstandig betoog. Vandaar dat we hier, met uitzondering van het artikel in De Pers, niets over horen. De Pers moet het blijkbaar nog een beetje leren!