Binnenkort spionagemails van Belastingdienst of Rijkswaterstaat?

ANP, 29 augustus:

Berlijn wil terroristen bespioneren met e-mails

BERLIJN – In de strijd tegen het internationale terrorisme wil Berlijn verdachten met gemanipuleerde mails bespioneren. De vervalste elektronische post lijkt van officiële Duitse autoriteiten te komen.

De mails met spionagesoftware functioneren als Trojaans paard in de computer van de verdachte. Zij volgen diens internetgedrag.

Het plan van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt uit een intern document, waarover Duitse media woensdag berichtten. Het ministerie zelf wilde geen commentaar geven.

In de notitie wordt benadrukt dat het verzenden van spionagemails onder valse naam slechts in bepaalde uitzonderingsgevallen zal gebeuren. Het ministerie hoopt hiermee tegemoet te komen aan kritiek van het ministerie van Justitie, dat het vertrouwen in overheidsinstanties in gevaar ziet komen. Ook Binnenlandse Zaken zelf erkent dat aan de praktijk grote risico’s zijn verbonden.

Uit het document blijkt dat de benodigde software praktisch klaar is. De gemanipuleerde mails zouden ook in staat zijn de gangbare antivirusprogramma’s en zogenoemde firewalls te overwinnen, die juist moeten beschermen tegen indringers.

Iedereen die even nadenkt begrijpt dat terroristen hun voorzorgsmaatregelen nemen tegen de spiedende ogen en oren van autoriteiten en verklikkers. Daarom nemen die hun toevlucht tot internetcafés, bibliotheek-PC’s en al dan niet gehackte bedrijfsnetwerken, en het moge duidelijk zijn dat een trojaans paard dat toetsindrukken en URL’s door moet seinen dan maar beter op stal kan blijven staan. Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat deze spionagemails zelfs maar één bomaanslag zullen helpen voorkomen.

privacyspyware.jpg

Die keyloggers zijn dan ook niet bedoeld voor de terroristen, maar voor brave Duitse burgers die geprotesteerd hebben tegen oorlog of de steeds verdergaande globalisering. Het zal niet lang duren of de trojaanse paarden van Big Brother zullen, op naam van de bijvoorbeeld de Belastingdienst of Rijkswaterstaat, hun weg naar uw PC vinden om te zien hoe vaak u bijvoorbeeld vrijheids.net bezoekt.

Chipimplantaat niet langer science fiction

RTL Nieuws zond gisteravond een korte reportage uit over implanteerbare computerchips. Duizenden Amerikanen hebben inmiddels zo’n RFID chip onder hun huid laten aanbrengen. Dit is vreselijk handig en kan zelfs levensreddend zijn voor wie in verwarde of bewusteloze toestand in een ziekenhuis beland. Waar artsen vroeger een hele poos moesten wachten tot er familieleden kwamen opdraven met informatie over de patiënt, volstaat bij slimme Amerikanen het scannen van de chip in de arm om het gehele medisch dossier beschikbaar te krijgen. Toekomstige chips worden nóg mooier, want die zullen in staat zijn om zaken zoals de bloeddruk continue in de gaten houden. Als het aan de Amerikaanse artsen ligt, zo vertelt de RTL verslaggever ons, dan zal binnenkort de gehele Amerikaanse bevolking gechipped worden. Om ervoor te zorgen dat de kosten van het slimme mini-apparaatje geen belemmering vormen zijn er al diverse ziekenfondsen die de chip vergoeden.

rfidchip.jpg

Hoewel ik betwijfel of chipimplantaten binnen afzienbare tijd verplicht gesteld kunnen worden ligt voor de hand dat wie zijn gezondheid in gevaar brengt door chiploos door het leven te gaan straks meer zal moet en betalen voor zijn ziektekostenverzekering. En als het om de portemonnee gaat dan zal de weerstand snel gebroken zijn.

Het originele bericht, en een link naar de reportage zijn te vinden op deze pagina.

