Is hoogste justitie-ambtenaar een pedofiel?

Na het lezen van het volgende interview en diverse andere artikelen over deze zaak, ben ik er van overtuigd geraakt dat Joris Demmink, naar goed gebruik binnen dat soort kringen, een pedofiel is. Het interview en bijbehorende inleiding zijn integraal overgenomen uit de Metro van 16 juli:

Aangifte van pedofilie wordt niet onderzocht
Het OM maakte vrijdag bekend een aangifte van pedofilie van de Koerd Hüseyin Baybasin tegen de hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie niet in onderzoek te zullen nemen. Adèle van der Plas, de advocaat van de Koerdische vrijheidsstrijder, is boos.

Kunt u nog eens kort uitleggen waar het in de zaak Baybasin om draait?
Baybasin is een Koerdische activist die in zijn land veel aanzien heeft. Hij is in ons land ten onrechte tot levenslang veroordeeld wegens moord en gijzeling. De veroordeling heeft plaatsgevonden onder druk van de toenmalige Turkse regering, die wat ons betreft gebruik gemaakt heeft van de chantabele positie van Joris Demmink, de huidige secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. De veroordeling van Baybasin is tot stand gekomen via door justitie gemanipuleerde tapgesprekken. Dat is door de verdediging al in 2002 voor het hof aangetoond.

De beschuldigingen aan het adres van Demmink zijn nogal ernstig. Heeft u zulke sterke bewijzen?
Er zijn steeds meer aanwijzingen waaruit blijkt dat Joris Demmink zich schuldig heeft gemaakt aan de strafbare feiten uit de aangifte. Het is kwalijk dat een man in zijn positie chantabel is, zoals dat in de praktijk is gebleken: Turkije heeft er misbruik van gemaakt, om er een staatsvijand als Baybasin mee onschadelijk te maken. Het is ongelofelijk dat ons land in deze positie is gebracht.

Zet u de feiten eens op een rijtje?
In een rapport van de Turkse inlichtingendienst van afgelopen januari, dat in ons bezit is, wordt Demmink in verband gebracht met een seksfeest in 1995 met jonge jongens in Bodrum in Turkije. De informatie uit het rapport was al gebruikt in een artikel van de Turkse journalist Mehmet Ceviker in het voorjaar van 1996. De Turkse overheid had hem nooit toegestaan erover te berichten, als zij het oneens zou zijn geweest met de informatie in het rapport. Ook de bekende Turkse onderzoeksjournalist Burhan Kazmali doet momenteel onderzoek naar de zaak. Demmink heeft ontkend in Turkije te zijn geweest in de periode van het feest. Hij verklaart ook dat hij niet schuldig is. Maar wij beschikken over een lijst met data waaruit blijkt dat hij wel degelijk in Turkije is geweest in die tijd. Ook beschikt de verdediging over correspondentie tussen het IND en het ministerie, waaruit blijkt dat Baybasin al in 1997 door de Nederlandse overheid is ingezet om ‘wat gedaan’ te krijgen van de Turkse overheid.

Bent u teleurgesteld over de beslissing van het OM om de zaak niet in onderzoek te nemen?
Ja, want ik vind dat juist het gedrag van de hoogste baas van het ministerie van Justitie moet worden onderzocht, als daar reden toe is. Tegen de eerste de beste persoon die kinderpornoplaatjes op zijn computer heeft staan, wordt een strafrechtelijk onderzoek gestart. Terwijl alle bewijzen over pedofilie die ik tot nu toe tegen Demmink heb aangereikt, door het OM terzijde worden geschoven. Justitie heeft ook geen enkele moeite gedaan om zelf het Turkse overheidsrapport op te vragen, of om nog zes andere Turkse getuigen te horen.

Wat is uw volgende stap?
We zullen bij het gerechtshof in Den Haag een klacht indienen over de weigering van het Openbaar Ministerie om onderzoek te doen en de genoemde personen in onze aangifte te vervolgen.

U heeft zich de laatste jaren behoorlijk vastgebeten in deze zaak. Bent u nog in staat objectief tegen de feiten aan te kijken?
Als mocht blijken dat de feiten niet kloppen, zal ik de eerste zijn om dat toe te geven. Maar ik weet dat hier een spelletje is gespeeld, waar wij ons in onze rechtsstaat diep voor moeten schamen. Wij zullen niet stoppen met procederen, voordat is aangetoond dat we hier met een onbedwingbare doofpotcultuur te maken hebben.

Geen strafrechtelijk onderzoek
Justitie ziet geen aanknopingspunten voor een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van de aangifte van pedofilie tegen ambtenaren van het ministerie van Justitie. De aangifte van de in Nederland gevangen zittende Koerd Baybasin is deels gebaseerd op een Turks overheidsrapport. Het OM meldt dat het om een ‘mysterieus’ rapport ging, waarvan ‘niet valt aan te tonen dat het in werkelijkheid bestaat’. Advocaat Van der Plas wijst namens Baybasin op het feit, dat Nederland er drie maanden lang niet toe over is gegaan om dit rapport bij de Turkse overheid aan te vragen. “Nu wordt onterecht de suggestie gewekt dat wij met vervalste Turkse overheidsdocumenten hebben gewerkt.”