Expert: MKZ uitbraak gevolg van sabotage

Ongeveer een week geleden werd bekend dat het mond- en klauwzeer virus dat reeds op diverse Engelse boerenbedrijven heeft huisgehouden waarschijnlijk afkomstig is uit een staatslaboratorium waarin ook het farmaceutisch bedrijf Merial Animal Health gehuisvest is. Om de oorzaak van de uitbraak nader te onderzoeken heeft het Institute of Animal Health een expert ingehuurd in de persoon van moleculair bioloog Andrew King. De conclusie van King, in een interview met The Times, is dat het nu tijd wordt dat de politie het onderzoek overneemt, aangezien het opzettelijk laten ontsnappen van het virus de enige overgebleven verklaring voor de uitbraak lijkt te zijn.

050807fm2.jpg

De beveiliging van het laboratorium in Pirbright, en soortgelijke laboratoria, is dermate streng dat virussen uitsluitend kunnen ontnappen als er kwade opzet in het spel is. Medewerkers die in contact zijn geweest met het virus moeten alvorens ze het lab mogen verlaten een douche nemen en al hun kleren wisselen, en dat is slechts één van de vele beveiligingsmaatregelen die -allen bij elkaar opgeteld- het voor virussen onmogelijk maken te ontsnappen, aldus King.

Opvallend#1: het Russische persbureau ITAR-TASS meldt dat er in het laboratorium vorige maand een oefening met levend mond- en klauwzeer virus heeft plaatsgevonden. Wie de terroristische aanslagen van 11 September 2001 en de aanslagen in London en Madrid een beetje bestudeerd heeft weet dat er in al die gevallen ‘toevallig’ oefeningen gehouden werden precies op het moment dat exact datgeen er geoefend werd daadwerkelijk gebeurde. De ideale afleidingsmanoeuvre.

Opvallend#2: ook bij de MKZ-uitbraak van 2001 was er naar alle waarschijnlijkheid sprake van opzettelijke verspreiding van het virus. Er bleek toen een reageerbuis met MKZ-virus uit een geheim staatslaboratorium ontvreemd te zijn, ongeveer 2 maanden voordat het virus op grote schaal toesloeg.
Prettig idee te weten dat het betreffende laboratorium ook ebola, pokkenvirus en miltvuur in opslag heeft.