Natte droom van de Neo-Cons: Nucleaire Holocaust

“Family Security Matters is toegewijd aan mannen en vrouwen die op zoek zijn naar antwoorden op de belangrijkste vragen van deze tijd: hoe houden we onze gezinnen en ons land veilig”.
Deze alleszins redelijk klinkende missie valt te lezen op de ‘about’-pagina van Family Security Matters. Nader onderzoek leert dat FSM een front-organisatie is voor het Center for Security Policy (CSP), een conservatieve Washington denktank die is “toegewijd aan de bewezen filosofie van het bevorderen van internationale vrede door de kracht van Amerika”. Achter het CSP zit een hele berg neoconservatieven waarvan er velen hun weg gevonden hebben naar het pluche van de Amerikaanse regeringszetels. Dick Cheney, de Amerikaanse vice-president, was in de begintijd lid van de adviesraad van deze club, en de inmiddels afgetreden Donald Rumsfeld is erelid. Dat zijn slechts twee voorbeelden van de talloze connecties tussen het CSP en de regering Bush. Zie sourcewatch voor meer informatie.
Het lezen van de publicaties van dit soort organisaties geeft soms een onthutsende kijk op de agenda die door de neo-cons wordt nagestreefd. In een artikel dat op 3 augustus op de website van Family Security Matters verscheen bleek de organisatie te betreuren dat er zoiets als democratie bestaat, want de wil van de meerderheid is niet altijd het beste voor het land, betoogt de auteur.

De slimste koers voor president Bush zou geweest zijn om zijn nucleaire wapens in te zetten om de Irakis af te slachten net zolang tot ze zijn eisen zouden inwilligen of allemaal dood zouden zijn.

Even later gaat het verder:

Gezien de moderne wapens is het een eenvoudige waarheid dat een land ofwel genocide moet plegen óf zelfmoord. Israel is het perfecte voorbeeld. Als Israël Iran niet vernietigt, dan zullen de Iraniërs hun bluf waarmaken en Israël van de aarde wegvagen. Maar omdat Israël niet populair is krijgt het land geen toestemming om zichzelf te verdedigen, en zo heeft ook President Bush niet de mogelijkheid datgeen te doen wat voor de overleving van Amerikanen noodzakelijk is. Onze krachtigste wapens kan hij niet inzetten.

nuclear_explosion.jpg

Voor zijn buitenlands beleid zou Bush de adviezen van Julius Caesar moeten opvolgen, vinden de hevig gefrustreerde Neo-Cons:

Toen de Romeinse generaal Julius Caesar probeerde om Gallië te veroveren moest hij niet alleen de Galliërs verslaan maar ook zijn politieke vijanden in Rome, die hem wilden vernietigen zogauw zijn mandaat als consul beëindigd zou zijn.

Caesar herstelde de orde en rust in Gallië door massale slachtingen, en daarna gebruikte hij zijn succesvolle leger om zijn politieke tegenstanders te vernietigen en zichzelf tot permanent heerser over het oude Rome uit te roepen.

Als president Bush deze strategie zou kopiëren door zijn leger op te dragen Irak te ontdoen van alle Arabieren en te herbevolken met Amerikanen, dan zou hij direct resultaat bereiken: populariteit bij zijn troepen, verrijking van Amerika door Arabisch Irak te veranderen in een Amerikaans Irak, een impuls voor het prestige van Amerika, en het bangmaken van Amerika’s vijanden.

Hij zou dan Caesar’s voorbeed kunnen volgen door zijn hernieuwde populariteit in het leger te gebruiken om militaire macht te verkrijgen, de eerste permanente president van Amerika te worden, en een einde te maken aan het continue gekibbel van het congres en het ontspoorde hooggerechtshof.

bushceasar_350.jpg

President Bush kan zijn plicht verzaken naar zichzelf, zijn land en zijn God, door ex-president Bush te worden, óf hij kan president voor het leven worden, de veroveraar van Irak, die het verstand terugbrengt in het congres en de rede in het hooggerechtshof.

En stel dat Bush in navolging van Augustus Caesar zichzelf tot heerser van de wereld zou uitroepen, wie zou hem dan kunnen stoppen? Want alleen een verenigd Amerika onder één heerser heeft de macht om de mensheid te redden van de dreiging van een nieuwe Dark Age die met nucleaire wapens uitgeruste terroristen ons willen aandoen.

Nadat in de alternatieve media commotie was ontstaan over deze tekst heeft FSM het artikel van haar website verwijderd. Inmiddels lijkt het erop dat ook Google’s cache de pagina heeft overschreven, maar vrijheids.net heeft natuurlijk een backupje gemaakt welke hier als PDF-bestand te bekijken is.

