Medicijn tegen suikerziekte: reeds 80.000 doden

Wat Merck kan, kunnen wij ook, zullen ze GlaxoSmithKline gedacht hebben. Waar Merck’s pijnstiller Vioxx 60.000 doden veroorzaakt heeft, is de schatting dat het tegen diabetesverschijnselen bedoelde Avandia reeds 80.000 mensen een vervroegd levenseinde heeft gebracht. Glaxo had al minimaal een jaar de beschikking over de data waarop een vernietigend onderzoeksrapport gebaseerd is, maar heeft dit stilgehouden en gebagatelliseerd, ook al gaven Glaxo’s eigen data een 30% hogere kans op hartschade aan.
De schatting van 80.000 doden (tussen 1999 en 2006) is afkomstig van Dr. David Graham, een medicijn-veiligheidsexpert van de Amerikaanse Food and Drugs Administration.
Dr. Graham schat dat in diezelfde periode, als gevolg van het gebruik van Avandia, circa 205.000 Amerikanen een hartaanval hebben gehad .

De gekuiste versie van het verhaal stond vandaag in het AD:

‘Suikermedicijn’ gevaarlijk voor diabetici

ROTTERDAM – Duizenden Nederlandse diabetespatiënten hebben mogelijk kans op een hartinfarct of andere, ernstige cardiologische afwijkingen. Deze conclusie trekken Amerikaanse onderzoekers vandaag in JAMA, het wetenschappelijk tijdschrift van de grootste Amerikaanse artsenorganisatie.
Zij stellen dat het middel Avandia (rosiglitazone) de kans op ernstige hartproblemen, zoals een infarct, bijna verdubbelt. Diabetespatiënten slikken het middel om hun bloedsuikerspiegel te verlagen. De onderzoekers adviseren artsen het gebruik van het medicijn in te dammen. Ook roepen zij gezondheidsautoriteiten op te onderzoeken of het middel moet worden verboden.
Met Avandia kunnen artsen het moment dat patiënten insuline moeten inspuiten vaak een tijdje uitstellen. In ons land slikken ruim 40.000 mensen het medicijn.

Zoals vrijwel altijd stelt het instituut dat het meest begaan zou moeten zijn met het lot van de diabetespatiënten, het Diabetes Fonds, dat er geen enkele reden tot zorg is:

Deze week hebben Amerikaanse onderzoekers gewaarschuwd voor het middel Avandia. Dat zou de kans op hartproblemen vergroten. Maar er is ook kritiek op de studie: door de manier van analyseren kunnen de uitkomsten op puur toeval berusten. Er is nu geen reden voor paniek.

(…)

Volgens de onderzoekers verhoogt Avandia de kans op het krijgen van een hartinfarct en lijkt er ook een verband te bestaan met een verhoogde kans op het overlijden aan hart- en vaatziekten.

Die conclusie is veel te voorbarig, aldus Nederlandse internist-endocrinoloog dr. Michaela Diamant van het VUmc in Amsterdam. “De statistische methode van het onderzoek klopt niet. De uitkomsten zijn daardoor afhankelijk van toeval: het kwartje kan op kop of munt vallen.” Overigens noemen ook de onderzoekers zelf de beperkingen van hun onderzoek.

En zo is weer een instituut dat valt onder de ‘Goede Doelen’ ontmaskerd als misdadige organisatie, die de euros van de farmaceuten belangrijker acht dan de gezondheid van de patiënten die ze zegt te vertegenwoordigen.