Natte droom van de Neo-Cons: Nucleaire Holocaust

“Family Security Matters is toegewijd aan mannen en vrouwen die op zoek zijn naar antwoorden op de belangrijkste vragen van deze tijd: hoe houden we onze gezinnen en ons land veilig”.
Deze alleszins redelijk klinkende missie valt te lezen op de ‘about’-pagina van Family Security Matters. Nader onderzoek leert dat FSM een front-organisatie is voor het Center for Security Policy (CSP), een conservatieve Washington denktank die is “toegewijd aan de bewezen filosofie van het bevorderen van internationale vrede door de kracht van Amerika”. Achter het CSP zit een hele berg neoconservatieven waarvan er velen hun weg gevonden hebben naar het pluche van de Amerikaanse regeringszetels. Dick Cheney, de Amerikaanse vice-president, was in de begintijd lid van de adviesraad van deze club, en de inmiddels afgetreden Donald Rumsfeld is erelid. Dat zijn slechts twee voorbeelden van de talloze connecties tussen het CSP en de regering Bush. Zie sourcewatch voor meer informatie.
Het lezen van de publicaties van dit soort organisaties geeft soms een onthutsende kijk op de agenda die door de neo-cons wordt nagestreefd. In een artikel dat op 3 augustus op de website van Family Security Matters verscheen bleek de organisatie te betreuren dat er zoiets als democratie bestaat, want de wil van de meerderheid is niet altijd het beste voor het land, betoogt de auteur.

De slimste koers voor president Bush zou geweest zijn om zijn nucleaire wapens in te zetten om de Irakis af te slachten net zolang tot ze zijn eisen zouden inwilligen of allemaal dood zouden zijn.

Even later gaat het verder:

Gezien de moderne wapens is het een eenvoudige waarheid dat een land ofwel genocide moet plegen óf zelfmoord. Israel is het perfecte voorbeeld. Als Israël Iran niet vernietigt, dan zullen de Iraniërs hun bluf waarmaken en Israël van de aarde wegvagen. Maar omdat Israël niet populair is krijgt het land geen toestemming om zichzelf te verdedigen, en zo heeft ook President Bush niet de mogelijkheid datgeen te doen wat voor de overleving van Amerikanen noodzakelijk is. Onze krachtigste wapens kan hij niet inzetten.

nuclear_explosion.jpg

Voor zijn buitenlands beleid zou Bush de adviezen van Julius Caesar moeten opvolgen, vinden de hevig gefrustreerde Neo-Cons:

Toen de Romeinse generaal Julius Caesar probeerde om Gallië te veroveren moest hij niet alleen de Galliërs verslaan maar ook zijn politieke vijanden in Rome, die hem wilden vernietigen zogauw zijn mandaat als consul beëindigd zou zijn.

Caesar herstelde de orde en rust in Gallië door massale slachtingen, en daarna gebruikte hij zijn succesvolle leger om zijn politieke tegenstanders te vernietigen en zichzelf tot permanent heerser over het oude Rome uit te roepen.

Als president Bush deze strategie zou kopiëren door zijn leger op te dragen Irak te ontdoen van alle Arabieren en te herbevolken met Amerikanen, dan zou hij direct resultaat bereiken: populariteit bij zijn troepen, verrijking van Amerika door Arabisch Irak te veranderen in een Amerikaans Irak, een impuls voor het prestige van Amerika, en het bangmaken van Amerika’s vijanden.

Hij zou dan Caesar’s voorbeed kunnen volgen door zijn hernieuwde populariteit in het leger te gebruiken om militaire macht te verkrijgen, de eerste permanente president van Amerika te worden, en een einde te maken aan het continue gekibbel van het congres en het ontspoorde hooggerechtshof.

bushceasar_350.jpg

President Bush kan zijn plicht verzaken naar zichzelf, zijn land en zijn God, door ex-president Bush te worden, óf hij kan president voor het leven worden, de veroveraar van Irak, die het verstand terugbrengt in het congres en de rede in het hooggerechtshof.

En stel dat Bush in navolging van Augustus Caesar zichzelf tot heerser van de wereld zou uitroepen, wie zou hem dan kunnen stoppen? Want alleen een verenigd Amerika onder één heerser heeft de macht om de mensheid te redden van de dreiging van een nieuwe Dark Age die met nucleaire wapens uitgeruste terroristen ons willen aandoen.

Nadat in de alternatieve media commotie was ontstaan over deze tekst heeft FSM het artikel van haar website verwijderd. Inmiddels lijkt het erop dat ook Google’s cache de pagina heeft overschreven, maar vrijheids.net heeft natuurlijk een backupje gemaakt welke hier als PDF-bestand te bekijken is.