Expert: MKZ uitbraak gevolg van sabotage

Ongeveer een week geleden werd bekend dat het mond- en klauwzeer virus dat reeds op diverse Engelse boerenbedrijven heeft huisgehouden waarschijnlijk afkomstig is uit een staatslaboratorium waarin ook het farmaceutisch bedrijf Merial Animal Health gehuisvest is. Om de oorzaak van de uitbraak nader te onderzoeken heeft het Institute of Animal Health een expert ingehuurd in de persoon van moleculair bioloog Andrew King. De conclusie van King, in een interview met The Times, is dat het nu tijd wordt dat de politie het onderzoek overneemt, aangezien het opzettelijk laten ontsnappen van het virus de enige overgebleven verklaring voor de uitbraak lijkt te zijn.

050807fm2.jpg

De beveiliging van het laboratorium in Pirbright, en soortgelijke laboratoria, is dermate streng dat virussen uitsluitend kunnen ontnappen als er kwade opzet in het spel is. Medewerkers die in contact zijn geweest met het virus moeten alvorens ze het lab mogen verlaten een douche nemen en al hun kleren wisselen, en dat is slechts één van de vele beveiligingsmaatregelen die -allen bij elkaar opgeteld- het voor virussen onmogelijk maken te ontsnappen, aldus King.

Opvallend#1: het Russische persbureau ITAR-TASS meldt dat er in het laboratorium vorige maand een oefening met levend mond- en klauwzeer virus heeft plaatsgevonden. Wie de terroristische aanslagen van 11 September 2001 en de aanslagen in London en Madrid een beetje bestudeerd heeft weet dat er in al die gevallen ‘toevallig’ oefeningen gehouden werden precies op het moment dat exact datgeen er geoefend werd daadwerkelijk gebeurde. De ideale afleidingsmanoeuvre.

Opvallend#2: ook bij de MKZ-uitbraak van 2001 was er naar alle waarschijnlijkheid sprake van opzettelijke verspreiding van het virus. Er bleek toen een reageerbuis met MKZ-virus uit een geheim staatslaboratorium ontvreemd te zijn, ongeveer 2 maanden voordat het virus op grote schaal toesloeg.
Prettig idee te weten dat het betreffende laboratorium ook ebola, pokkenvirus en miltvuur in opslag heeft.

Gentech bedrijf Monsanto vreet eigen maaksels niet

Als bezoeker van vrijheids.net heeft u ongetwijfeld van Monsanto gehoord. Monsanto is een zeer invloedrijke onderneming die gepatenteerde genetisch gemanipuleerde gewassen aan de wereldbevolking op wil dringen. Dit wordt gedaan op zeer criminele en agressieve wijze, waarbij aan de lopende band kritische onderzoeksresultaten betreffende gezondheidsschade en andere gevaren worden verzwegen of verdraaid. Ondanks wagonladingen documenten die de extreme gevaren van gentech aantonen, houdt Monsanto bij hoog en bij laag vol dat gentech produkten volkomen veilig zijn.
Maar als biotech-produkten zo veilig en goed voor de wereld zouden zijn (minder pesticiden nodig!) dan zouden we toch mogen verwachten dat de managers van Monsanto voorop zouden lopen in het overschakelen naar al het moois dat het bedrijf te bieden heeft?

De Organic Consumers Association meldt vandaag het volgende:

“Verenigd Koninkrijk: vanaf heden zal de staf van de Britse hoofdvestiging van biotech gigant Monsanto uitsluitend niet-genetisch gemodificeerde produkten eten tijdens de lunchpauzes. Produkten die genetisch gemanipuleerde soja en mais bevatten zijn niet langer verkrijgbaar in de bedrijfsrestauratie. Granada Food Services, het bedrijf dat de catering verzorgt, schijnt bezorgd te zijn over gezondheidsrisico’s. Monsanto’s public relations afdeling wijst de suggestie dat de nieuwe maatregel te maken heeft met een door bezorgde medewerkers geïnitieerde boycot uitdrukkelijk van de hand.”

Helemaal nieuw is dit fenomeen overigens niet, want in 1999 kwam o.a. de BBC met een soortgelijk bericht. In de tussenliggende jaren is Monsanto blijkbaar niet in staat geweest om de zorgen van haar cateraar weg te nemen. Als de Monsanto medewerkers deze troep al niet vreten, hoe kan men dan denken dat u of ik dat wel zouden willen?

We zijn er weer!

Het is eindelijk gelukt: mijn internetverbinding werkt weer. Er stond een foutje in de configuratiefile van de wijkcentrale, en blijkbaar is er twee weken telefoon met xs4all en KPN voor nodig om zoiets op te merken. De prutsers. Maar ik ben er weer.